Reklama

SYGNITY (SGN): Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencje

Raport bieżący nr 51/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity obradujące w dniu 20 grudnia 2019 roku dokonało wyboru następujących osób w skład Rady Nadzorczej na nowe, indywidualne kadencje, rozpoczynające się w dniu powzięcia uchwał:

Reklama

1) Pana Błażeja Dowgielskiego;

2) Pana Raimondo Egginka;

3) Pana Piotra Kwaśniewskiego;

4) Pana Jarosława Szpryngwalda;

5) Pana Rafała Wnorowskiego;

6) Pana Tomasza Zdunka.

Osoby wskazane powyżej wchodziły w skład Rady Nadzorczej Sygnity poprzedniej kadencji.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Błażeja Dowgielskiego:

Wykształcenie:

2007-2012: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

BiznesPolska – 2006 r. – dziennikarz, redaktor.

Dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika o profilu biznes lokalny/rynek nieruchomości.

Dziennik. Polska – Europa-Świat – 2007-2008 – dziennikarz.

Dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety "Dziennik. Polska – Europa-Świat”, specjalizujący się w tematyce rynku surowców, nieruchomości i rynków kapitałowych.

Gazeta Giełdy Parkiet – 2009-2011 – dziennikarz.

Dziennikarz, specjalizujący się m. in. w tematyce rynku nieruchomości, rynku motoryzacyjnego.

Działalność gospodarcza – 2012 r.- nadal.

Świadczenie usług doradczych w zakresie Public Relations oraz Relacji Inwestorskich.

EastSideCapital S.A. – 2014-2016 – prezes zarządu.

Prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up).

MakMedia Group sp. z o.o. – 2017 - nadal – prezes zarządu.

Prezes zarządu, partner w firmie świadczącej usługi z szeroko pojętego zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego.

Udział w organach spółek:

2013 – 2014 - The Farm 51 Group S.A., członek rady nadzorczej

2014 – 2016 - EastSideCapital S.A., prezes zarządu

2014 – 2016 - Pixel Ventures S.A., członek rady nadzorczej

2017 – nadal - MakMedia Group sp. z o.o., prezes zarządu

2017 – nadal - Herkules S.A., członek rady nadzorczej

2018 – nadal - DANKS ECDP S.A., członek rady nadzorczej

Pan Błażej Dowgielski według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Błażej Dowgielski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Raimondo Eggink:

Raimondo Eggink (ur. 1972 r.) zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Skarbiec Holding S.A. (od 2017 r.), Sygnity S.A. (od 2016 r.), Prime Car Management S.A. (od 2015 r.), Suwary S.A. (od 2015 r.) i PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.).

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel "Bogdanka” S.A. (2012-2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016), AmRest Holdings SE (2010-2016), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (2009-2019) oraz PKP Cargo S.A. (2015-2019).

Raimondo Eggink okazjonalnie prowadzi samodzielną działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym.

Przed 2002 r. był on członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r., w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

Licencję doradcy inwestycyjnego Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 r. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Na ósmej "Konferencji Rada Nadzorcza” w Dąbrowie Górniczej otrzymał tytuł "Człowiek Corporate Governance 2018”.

Studia matematyki teoretycznej ukończył on na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 r., gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora.

Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce.

Pan Raimondo Eggink według złożonego przez siebie oświadczenia nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Raimondo Eggink nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Kwaśniewskiego:

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Kwaśniewskiego:

04.2019 – nadal – Prezes Zarządu Wikana S.A.

12.2017 – nadal – członek Rady Nadzorczej Biomed-Lublin S.A.

12.2017 – nadal – członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.

02.2016 – nadal – członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

05.2015 – nadal – Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

05.2013 – 03.2017 – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.

04.2013 – 10.2013 – Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.

10.2009 – 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.

01.2009 – 09.2012 – Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.

01.2009 – 04.2009 – Prezes Zarządu Sanwil Polska Sp. z o.o.

02.2008 – 02.2009 – Prezes Zarządu Masters S.A.

12.2007 – 02.2009 – Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)

01.2002 – 04.2006 – Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.

1999 – 2002 – członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.

1998 – 2002 – członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.

02.1997 – 04.2002 – Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.

2001 – członek Rady Nadzorczej – LZPS Protektor S.A.

08.1996 – 01.1997 – Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych

04.1996 – 07.1996 – Centrum Operacji Kapitałowych BH S.A. – makler papierów wartościowych.

Pan Piotr Kwaśniewski według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Piotr Kwaśniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jarosława Szpryngwalda:

Jarosław Szpryngwald - absolwent SGH (1996) na kierunku bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Banku Rozwoju Eksportu na stanowisku analityka ryzyka kredytowego. W latach 1997-2002 pracował jako kontroler finansowy w Apple IMC Poland. Od 2002 na stanowiskach kierowniczych brał udział w projektach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych i grup kapitałowych takich jak PT Szeptel (aktualnie MNI), Rolmex (główny akcjonariusz grupy kapitałowej Indykpol), Grupa kapitałowa Makarony Polskie, czy Grupa kapitałowa Call Center Poland. Jarosław Szpryngwald w dotychczasowej karierze zawodowej nadzorował prace pionów finansowo-księgowych, kontrolingu, operacyjnych, technologii oraz administracyjnych.

Pan Jarosław Szpryngwald według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Jarosław Szpryngwald nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Rafała Wnorowskiego:

Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Doskonalił umiejętności menadżerskie w ICAN Institute Harvard BR w ramach programu Personal Leadership Academy. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego.

Pan Rafał Wnorowski swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W okresie od 2002 do 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.).

Od maja 2010 do sierpnia 2015 był związany z Grupą SIMPLE, gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE. Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing. 16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. obejmując nadzór nad obszarami: sprzedaży i marketingu, komunikacji zewnętrznej, realizacji strategii, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań biznesowych, relacji partnerskich i inwestorskich. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej EQ System.

Pan Rafał Wnorowski według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Rafał Wnorowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Tomasza Zdunka:

Pan Tomasz Zdunek ukończył studia prawnicze w 1987 roku oraz w 2000 roku ukończył Studium Doradztwa Podatkowego dla prawników.

Przebieg pracy zawodowej:

1989 - 1994 Dyrektor Generalny sieci hurtowni elektronicznych "Tomtronic"

1994 - 1996 Prezes Zarządu "Bajax" fabryka rajstop

1997 - 1998 Dyrektor Handlowy "HTL" producent sprzętu medycznego

1998 - 2003 Właściciel "LAB MASTER" import sprzętu medycznego

1999 - 2013 Prezes i współwłaściciel spółki. "Controlling Robakiewicz Zdunek” Sp. j. Biuro rachunkowe i kancelaria prawna,

2003 - obecnie Prezes Zarządu "IACL Sp. z o.o." – 100 % udziałów w Cron sp. z o.o.

2008 - obecnie Prezes Zarządu "E-Query Sp. z o.o."

2012 - obecnie Prezes Zarządu "Query S.A."

2012 - obecnie Prokurent "Cron” Sp. z o.o. i "Locon” sp. z o.o. – reprezentacja Spółek przed Sądami i Bankami

2013 – obecnie Prezes Zarządu "Controlling Biuro Rachunkowe” Sp. z o.o. oraz udziałowiec spółki

2009 – obecnie własna działalność gospodarcza "Tomasz Zdunek Kancelaria Prawna”

2014 – obecnie Członek Rady Nadzorczej "SIMPLE” S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

2015 – obecnie Członek Zarządu Lex Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. w Krakowie

2015 – obecnie Członek Zarządu, udziałowiec, rumuńskiej kancelarii odszkodowawczej w Bukareszcie Lex Birou Despagubiri S.R.L.

Pan Tomasz Zdunek według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Tomasz Zdunek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-12-20Inga JędrzejewskaCzlonek Zarządu ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »