Reklama

STARHEDGE (SHG): Powołanie Członków Zarządu Hardex S.A. - raport 64

Raport bieżący nr 64/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r., w związku z końcem aktualnie trwającej trzyletniej wspólnej kadencji Zarządu, podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu pana Macieja Zientarę jako Prezesa Zarządu (pełniącego obecnie funkcję Prezesa Zarządu Hardex S.A.) oraz Panią Inez Krawczyńską jako członka Zarządu na okres trzyletniej, wspólnej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.

Reklama

Pan Maciej Zientara jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział: Bankowość i Finanse.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - obecnie: Supernova IDM Fund Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu;

2011 - obecnie: AWBUD Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej;

2011 - obecnie: Rabat Service Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej;

2011 - obecnie: BOMI Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej;

2011 - obecnie: Browar Gostyniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Członek Rady Nadzorczej;

2008 - obecnie: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Black Lion Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej;

2008 - obecnie: SCANMED Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej;

2008 - obecnie: EMALIA OLKUSZ Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej;

2003 - obecnie: Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dyrektor Zarządzający;

2011 - 2012: Supernova IDM Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezes Zarządu;

2011 - 2012: Supernova IDM Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna, Prezes Zarządu Komplemetariusza;

2007 - 2010: Supernova IDM Fund Spółka Akcyjna, Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2007 - 2008: Supernova Capital Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu;

2005 - 2007: Supernova Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezes Zarządu;

2005 - 2006: Supernova Capital Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu;

2002 - 2003: PTC Spółka Akcyjna, Dyrektor Biura d/s nowych biznesów i MVNO;

1996 - 2002: BRE BANK Spółka Akcyjna, Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BRE BANK S.A.;

1996 - 2002: Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Członek Zarządu;

1996 - 2002: Drugi Polski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezes Zarządu;

1996 - 2000: Polski Bank Rozwoju Spółka Akcyjna, Kierownik Sekcji Finansowania Projektów w Departamencie Corporate Finance;

1995 - 1996: Polski Bank Inwestycyjny Spółka Akcyjna, Naczelnik Wydziału Finansów Spółek w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej;

1994 - 1995: Bank Handlowy Spółka Akcyjna, Analityk w Departamencie Inwestycji Kapitałowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Maciej Zientara nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Maciej Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Inez Krawczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 2005 roku uzyskała wpis na listę Radców Prawnych.

Doświadczenie zawodowe:

2012- obecnie BBI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego,

2011- obecnie Supernova IDM Fund S.A. oraz Supernova IDM Management SP. z o.o. SKA, Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego,

2010-2011 - ZPR S.A. i grupa ZPR S.A., Radca Prawny,

2009-2011-Bank Polska Kasa Opieki S.A., Radca Prawny

2005-2009- Chemia Polska Sp. z o.o., Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

2002-2005-Nafta Polska S.A., Główny specjalista ds. formalno -prawnych w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2000-2002 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie , wykładowca prawa gospodarczego

2000-2002 Intersource Sp. z o.o., oddelegowana do pracy w Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. , Asystent w dziale prawnym

Pełnione funkcje w organach Spółek:

2011-obecnie: Członek Rady Nadzorczej e.Sky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu

2011-obecnie: Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grandsoft S.A. z siedzibą w Warszawie

2007-2010:Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. z siedzibą w Koninie

2007-2010: Członek Rady Nadzorczej ENERGA "OPERATOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku

2007-2009: Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki SJENIT S.A. z siedzibą w Niemczy

2007-2009: Likwidator Spółki Microsystems Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie.

Według złożonego oświadczenia Pani Inez Krawczyńska nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pani Inez Krawczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »