Reklama

KOGENERA (KGN): Powołanie Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. VIII kadencji następujących członków :

1. Pan Marian AUGUSTYN,

2. Pan Philippe CASTANET,

3. Pan Roman CECOTA,

4. Pan François DRIESEN,

5. Pan Raimondo EGGINK,

6. Pani Birgit FRATZKE-WEISS,

7. Pan Jens LINHART,

8. Pan Harald MINKNER,

9. Pan Roman NOWAK,

10. Pan Dominique SILVAIN,

Reklama

11. Pan Henryk ZAJAS,

12. Pani Danuta ŻELEŹNA.

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych 24 czerwca 2010 roku.

Pan Marian AUGUSTYN, lat 60, mgr inż. elektryk w zakresie automatyki i telemechaniki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Od 1975 roku Kierownik Oddziału Ruchu (1980-1981), Kierownik Wydziału Wytwarzania (1982-1990), Dyrektor Techniczny (1990-1992), Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (1992 - 2000), Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlu i Rozwoju (2000 - 2008), obecnie od września 2008 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Elektrociepłowni Kraków S.A. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Wiceprezes Federacji Pracodawców Energetyki Polskiej oraz Związku Pracodawców Elektrociepłowni, Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Energokrak Sp. z o.o.

Pan Philippe CASTANET, lat 49, inżynier, absolwent Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens w Grenoble, specjalizacja fizyka nuklearna.

W EDF GDF Distribution w Versailles - Meaux (1984-1990), inżynier ds. finansowych, Dyrekcja Ekonomiczna ds. Strategii, EDF, Paryż (1990-1994); Kierownik Projektu, Departament Infrastruktury, Region Afryka, World Bank, USA (1994-1997), Kierownik Projektu i Doradca Finansowy, Dyrekcja Międzynarodowa, EDF (1997-1999); Przewodniczący ds. finansowych, London Electricity Group (1999-2002), od 2002 do 2004 roku EDF Energy, Londyn, Dyrektor obszarów, kolejno: London Electricity Integration Programme, ds. optymalizacji aktywów, ds. racjonalizacji w zarządzaniu, obecnie od października 2008 roku Prezes EDF Polska, Warszawa a od 1 grudnia 2008 Prezes Rady Nadzorczej EC Zielona Góra S.A.

Pan François DRIESEN, lat 45, magister prawa, specjalizacja : prawo przedsiębiorstw i prawo podatkowe (Uniwersytet w Paryżu II). Prawnik we Francuskim Instytucie Badań IFREMER (1992-1996), prawnik France Telecom (1996-1999), menadżer Działu Prawnego w Siemens France (200-2005). Obecnie od 2005 roku Dyrektor Prawny Europa w EDF International S.A. Żonaty, dwoje dzieci.

Pan Raimondo EGGINK, lat 38, doktor nauk matematycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, słuchacz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doradca inwestycyjny (od 1995 r.), makler papierów wartościowych (od 1994 r.), posiadacz certyfikatu CFA (od 2000 r.). W latach 1995-1996 zatrudniony na stanowisku doradcy inwestycyjnego kolejno w warszawskim oddziale ING Bank N.V., Banku Śląskim S.A. oraz w ING BSK Asset Management S.A. W latach 1996-1997 zatrudniony w Departamencie Rynków Kapitałowych ABN AMRO Bank (Polska) S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora d/s inwestycji kapitałowych odpowiedzialnego m.in. za gwarantowanie ofert publicznych.

Od 1997 r. kolejno Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Prezes Zarządu i Likwidator w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. Od 2002 r. prowadzi samodzielną działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Aktualnie zasiada jako członek rad nadzorczych w : Tyre Company Dębica S.A. (od 2008 r.), Perła Browary Lubelskie S.A (od 2008 r.), Netia S.A. (od 2006 r.) i KOFOLA S.A. (od 2004 r.), a wcześniej także Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Członek Rady Giełdy GPW w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), Perła Browary Lubelskie S.A. (2004-2005), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.) oraz PKN ORLEN S.A. (2004-2008).

Od 2004 r. Członek Zarządu CFA Society of Poland (poprzednio Polish Association of Investment Professionals). W latach 1995-1997 Wiceprezes Rady Maklerów i Doradców.

Żonaty, pięcioro dzieci.

Pani Birgit FRATZKE-WEISS, lat 43, magister historii średniowiecznej i współczesnej (Uniwersytet w Heidelberg, Niemcy), magister romanistyki (Uniwersytet w Tours, Francja), doktor filozofii (Uniwersytet w Heidelberg).

Kierownik projektów w Dyrekcji Strategii EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Niemcy (1999-2001), kierownik projektów i członek grupy ekspertów branży energetycznej A.T. Kearney GmbH (2001-2005), Zastępca Dyrektora "Niemcy" w Dyrekcji Międzynarodowej ds. Synergii w Grupie, EDF, Paryż, (2005-2008), obecnie od listopada 2008 roku Pełnomocnik ds. Kadry Zarządzającej w Dyrekcji Międzynarodowej ds. Synergii w Grupie, EDF, Paryż.

Mężatka.

Pan Jens LINHART, lat 34, magister, dyplomy: zarządzanie międzynarodowe i fizyka (Uniwersytet w Mannheim, Niemcy).

Menadżer ds. projektów w Dziale Strategii i M&A w Stadtwerke Duesseldorf AG (grupa EnBW), Niemcy (2003-2006). Obecnie od 2006 roku Menadżer ds. nadzoru nad spółkami zależnymi grupy EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, Niemcy.

Pan Harald MINKNER, lat 49; dyplom ekonomisty z profilem technicznym (Uniwersytet w Stuttgarcie), specjalizacja: zarządzanie finansami, controlling, marketing, technologie mechaniczne i energetyczne.

Audyt i doradztwo gospodarcze spółek i grup kapitałowych, w szczególności branży energetycznej w Ernst & Young w Stuttgarcie, firma audytorsko - doradcza (1991-1998), Referent controllingu - zarządzanie spółkami zagranicznymi holdingu GESO w Polsce i Czechach w GESO Beteiligungs- und Beratung AG w Dreźnie, Holding energetyczny (1998-2003), Menadżer ds. projektów: Zarządzanie spółkami grupy EnBW AG w Europie Środkowo- wschodniej; EnBW Holding w Karlsruhe (2003-2005), Członek Zarządu ZPiUT Sp. z o.o. w Opolu, firma zajmująca się dystrybucją i handlem gazem ziemnym (2005-2006).

Obecnie od 2007 roku Senior Manager w EnBW Holding, Karlsruhe, obszar działalności: Zarządzanie spółkami zagranicznymi grupy EnBW AG w Europie Środkowo-wschodniej.

Pan Dominique SILVAIN, lat 56, inżynier, absolwent Ecole Centrale de Lille,

W Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (1985-1993), Paryż, kolejno: specjalista ds. eksploatacji sieci ciepłowniczej, ds. wykorzystania środków produkcji, dyrektor produkcji; zastępca dyrektora ds. finansów i zasobów ludzkich, EDF, Le Havre (1993-1996), dyrektor elektrowni w Martigues, EDF, (1996-2000), dyrektor elektrowni w Le Havre, EDF (2000-2004), dyrektor UTE NORTE FLUMINENSE i UTE PARACAMBI, Rio de Janeiro, Brazylia, EDF (2004-2008), członek zarządu elektrowni Tejo, Portugalia (2000-2002), członek zarządu elektrowni Laibin, Chiny (2002-2004), członek Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Kraków (2002-2004), obecnie od października 2008 roku Dyrektor Produkcji PECO (Krajów Europy Centralnej i Wschodniej), Dyrekcja Międzynarodowa ds. Synergii w Grupie, Paryż, EDF.

Żonaty, czworo dzieci.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji:

1. Pan Roman CECOTA,

2. Pan Roman NOWAK,

3. Pan Henryk ZAJAS,

4. Pani Danuta ŻELEŹNA.

przekazano po ogłoszeniu wyników wyborów w Raporcie Bieżącym 13/2010.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 24 czerwca 2010 r.:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A.,

- nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Panu Philippe Castanet,

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pani Danucie Żeleźnej,

Sekretarza Rady Nadzorczej: Panu Romanowi Cecocie,

oraz powołała Komitet Audytu , o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w następującym składzie:

Pan Philippe Castanet

Pan Raimondo Eggink

Pan Harald Minkner

Członkiem spełniającym kryteria niezależności oraz posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), jest Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Harald Minkner.

Członkiem Komitetu Audytu spełniającym kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) jest Pan Raimondo Eggink.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie finansów.
Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »