Reklama

PFLEIDER (PFL): Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka”) informuje, że z dniem 11 czerwca 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Panowie Zbigniew Prokopowicz, Michael F. Keppel, Jason R. Clark, Jan Woźniak, Krzysztof Sędzikowski, Florian Kawohl oraz Anthony O’Carroll.

Zbigniew Prokopowicz (urodzony w 1967 roku) jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie.

Reklama

Pan Zbigniew Prokopowicz w latach 2008-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej DGS SA i Prezesa Zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem MondiPackaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michael F. Keppel (urodzony w 1964 roku) posiada tytuł doktora oraz Master of Business Administration. Pracował w zarządzie Phoenix Pharmahandel GmbH & Co.KG, SecurLog Ihr Platz GmbH, GmbH & Co.KG, Keppel Management Holding GmbH & Co.KG i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IVG AG oraz Walter Services GmbH & Co. KG. Był członkiem Rady Nadzorczej MAG Europe GmbH. Był Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym Alvarez & Marsal i AlixPartners. Jest założycielem i partnerem zarządzającym Keppel Managementpartners GmbH i partnerem zarządzającym Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co.KG, obie firmy z siedzibą we Frankfurcie. Działa jako powiernik i członek zarządu różnych firm powierniczych. Od listopada 2012 Michael F. Keppel jest dyrektorem zarządzającym Atlantik SA w Luksemburgu, spółki posiadającej 19,28% udziałów Pfleiderer Group S.A..

Pan Michael F. Keppel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jason R Clarke (urodzony w 1970 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego (ang. Oxford University) (uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie matematyki, ang. BA Hons., Mathematics) i posiada stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Jest zawodowym biegłym rewidentem (ACA) i obecnie partnerem w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP, gdzie pracuje od 2004 r., współkierując zespołem ds. Inwestycji Europejskich. Wcześniej pracował w firmie Close Brothers plc, gdzie zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw (ang. Corporate Finance business). Jason Clarke jest obecnie członkiem Rady Doradczej w spółce Kloeckner Pentaplast GmbH.

Pan Jason R Clarke nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jan Woźniak pracował na kierowniczych stanowiskach w Citibank(Polska)S.A. , Banku Handlowym S.A., HSBC Bank Polska S.A.. Aktualnie jest partnerem zarządzającym DSW AFM Sp. z o.o.

Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Sędzikowski (urodzony w 1959 roku) jest absolwentem Akademii Technicznej-Rolniczej w Bydgoszczy, Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Ponadto, złożył egzamin z zarządzania finansowego, handlu i marketingu w Polsko-Niemieckiej Szkole Zarządzania Łódź/Mannheim i odbył praktykę w koncernie Siemens.

Pan Krzysztof Sędzikowski posiada długoletnie doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu w polskich i międzynarodowych firmach w różnych sektorach działalności (Górnictwo i hutnictwo, zarządzanie funduszem typu "Private Equity”, bankowość inwestycyjna, przemysł płyt drewnopochodnych i papierniczy) w tym w zakresie budowania wartości dla akcjonariuszy poprzez wprowadzanie zmian, podwyższanie zyskowności, rozwój rynkowy, rozwijanie i wdrażanie strategii, budowanie silnie motywowanych zespołów, przygotowanie i wdrażanie dużych projektów inwestycyjnych.

W latach 1984-1992 Pan Krzysztof Sędzikowski pracował w Zakładach Górniczych Rudna (KGHM Polska Miedź S.A.), gdzie zajmował stanowiska inżyniera elektryka, Kierownika Oddziału Automatyki i Telekomunikacji Kopalni "Rudna” oraz Zastępcy Głównego Inżyniera ds. Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki. Od roku 1992 do roku 1995, Pan Krzysztof Sędzikowski pracował w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie zajmował stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. restrukturyzacji (1992-1993) oraz Prezesa Zarządu/Dyrektora (1993-1995). W latach 1995 – 1999, pracował w CREDITANSTALT SCG FUND MANAGEMENT S.A. (firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym "Hetman" S.A.), gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora. W latach 1999-2003 Pan Krzysztof Sędzikowski sprawował funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora ZPW S.A. w Grajewie oraz ZPW Prospan S.A., spółek z branży płyt drewnopochodnych, kontrolowanych przez PFLEIDERER AG. Następnie od roku 2000 do roku 2003 był członkiem Zarządu Sektora Płyt Drewnopochodnych PFLEIDERER AG (NEUMARKT – NIEMCY). W latach 2003-2004 Pan Krzysztof Sędzikowski był Prezesem Zarządu i Dyrektorem FRANTSCHACH ŚWIECIE S.A. Od roku 2004 do roku 2005 Pan Krzysztof Sędzikowski zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych w CTL Logistics S.A. W latach 2005 - 2006 Pan Krzysztof Sędzikowski był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym Boryszew S.A./Impexmetal S.A.. W latach 2006 - 2010 Pan Krzysztof Sędzikowski wchodził w skład Zarządu CTL Logistics S.A. (początkowo jako członek Zarządu – Dyrektor Wykonawczy, później Prezes Zarządu). W latach 2010-2014 prowadził doradztwo biznesowe m.in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o. o. Warszawa i PLL LOT S.A. Warszawa. W latach 2014-2016 był Prezesem Zarządu Kampani Węgłowej SA.

Pan Krzysztof Sędzikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Florian Kawohl jest dyrektorem zarządzającym (managing director) w spółce Strategic Value Partner (Deutschland) GmbH oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan Kawohl dołączył do Strategic Value Partners w 2005 roku i specjalizuje się w inwestycjach w projekty budowlane, opakowaniowe i przesyłowe. W latach 2003-2005 pan Kawohl był zastępcą dyrektora grupy The Carlyle Group w Monachium w europejskim zespole ds. wykupów. Od 2000 do 2003 r. pan Kawohl był szefem Earlybird Venture Capital w Hamburgu. Uprzednio, w latach 1996-1998 pan Kawohl był starszym konsultantem (senior associate) w McKinsey & Co. w Niemczech i Szwajcarii. W 1995 r. uzyskał on tytuł doktora prawa w zakresie prawa handlowego na Uniwersytecie w Hamburgu oraz MBA na Uniwersytecie Harvarda University w 2000 r. Florian Kawohl jest członkiem rady nadzorczej i rady dyrektorów spółki Klöckner Pentaplast. Uprzednio zasiadał w radach doradczych spółek Vestolit i Nici.

Pan Florian Kawohl nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anthony O’Carroll jest dyrektorem zarządzającym (managing director) w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan O’Carroll posiada prawie pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa biznesowego oraz dziesięcioletnie doświadczenie jako partner operacyjny w funduszach private equity. Od 2015 roku jest partnerem operacyjnym spółki Strategic Value Partners. W latach 2012-2015 był dyrektorem w spółce 3i Private Equity, gdzie kierował zespołem ds. aktywnego partnerstwa współpracując z jej spółkami portfelowymi oraz wiodącymi spółkami w sektorze przemysłowo-energetycznym w Wielkiej Brytanii. Od 2007 do 2011 roku pracował na rzecz spółki TowerBrook Capital Partners, w której był założycielem jej grupy portfelowej. Zanim dołączył do TowerBrook, przez prawie 10 lat współpracował ze spółką Bain & Co. zarządzając jej londyńską grupą private equity. Ponadto w 2014 roku pracował w Mayborn Group (spółce z portfela 3i), jako doradca organów korporacyjnych i zasiadał w różnych radach, w tym we władzach spółki MKM plc. Pan O’Carroll w 1996 roku uzyskał tytuł licencjata nauk prawnych Trinity College, na Uniwersytecie w Dublinie, oraz uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata (barrister) w Wielkiej Brytanii, gdzie jest również członkiem izby zawodowej adwokatów The Honourable Society of Lincoln's Inn. Anthony O’Carroll był również starszym wiceprezesem (senior vice president) w spółce Cory Riverside, a wcześniej w spółce Linpac.

Pan Anthony O’Carroll nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-11THOMAS SCHÄBINGERPREZES ZARZĄDU
2018-06-11KRZYSZTOF NIOWAKPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »