Reklama

SOHODEV (SHD): Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Soho Development S.A. ("Emitent ") informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji. Do rady nadzorczej nowej kadencji zostali powołani dotychczasowi członkowie Rady nadzorczej Spółki:

Reklama

1. Seweryn Dmowski

2. Monika Hałupczak

3. Wojciech Napiórkowski

4. Jakub Szumielewicz

5. Katarzyna Szwarc

6. Andrzej Zientara

Spośród wybranych członków Rady Nadzorczej, Pan Seweryn Dmowski, Wojciech Napiórkowski oraz Pan Jakub Szumielewicz potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Poniżej przedstawiamy uzyskane informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej.

Pan Seweryn Dmowski

Wykształcenie

2008 – 2012 Uniwersytet Warszawski (Stacjonarne humanistyczne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce)

2003 – 2008 Uniwersytet Warszawski (magisterskie jednolite studia stacjonarne w zakresie nauk o polityce)

Doświadczenie zawodowe:

12/2013 – obecnie - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Stanowisko: adiunkt

07/2015 – 03/2017 - Legia Warszawa S.A. Stanowisko: Doradca Zarządu / Dyrektor ds. mediów i public relations

12/2013 – 11/2016 - Firma Ekstraklasa S.A., Stanowisko: Doradca Zarządu

12/2009 – 02/2011 - Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą

12/2009 – 02/2011 - Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Stanowisko: Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

12/2007 – 11/2008 - Firma Polbank EFG, Stanowisko: Specjalista ds. komunikacji marketingowej

12/2009 – 02/2011 - Firma Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, Stanowisko: Konsultant poselski

Uczestnictwo w spółkach osobowych, członkostwo w organach spółek i osób pranych:

11/2012 – obecnie - Fundacja "Centrum Badań nad Futbolem”, Stanowisko: Fundator i Prezes Zarządu

Zakres obowiązków: Prowadzenie Fundacji, realizacja statutowych działań naukowo-badawczych

Pan Seweryn Dmowski oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Seweryn Dmowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Seweryn Dmowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Hałupczak:

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A.

Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A.

Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.

Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak S.A., ZASTAL S.A..

Aktualnie zaangażowana w projekt Private Market na GPW S.A.

Pani Monika Hałupczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Hałupczak nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Halupczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Napiórkowski

Wykształcenie i kwalifikacje:

Wyższe, Magister prawa na Uniwersytecie Warszawskim, MBA Politechnika Warszawska.

Zajmowane stanowiska:

Obecnie niezależny inwestor rynku publicznego i prywatnego oraz członek rad nadzorczych: Boombit S.A. Ferro S.A. Adiuvo Investment S.A. BBI Development S.A.

Od 01-2014 do 08.2018- Dyrektor Zarządzający Aktivist FIZ, Dom Inwestycyjny Investors

12.2012-01.2014 - Investors TFI - Wiceprezes Zarządu

07.2011- 01.2012 - Abris Capital Partners - doradztwo i generowanie transakcji na rynku polskim

2007-2011 - Bridgepoint Capital – Dyrektor - Inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych,

2003-2007 - Advent International - Dyrektor Inwestycyjny

- Kierowanie procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce

- Zarządzanie procesami due diligence

- Organizowanie finansowania dłużnego w transakcjach typu LBO

- Wyszukiwanie managerów zarządzających spółkami portfelowymi

- Opracowywanie planów motywacyjnych

- Udział w procesie pozyskiwania finansowania do funduszu

- Pozyskiwanie zagranicznych ekspertów branżowych

- Główne inwestycje, Kamax - Keystone- Producent zderzaków kolejowych, Ultimo - największa firma na rynku windykacji wierzytelności

1999-2003 - Investment Manager w Emerging Ventures Limited

Telewizja Kablowa Multimedia

- Stworzenie struktury sprzedaży bezpośredniej obejmującej 10 miast i ponad 5000 przedstawicieli handlowych

- Opracowanie i wdrożenie dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci kablowych (pierwsze wdrożenie w Polsce)

- Przygotowanie wycen oraz negocjacje warunków przejęć innych spółek w branży kablowej

- Przejęcie spółek telekomunikacyjnych i ich integracja z telewizją

1997- 99 - Domański, Zakrzewski Palinka - kancelaria prawna Arthur Andersen

Główne projekty dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich

1997-95 - Dom maklerski "Elimar S.A

Zasiadał w Radach Nadzorczych: Trakcja PRKI S.A. GTC S.A. Kopex S.A. Scanmed Multimedis S.A.

Pan Wojciech Napiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Szumielewicz

1) Posiadane wykształcenie i kwalifikacje:

INSEAD - Global Leadership for Growth, General Management;

Institut Francais de Gestion - Tytuł licencjata;

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - tytuł magistra ekonomii

2) Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

AGO Esport Sp. z o.o. - Prezes / CEO [2018-obecnie]

Legia Warszawa S.A.

Wiceprezes/ COO [2014-2017]

Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu [2013-2017]

ZW Inwestment sp. z o.o. - CEO & wspólnik [2009-2013]

L'Oreal

Matrix Brand Director [2005-2009]

L'Oreal Sales Director [2001-2005]

Kerastase Brand Manager [1999-2001]

Product Manager [1996-1998]

Przedsiębiorca i menadżer z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu organizacji. W swoich przedsięwzięciach odpowiadał za planowanie biznesowe, rozwój produktów, sprzedaż, marketing, przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych i medialnych, ze szczególnie dobrymi wynikami w nowych biznesach. Ekspert w budowaniu i podtrzymywaniu relacji na każdym poziomie w połączeniu z umiejętnością skutecznego negocjowania w celu spełniania i przekraczania wyznaczonych celów biznesowych. Rozpoczynał w międzynarodowych korporacjach, następnie zajął się przedsiębiorstwami i sportem, ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. Obecnie swoją uwagę skupia na esporcie.

Specjalizacje: rozwój biznesu, przywództwo, rozwój marki, zarządzanie marką, planowanie strategiczne, marketing sportowy, biznes międzynarodowy, FMCG, rozwój organizacyjny, planowanie finansowe, udoskonalanie procesów.

Pan Jakub Szumielewicz oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jakub Szumielewicz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Jakub Szumielewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Katarzyna Szwarc

Pani Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę zawodową w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 roku była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CDProjekt RED S.A. Od marca 2008 roku pełniła funkcje Sekretarza, a od czerwca 2018 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pani Katarzyna Szwarc prowadzi działalność konkurencyjną wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta uczestnicząc w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej, której działalność koncentruje się na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Pani Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Zientara

Pan Andrzej Zientara jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szkolenia i kursy specjalistyczne: Zarządzanie przez jakość w Juran Instytut (USA) oraz Restrukturyzacja i programy naprawcze w Instytucie Administracji. 1) Pan Andrzej Zientara zajmował wcześniej następujące stanowiska: 1) Doradca Prezesa Zarządu w Hygienika S.A. (2006 r.); 2) Doradca Prezesa Zarządu w Emalia Olkusz sp. z o.o. (2005 r.); 3) Wiceprezes Zarządu w FAM – Technika Odlewnicza S.A. (2003/2004 r.) 4) Wiceprezes Zarządu w Wólczanka S.A. (2002 r.) 5) Dyrektor ds. Budżetów i Inwestycji w J.W. Construction S.A. (1999 r.) 6) Dyrektor Finansowy w Sekom S.A. (1998 r.) ; 7) Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycyjnych w FSO Żerań (1994/1997); 8) Ekspert ds. Restrukturyzacji w WGI Consulting (1993 r.); 9) Dyrektor ds. Technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontu Dźwigów (1986/1988); 10) Główny Specjalista ds. Materiałowych – Komisja Planowania Rady Ministrów (1985/1986);

11) Szef Działu Gospodarki Materiałowej w Zakładach Maszynowych Ursus (1971/1985) Pan Andrzej Zientara pełnił funkcję członka rad nadzorczych w następujących spółkach: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Łapach, Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistyl S.A. w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA S.A. we Wrocławiu, Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR – Wadowice S.A. oraz Anti S.A.

Pan Andrzej Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Andrzej Zientara nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Andrzej Zientara nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Maciej WandzelPrezes Zarządu
2020-03-31Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »