Reklama

PAGED (PGD): powołanie osób nadzorujących - raport 36

Raport bieżący nr 36/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 32/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., zawierającego między innymi treść uchwał nr 16, 17, 18, 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, Zarząd Paged S.A. przekazuje informacje na temat nowo powołanych członków Rady Nadzorczej kadencji 2012-2014, tj.:

1. Edmund Mzyk,

2. Tomasz Wójcik,

3. Piotr Spaczyński,

Reklama

4. Grzegorz Kubica,

5. Zofia Bielecka.

Edmund Mzyk (ur. w 1949 r.) - posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1973÷1976 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Budowlanych w Bytomiu, a następnie od roku 1977 prowadził gospodarstwo rolne i działalność rzemieślniczą. Od roku 1990 związany z PPH YAWAL której był założycielem i głównym akcjonariuszem, przekształconej następnie w YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie (obecnie w Herbach), w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu, jak również funkcję członka Rady Nadzorczej oraz kilkunastu spółek zależnych należących do grupy kapitałowej YAWAL (najczęściej jako Przewodniczący Rady). W przeszłości przez kilka kadencji był Przewodniczącym Rady Banku Spółdzielczego w Konopiskach, a przez jedną kadencję pełnił funkcję Członka Rady Gospodarczej Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu S.A.

Od kwietnia 2000 roku związany z "Paged" S.A. z siedzibą w Warszawie, w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu, jak również funkcję członka Rady Nadzorczej oraz kilkunastu spółek zależnych należących do grupy kapitałowej Paged (najczęściej jako Przewodniczący Rady). Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A. poprzedniej kadencji. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek: Paged-Sklejka S.A. z siedzibą w Morągu oraz członkiem Rady Nadzorczej Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach (od lutego 2010 r.). Pan E. Mzyk jest ponadto członkiem Klubu Rotary Częstochowa, a w latach 1996÷2002 był Kanclerzem Loży Częstochowskiej Business Center Club.

Edmund Mzyk nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej wobec "Paged" S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Jest akcjonariuszem "Paged" S.A. i jest blisko spokrewniony z obecnym Prezesem Zarządu "Paged" S.A. Nie posiada powiązań kapitałowych, ani osobowych z innymi spółkami z grupy kapitałowej "Paged" S.A.

Tomasz Wójcik (ur. w 1947 r.) - jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Leśnym SGGW; obecnie pełni Szefa Zespołu Doradców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, będąc równocześnie Członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych z siedzibą w Brukseli. Do lutego 2012 r. był Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Marketingu i Organizacji. Od stycznia 2006 roku do maja 2007 roku pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W latach 2001÷2005 był Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju. W latach 1998÷2001 był głównym specjalistą w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. wdrażania regulacji prawnych UE, był również zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. organizacji i rozwoju (1997), Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Rozwoju Lasów Państwowych, a w latach 1992÷1994 - Zastępcą Dyrektora Biura Grantu GEF (powiernik: Bank Światowy). W latach 1972÷1991 był pracownikiem inżynieryjnym i naukowym w SGGW i w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A. poprzedniej kadencji. Obecnie T. Wójcik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec "Paged" S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Spaczyński (ur. w 1977 r.) - jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył kierunki prawo oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Postgraduate Diploma in EU Competition Law (europejskie prawo konkurencji) na King's College w Londynie oraz Practice Diploma in International Competition Law (International Diploma Programme - International Bar Association & the College of Law of England and Wales). Należy do International Bar Association oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Członek komitetu sterującego Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Piotr Spaczyński jest wspólnikiem w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. W latach 2001÷2006 kierował działem prawnym koncernu ExxonMobil w Polsce, gdzie zajmował się między innymi projektami związanymi ze sprzedażą przedsiębiorstw, transakcjami zagranicznymi w zakresie fuzji i przejęć oraz bieżącą obsługą prawną. Prowadził szkolenia z zakresu prawa konkurencji oraz 'corporate separateness'. W latach 2006-2009 był Of-Counsel i kierował Departamentem Energetycznym w jednej z wiodących kancelarii w Warszawie. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A. poprzedniej kadencji.

Piotr Spaczyński posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa, jak i zarządzania i marketingu. Jego główną specjalizacją jest doradztwo prawne przedsiębiorstwom energetycznym oraz podmiotom górniczym w każdym obszarze ich aktywności. Reprezentuje podmioty m.in. w postępowaniach koncesyjnych, środowiskowych i inwestycyjnych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie korporacyjnych procesów kontrolnych. Jego kolejną specjalizacją jest prawo konkurencji. W tym zakresie dokonywał due dilligence struktur dystrybucyjnych pod kątem zgodności z prawem konkurencji europejskim, jak i polskim. Doradzał w tematach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej, fuzji i przejęć oraz zawieraniem porozumień niedozwolonych. Implementował antitrust compliance programs. Obecnie Piotr Spaczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec "Paged" S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Grzegorz Kubica (ur. w 1974 r.) - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketing; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw; z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ), od 2005 roku do roku 2007 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie - jako kierownik projektu - odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej. Od 2007 do 2008 prezes zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. Od 2008 roku do 2011 wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. - agencji PR/IR odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki.

Od 2010 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. oraz Graal S.A.

Od 2011 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Liberty Group S.A. oraz Kopahause S.A.

Od 2012 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Paged S.A. oraz BUDUS S.A.

W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek: Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Corporate Finanse S.A. oraz Instal Lublin S.A.

Pan Grzegorz Kubica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "Paged" S.A. Nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zofia Bielecka (ur. w 1953 r.) - w 1975 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od dnia 1 czerwca 2001 roku pracuje na stanowisku doradcy firmy (counsel) w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Do 31 maja 2001 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w której była m.in. odpowiedzialna za prace legislacyjne związane z przygotowaniem i uchwaleniem ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Ustawy o giełdach towarowych, Ustawy o obligacjach. Z racji zajmowanych stanowisk była współtwórcą i osobą odpowiedzialną za wszystkie regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, zarówno na poziomie ustawowym jak i wykonawczym.

Zofia Bielecka w swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie transakcjami fuzji i przejęć na rynku publicznym, ofertami publicznymi, emisją obligacji i innych papierów wartościowych oraz kwestiami związanymi z funkcjonowaniem spółek i funduszy inwestycyjnych.

Jest współautorką wielu publikacji dotyczących rynku kapitałowego w Polsce, między innymi książki "Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne".

Zofia Bielecka była Członkiem Rady Giełdy, jest Wiceprzewodniczącą Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A.

Zofia Bielecka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec "Paged" S.A., nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Robert Ditrych - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »