SOHODEV (SHD): Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 17 lutego 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu powołało do składu Rady Nadzorczej Funduszu w ramach aktualnej kadencji następujące osoby: Pan Piotr Surmacki, Pan Bogusław Leśnodorski, Pan Michał Kobus.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji w Radzie Nadzorczej Funduszu Panią Dominikę Słomińską oraz Pana Maciej Pietrasa.

Reklama

Poniżej Zarząd przekazuje informacje zgodnie z §28 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd przekazuje powyższe informacje w zakresie posiadanym przez Emitenta.

Piotr Surmacki

Doświadczenie zawodowe:

Związany z rynkiem telekomunikacyjnym i mediowym od ponad 13 lat. W tym czasie pracował dla takich firm jak: Polska Telefonia Cyfrowa (Era), Andersen Consulting (Accenture) France przy projekcie uruchomienia operatora telefonii komórkowej w Jordanii dla France Telecom, Hewlett-Packard Polska gdzie odpowiedzialny był za wdrażanie rozwiązań dla rynku telekomunikacji i mediów, a także jako niezależny przedsiębiorstwa realizował projekty dla takich firm jak Heinz Polska Sp. z o.o., czy AsterCity Sp. z o.o. Jest założycielem oraz przez ponad dwa lata pełnił funkcję Prezesem Zarządu spółki Telecom Media Sp. z o.o. - obecnie jednego z głównych graczy na rynku dystrybucji treści multimedialnych na telefony komórkowe, spółki której obecnymi udziałowcami są m.in. BBI Capital NFI S.A. oraz fundusz MCI Management S.A. W maju 2005 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Działu Nowe Media w Telewizji Polsat S.A. z odpowiedzialnością w zakresie tworzenia oraz realizacji strategii Polsat, TV4 oraz kanałów tematycznych w obszarze Nowych Mediów. W marcu 2007 roku kończąc współpracę z Telewizją Polsat S.A. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu TV Point Group Sp. z o.o. oraz prezesa zarządu 3P Inwestycje Internetowe, a w grudniu 2008 roku także prezesa zarządu 3P Holding S.A. Od lipca 2007 roku do października 2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w notowanej na GPW spółki PlatformaMediowa Point Group S.A.Piotr Surmacki posiada liczne certyfikaty oraz ukończył wiele szkoleń w zakresie zarządzania imarketingu m.in.: Managing Multiple Project (Frost & Sullivan London), Scanbrith School of English(England), a także wiele szkoleń w zakresie technologii takich jak: HP Internet Usage ManagerTechnical Training (HP Pinewood/UK), SS7&IP Integration (Marcus Evans/London), Portal Intranet(Billing System) Technical Foundation (Portal/England), Amdocs Ensemble billing System Workshop:A&F, Guiding & Rating, and FBF (Amdocs Israel), Oracle Designer/Developer (Oracle Poland).Jest także częstym prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce związanej z nowymi mediami.

UCZESTNICTWO W SPÓLKACH OSOBOWYCH, CZŁONKOSTWO W ORGANACH SPÓŁEK I OSÓB PRAWNYCH

XII.2009 - obecnie Lineor Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

N/A

Spółka pozyskała finansowanie ze środków UE (program 8.1) na budowę systemu do zarządzania rozliczeniami w zakresie dystrybucji treści w mediach elektronicznych.

XI.2009 - obecnie PayFreezer Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Spółka specjalizuje się w budowie komunikacji oraz w zakupie mediów na potrzeby realizacji kampanii reklamowych. Główną kompetencją są działania w obszarze nowych mediów, które gwarantują bezpieczne i w pełni mierzalne dotarcie do konsumenta. Spółka jest także aktywnym inwestorem na rynku nowych mediów. Główne inwestycje to Reklamofon.pl Sp. z o.o. oraz ogólnopolska sieć reklamy Bluetooth"�˘ spółka ProxyAd Sp. z o.o.

XI.2009 - obecnie Reklamofon.pl Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Spółka wchodzi w skład portfela inwestycyjnego spółki PayFreezer Sp. z o.o., a jej działalność skupia się na obsłudze serwisu internetowego Reklamofon.pl, który umożliwia użytkownikom wykonywanie całkowicie darmowych połączeń telefonicznych w zamian za oglądanie reklam video.

XI.2007 - XII.2009 Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Fundusz powstał w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. W maju 2006 r. przejęty przez grupę inwestycyjną Supernova Capital. Aktywa funduszu to głównie nieruchomości na warszawskiej Pradze. Zachodni NFI (obecnie NFI Progress S.A.) zamierza wybudować tam duże osiedle mieszkalne oraz lofty (w Fabryce PZO).

XII.2007 - XI.2009 Media Works S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Media Works S.A. to spółka działająca w branży reklamy zewnętrznej. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. Watch Out Door i Flamming Advertising Polska. Watch Out Door zarządza siecią billboardów w prestiżowych lokalizacjach - m. in. na polach golfowych oraz pozyskuje powierzchnie reklamowe - siatki wielkoformatowe, a Flaming Advertising Polska działa jako broker reklamy zewnętrznej w ramach Media Works.

VI.2007 - XI.2009 Gretix Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Spółka jest właścicielem międzynarodowego serwisu internetowego, który umożliwia użytkownikom stworzenie własnego kalendarza ważnych dat i otrzymywanie przypomnień za pomocą SMS i e-mail.

VI.2007 - XI.2009 AdMobile Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Spółka działa w branży marketingu mobilnego oraz jest integratorem usług Premium SMS dla wszystkich operatorów telefonii mobilnej w Polsce. Swoje usługi świadczy także na rynku międzynarodowym.

XI.2008 - XI.2009 Index Copernicus International S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Notowana na NewConnect spółka będąca właścicielem globalnego portalu internetowego dedykowanego do środowiska naukowców. Platforma, ktora gromadzi, porządkuje i ocenia zasoby naukowe. Wyróżnikiem jest opracowany i opatentowany w USA wieloparametryczny system oceny potencjału naukowego poszczególnych użytkowników, grup badawczych, instytucji naukowych oraz czasopism naukowych.

XI.2008 - XI.2009 Next Media Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Wydawca m.in. ekskluzywnego magazynu dla mężczyzn "MaleMen".

Przebieg edukacji:

2001 - 2004

Ukończony Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing

1996 - 2001 Ukończona Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

1995 - 1996 Kolegium nauki języka niemieckiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oddział w Radomiu

Języki obce

Angielski Płynnie w mowie i piśmie

Niemiecki Bardzo dobrze

Pan Piotr Surmacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Surmacki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Kobus

Doświadczenie zawodowe

XI 2009 - obecnie - BOOKHOUSE CAFE S.A., BARISTA spółka z o.o. - Członek Zarządu

VII 2008 - XI 2009 -BOOKHOUSE CAFE S.A. Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

XII 2006 - VII 2008 - CENTRALA PZU S.A. - Dyrektor Biura Inwestycji Zagranicznych

PZU INTERNATIONAL Sp z o. o. - Prezes Zarządu

Zakres kompetencji: nadzór właścicielski i biznesowy na wszystkimi inwestycjami zagranicznymi Grupy PZU, w tym kontrole działalności finansowo-gospodarczej Zarządów spółek zagranicznych. Zapewnienie stałego wsparcia, utrzymywanie stałej współpracy ze spółkami zagranicznymi, a także zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy biurami Centrali PZU a biurami spółek zagranicznych. Koordynacja działań i merytoryczny udział w procesach związanych z nabywaniem, łączeniem lub tworzeniem spółek zagranicznych. Współpraca z organami nadzoru, administracją państwową oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą w zakresie działalności spółek zagranicznych.

III 2006 -XII 2006 CENTRALA PZU ŻYCIE S.A. - Koordynator Projektu - ubezpieczenia zdrowotne w PZU Życie SA

Zakres kompetencji: prace projektowe nad: opracowaniem koncepcji kompleksowego produktu ubezpieczenia zdrowotnego i strategii jego rozwoju w Grupie PZU, wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjnych - modelu operacyjnego, opracowaniem nowych form współpracy ubezpieczyciela z partnerami z sektora zdrowotnego i assistance - współpraca strategiczna z świadczeniodawcami medycznymi i TPA

V 2005 -III 2006 CENTRALA PZU ŻYCIE S.A. - Doradca Prezesa Zarządu PZU Życie SA

Zakres kompetencji: opracowywanie koncepcji wdrożenia kompleksowych ubezpieczeń zdrowotnych z zakresem szpitalnym przez PZU Życie S.A. Planowanie, budżetowanie oraz opracowanie biznes planów.

I 2001 - IV 2005 PKO BP S.A - BANKOWY DOM MAKLERSKI -

Kierownik biura obsługi klienta

Zakres kompetencji: zarządzanie zespołem, koordynacja prac biura, kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i strategicznych, obsługa notowań giełdowych

X 1997 - I 2001 HILLEL TOURS IZRAEL - SHALOM TRAVEL WARSZAWA

Specjalista ds. turystyki

Zakres kompetencji: obsługa klientów, kontakty międzynarodowe, organizacja kompleksowych imprez dla zorganizowanych grup z Izraela, koordynacja projektu współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela

Członek Rad Nadzorczych i Komisji Rewizyjnych:

2008 - 2009 - Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.

2007- 2008 - OJSC IC PZU UKRAINE, Kijów

OJSC IC PZU UKRAINE Life Insurance, Kijów

2003 - 2004 - ZTU WAMAG S.A., Wałbrzych

Wykształcenie

2000 - 2005 Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie, Wydział Ekonomii Integracji Europejskiej, dyplom magistra ekonomii

1995 - 1997 Mila College Warszawa - Turystyka i Rekreacja,

Pan Michał Kobus nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Kobus nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Leśnodorski

Pan Bogusław Leśnodorski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza wskazanymi poniżej. Pan Bogusław Leśnodorski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Leśnodorski jest założycielem i wspólnikiem Kancelarii Prawnej "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp. k., gdzie pełni funkcje w zakresie współtworzenia programu rozwoju spółki, zarządzanie grupą prawników, ekspertów i pracowników administracyjnych. W ramach pełnionych obowiązków prowadzi projekty korporacyjne, prywatyzacyjne i inwestycyjne. Specjalizuje się w dziedzinie fuzji i przejęć, transakcji na rynku nieruchomości, obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. Przeprowadził szereg pomyślnie sfinalizowanych transakcji fuzji i przejęć wiodących spółek branży hutniczej telekomunikacyjnej oraz transportowo - kolejowej.

UCZESTNICTWO W SPÓLKACH OSOBOWYCH, CZŁONKOSTWO W ORGANACH SPÓŁEK I OSÓB PRAWNYCH,

2009 - obecnie Finamo S.A.

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

2006 - obecnie BBI Capital NFI S.A.

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2007 - 2009 Index Copernicus International S.A

Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

2006 - 2008 Barista sp. z o.o.

Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

2006 - 2008 Stalexport S.A.

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2006 - 2008 Kompania Węglowa S.A.

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2004 - 2008 Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

2004 - 2006 Olsztyńskie Zakłady Graficznych OZGraf S.A.

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE

2007 - 2008 IESE Business School - Advanced Management Program - Warszawa/ Barcelona

2001 - 2004 Aplikacja radcowska, uzyskany tytuł: Radca Prawny

1993 - 1998 Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji,

uzyskany tytuł: Magister Prawa

1991 - 1992 Kingsley High School - Kingsley, Kansas, USA

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH/ TYTUŁY ZAWODOWE

od 2004 roku - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych

od 2008 roku - członek Polskiej Rady Biznesu
Rafał Bauer - Prezes Zarzadu
Monika Hałupczak - Członek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »