Reklama

PELION (PEL): Powołanie Członków Zarządu PGF S.A. na nową kadencję

Raport bieżący nr 61/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza PGF S.A. powołała z dniem 27 maja 2011 roku:

Pana Jacka Szwajcowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Jacek Szwajcowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik) - ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Pan Jacek Szwajcowski kolejno pracował:

1. w latach 1988-1989 - w Zakładach Sprzętu Przeciwpożarowego w Łodzi - jako Specjalista ds. wdrażania postępu technicznego,

2. w latach 1989-1995 - w Przedsiębiorstwie Wdrażania Postępu Technicznego "Pionier" Sp. z o.o. jako Wiceprezes i Prezes,

3. w latach 1990-1994 - jako właściciel Hurtowni Leków "Medicines",

4. od roku 1994 - w Medicines S.A. jako Prezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Jacek Szwajcowski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Panią Annę Biendarę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pani Anna Biendara jest z wykształcenia ekonomistą - ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika przemysłu).

Pani Anna Biendara kolejno pracowała:

1. w latach 1974-1990 - w Przedsiębiorstwie Włókienniczym VIGOPRIM - ostatnio jako Z-ca Głównego Księgowego,

2. w latach 1990-1993 - w TECH AD i TECH Services duńskich spółkach joint venture - jako Dyrektor Finansowy

i Główny Księgowy,

3. w latach 1993 - 1994 - w ABB ELWY Sp. z o.o. - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,

4. w latach 1994-1998 - w Hurtowni Leków "Medicines" jako Główny Księgowy,

5. od roku 1994 - w Medicines S.A. jako Wiceprezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pani Anna Biendara nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pana Zbigniewa Molendę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Zbigniew Molenda posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) - ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (specjalność: maszyny i urządzenia elektryczne).

Pan Zbigniew Molenda kolejno pracował:

1. w latach 1989-1990 - w Zakładzie Energetycznym w Łodzi na stanowisku terenowego inspektora nadzoru,

2. w latach 1991-1998 - w Hurtowni Leków "Medicines" - na stanowisku zastępcy dyrektora,

3. od roku 1994 - w Medicines S.A. jako Wiceprezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Zbigniew Molenda nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pana Ignacego Przystalskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Ignacy Przystalski jest z wykształcenia technikiem ekonomistą.

Pan Ignacy Przystalski kolejno pracował:

1. w latach 1970 - 1972 Urząd Miasta w Katowicach jako Starszy Referent,

2. w latach 1972 - 1978 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach jako Samodzielny Referent Ekonomiczny,

3. w latach 1978 - 1992 Biuro Planowania Przestrzennego w Katowicach jako Kierownik Działu,

4. w latach 1992 - 1993 Carbo s.c. w Katowicach jako Dyrektor ds. zaopatrzenia,

5. w latach 1993 - 1998 Carbo Sp. z o.o.; Carbo S.A. w Katowicach jako Dyrektor ds. zakupów i sprzedaży hurtowej sprawowana funkcja: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu ds. handlowych,

6. w latach 1999 - 2002 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi jako Z-ca Dyrektora ds. współpracy z dostawcami,

7. w latach 2003 - 2005 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi jako Dyrektor Oddziału w Katowicach Dyrektor Rejonu Śląsko - Krakowskiego,

8. od 2005 roku Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Ignacy Przystalski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wszystkie powołane osoby są obecnie Członkami Zarządu Spółki PGF S.A., a ich kadencja upływa z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, tj 26 maja 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: członek zarządu | powołanie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »