ORBIS (ORB): Powołanie osób nadzorujących - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanych z dniem 24 czerwca 2013 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. IX kadencji członkach rady nadzorczej: Gilles BONNIER DE LA CHAPELLE, Bruno COUDRY, Jean-Jacques DESSORS, Artur GABOR, Christian KARAOGLANIAN, Jacek KSEŃ, Andrzej PROCAJŁO, Andrzej PRZYTUŁA, Jarosław SZYMAŃSKI, Pascal QUINT.

Reklama

GILLES BONNIER DE LA CHAPELLE

1) data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Gilles BONNIER DE LA CHAPELLE

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Gilles Bonnier jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu ISC i posiada tytuł magistra w dziedzinie technologii i zarządzania nadany przez uczelnię Ecole Centrale Paris. Swoją karierę zawodową rozpoczął w bankowości, pracując w Crédit Lyonnais, ABN Amro i Crédit Agricole Indosuez. W 2004 r. dołączył do Foncière des Régions we Francji, gdzie pilotował tworzenie Foncière des Murs oraz połączenie Foncière des Régions i Bail Investissement. W 2010 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w firmie Gecina, zostając jednocześnie członkiem jej Komitetu Wykonawczego.

Pracę w Accor rozpoczął w marcu 2013 r. na stanowisku Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami i Inwestycji. Gilles Bonnier jest odpowiedzialny za opracowywanie i zarządzanie strategią Grupy dotyczącą nieruchomości.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Bonnier jest Dyrektorem Działu Zarządzania Nieruchomościami i Inwestycji w Accor SA oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Accor. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak

BRUNO COUDRY

1) Data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta:

Bruno COUDRY

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Bruno Coudry jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Saint-Etienne we Francji. W 1973 roku rozpoczął pracę w Grupie Accor, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze związane z działalnością hotelarską Grupy we Francji i poza jej granicami. Piastował stanowisko Dyrektora Operacyjnego odpowiedzialnego między innymi za hotele wypoczynkowe Thalassa w Europie, Maroku, Egipcie, Turcji, Ameryce Południowej i na Wyspach Karaibskich, oraz Dyrektora ds. Operacyjnych sieci Thalassa SPA i Ibis Budget (poprzednio Etap Hotel) we Francji. Od 2006 roku jest Dyrektorem ds. Operacyjnych na Europę Centralną i Wschodnią, Skandynawię i Turcję oraz członkiem Zarządu Accor Pannonia Hotels SA na Węgrzech.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Bruno Coudry piastuje stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych na Europę Centralną i Wschodnią, Skandynawię i Turcję w międzynarodowej grupie hotelowej Accor, będącej głównym akcjonariuszem "Orbis” SA. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak

JEAN-JACQUES DESSORS

1) Data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jean-Jacques DESSORS

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Jean-Jacques Dessors jest absolwentem Szkoły Hotelarskiej w Tuluzie i Uniwersytetu w Tuluzie we Francji. Pracował we Francji i poza jej granicami, a od 1992 r. był zatrudniony w “la Compagnie Générale d’Hôtellerie et des Services”, spółce zależnej Vivendi Group, na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych hoteli Westin Demeure i Libertel. Pracę w Accor rozpoczął w 1999 r. jako Dyrektor ds. Operacyjnych Segmentu Biznesowego i Turystycznego odpowiedzialny za Region Paryski. W 2002 r. dołączył do zespołu odpowiedzialnego za działalność w Wielkiej Brytanii i Irlandii jako Dyrektor Zarządzający ds. Hoteli Ekonomicznych, a w 2005 r. został Dyrektorem ds. Operacyjnych na Wielką Brytanię i Irlandię. Dnia 1 stycznia 2012 r. Jean-Jacques Dessors został Dyrektorem ds. Operacyjnych na region Afryki, Bliskiego Wschodu, Oceanu Indyjskiego i Wysp Karaibskich.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Jean-Jacques Dessors piastuje stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych na region Afryki, Bliskiego Wschodu, Oceanu Indyjskiego i Wysp Karaibskich w międzynarodowej grupie hotelowej Accor SA, będącej głównym akcjonariuszem "Orbis” S.A. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak

ARTUR GABOR

1) data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Artur Gabor

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

University College London (Wydział Ekonomii)

Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa)

Znajomość języków obcych:

Angielski (bardzo dobrze), Rosyjski (bardzo dobrze), Francuski (dobrze)

Obecne zatrudnienie:

Gabor&Gabor, doradztwo inwestycyjne i gospodarcze, Partner

Doświadczenie zawodowe:

2005-2006, IBM Polska, Business Consulting Services (Dyrektor Sektora Finansowego)

1998-2004, General Electric Capital (Dyrektor Fuzji i Akwizycji, Europa Środkowa, Rosja)

1994-1998, Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarządzający, Polska)

1990-1994, Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner)

1987-1990, Paged S.A. (Kierownik Działu Rozwoju Rynku)

1986-1987, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent)

Udział w organizacjach gospodarczych

2003- 2004, American Chamber of Commerce (Członek Zarządu)

2005- American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego)

2006- Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych)

Udział w radach nadzorczych:

2001-2004, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A.

2001-2004, Członek Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A.

2004-2005, Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

2004-2005, Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.

2004-2008, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A.

2006-2007, Członek Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A

2009-2010, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sfinks S.A.

2007- Członek Rady Nadzorczej Orbis S.A.

2007- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A.

2008- Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Lew S.A.

2010- PKN Orlen S.A. (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Oświadczam, iż nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

CHRISTIAN KARAOGLANIAN

1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta:

24 czerwca 2013 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta:

Christian KARAOGLANIAN

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Christian Karaoglanian ukończył edukację uniwersytecką uzyskaniem tytułu magistra ekonomii w Institute d’Etudes Politiques de Paris (IEP). Pracę w Grupie Accor rozpoczął w roku 1976, a z działalnością hotelarską Grupy związał się w 1984 roku, podejmując się zadania kierowania jej rozwojem w rejonie Bliskiego Wschodu i Azji, a później Europy. Od 1995 roku odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie aktywami sieci hoteli należących do Grupy Accor. Obecnie Christian Karaoglanian pełni funkcję Głównego Kierownika ds. Rozwoju hoteli Accor na świecie i odpowiada za przejęcia innych podmiotów i wzrost wewnętrzny firmy na pięciu kontynentach. Jest członkiem Rady Inwestycyjnej Accor.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Christian Karaoglanian sprawuje funkcję Głównego Kierownika ds. Rozwoju w grupie hotelowej Accor SA, będącej głównym akcjonariuszem "Orbis” SA. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak

JACEK KSEŃ

1) data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jacek Kseń

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

WYKSZTAŁCENIE:

1977 Doktorat z międzynarodowych rynków finansowych.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH)

1972 Wydział Handlu Zagranicznego

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- własna działalność gospodarcza – firma doradcza Jacek Kseń Consulting oraz doradca operacyjny i partner Advent International w Polsce

- udział w Radach Nadzorczych

* Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

* Vice-przewodniczący Rady Nadzorczej ORBIS S.A.

* członek Rady Nadzorczej Amrest

* Przewodniczący Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

* Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI

- działalność społeczna

* Dziekan Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

* Członek Rady Głównej Business Centre Club

2001 - IV 2007 Bank Zachodni WBK S.A.

Prezes Zarządu

1996 - 2001 Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

Prezes Zarządu

1990 - 1996 Caisse National de Credit Agricole w Paryżu

Członek ścisłego kierownictwa odpowiedzialny za rynek pieniężny w dewizach

1984 – 1990 Lyonnaise de Banque w Paryżu

Wicedyrektor Banku nadzorujący operacje na międzynarodowych rynkach finansowych

1978 – 1984 Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Paryżu

Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Dewizowej oraz Prokurent Banku

1975 – 1978 Bank Handlowy w Warszawie

Operator na rynkach walutowych

Wcześniejsze doświadczenie w Radach Nadzorczych:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (1996 – 2007)

- Członek Rady Nadzorczej Commercial Union PTE BPH CU WBK (2001-2007)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej BZWBK Asset Managenment i TFI Arka (2007-2009)

- Członek Rady Nadzorczej MCI Management (2007-2008)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej PLL LOT (2008-2009)

- Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG (2007-2010)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej WSIP (2010-2011)

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal (2010-2012)

- Członek Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu (2007-2010)

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak wpisu

ANDRZEJ PROCAJŁO

1) data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrzej PROCAJŁO

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

średnie techniczne, kierownik działu technicznego Novotel Centrum W-wa, obecnie etat związkowy (V-ce Przewodniczący NSZZ "Solidarność” "Orbis” S.A.). Zatrudniony w Orbisie od 1980 r.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

nie

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

nie dotyczy

ANDRZEJ PRZYTUŁA

1) data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwiec 2013 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrzej PRZYTUŁA

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zawodowe Gastronomiczne i średnie ogólnokształcące. Z Orbisem związany jest z przerwą od 1967 roku. Przepracował w Orbisie 32 lata. Pracował na stanowisku kelnera i mistrza kelnera oraz barmana – ukończony kurs barmana. Prowadził i zarządzał zakładem gastronomicznym, którego był właścicielem. Od roku 1998 -2008 pełnił funkcje na etacie związkowym Przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność hoteli Orbis S.A. we Wrocławiu. Od roku 2008 pełnię funkcję na etacie związkowym Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Orbis S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

JAROSŁAW SZYMAŃSKI

1) data powołania osoby nadzorującej:

24 czerwca 2013 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jarosław SZYMAŃSKI

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie średnie, w Orbisie pracuje od 1987 roku – w Hotelu Polonez: początkowo w dziale technicznym, a od stycznia 1995 roku jako kierownik samodzielnej sekcji administracyjno-gospodarczej. Od 1 kwietnia 2012 roku Specjalista ds. Organizacyjnych - Hotel Nowotel Centrum Poznań. Aktualnie oddelegowany do pracy związkowej.

Od 2008 roku jest członkiem Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Accor. Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Orbis S.A. oraz V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

PASCAL QUINT

1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta:

24 czerwca 2013 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Pascal QUINT

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pascal Quint posiada dyplom ukończenia studiów w dziedzinie prawa prywatnego uzyskany na Uniwersytecie Lille II oraz tytuł Master of Laws z zakresu prawa europejskiego nadany przez Uniwersytet w Exeter w Anglii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1983 r. na stanowisku Doradcy Prawnego w Clifford Turner w Paryżu. Następnie pracował jako Doradca Prawny spółek Lipha i IBM France, a w 1988 r. objął stanowisko European Counsel w Corning Glass. W 1991 r. Pascal Quint został zatrudniony w Euro Disney na stanowisku Kierownika Działu Prawnego, a w 1992 r. został awansowany na Dyrektora Działu Prawnego. W latach 1994 - 1996 sprawował funkcję Dyrektora Działu Prawnego Sanofi Pharmacy Division, po czym powrócił do Euro Disney, gdzie do 2004 r. był zatrudniony na stanowisku Wiceprezesa i Dyrektora Biura Prawnego. Następnie rozpoczął pracę w Cegelec jako Starszy Wiceprezes i Dyrektor Biura Prawnego Grupy. We wrześniu 2008 r. Pascal Quint wszedł w skład Komitetu Wykonawczego Accor, pełniąc w nim funkcję Sekretarza Korporacyjnego i Sekretarza Rady Dyrektorów.

Aktualnie Pascal Quint odpowiada w Accor za kwestie prawne, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem oraz Departament Audytu.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Pascal Quint pełni funkcję Sekretarza Korporacyjnego i Sekretarza Rady Dyrektorów w Accor odpowiedzialnego za kwestie prawne, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem oraz Departament Audytu. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak

Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

_______________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-24Ireneusz WęgłowskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: powołania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »