Reklama

BAHOLDING (BAH): Powołanie osób nadzorujących. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o następujących powołaniach osób nadzorujących:

Reklama

1. W dniu 25 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wiesława Tadeusza Łatałę i powierzyło Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol S.A.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Wiesława Tadeusza Łatały stanowiska:

• W roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Pan Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych;

• 2015r. – obecnie SARE S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2015r. – obecnie INTEGER S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2015r. – obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2014 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2014 r. - obecnie Ecotech Polska S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2014 r. – obecnie Morizon S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2014 r. – 2015 r. SKYSTONE Capital S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2013 r. – obecnie LTC Investments/Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2013 r. – obecnie Conbelts Bytom S.A./Stanowisko: Prezes Rady Nadzorczej

• 2013 r. - obecnie Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2013 r. – 2014 r. CFiK Serwis Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2013 r. – 2014 r. A7 Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2012 r. – obecnie Easypack Sp. z o. o./ Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2012 r. – obecnie Strabo Trade Sp. z o. o. SKA/Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2011 r. – 2013 r. Retail Provider Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2011 r. – 2013 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2011 r. Inittec Sp. z o. o./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2010 r. – 2011 r. Positive Advisory S.A. w likwidacji/Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2010 r. – 2012 r. Retail Provider Olsztyn Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2010 r. – 2012 r. Retail Provider Wrocław Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2009 r. – obecnie Domed S.A./ Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2009 r. – 2011 r. "Siódemka” S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2009 r. Nicolas Games S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2008 r. - obecnie Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o./Stanowisko: Prezes Zarządu

• 2007 r. – obecnie Silesia Capital Fund S.A./Stanowisko: Prezes Rady Nadzorczej

• 2007 r. – obecnie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – handlowe Elektromontaż – Export S.A. w upadłości likwidacyjnej/Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2007 r. – 2009 r. Integer.pl S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2007 r. – 2009 r. Oleksy, Polaczek Architekci Sp. z o. o./Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

• 2007 r. – 2010 r. Innoresearch Lab Sp. z o. o./Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

• 2005 r. - obecnie Graal S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2004 r. - obecnie A1 Sp. z o. o. w likwidacji/Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

• 2003 r. "Superfish” S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 2001 r. – 2007 r. Domed S.A./ Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 1996 r. - obecnie Łatała i Wspólnicy Sp. k./Stanowisko: komplementariusz

• 1995 r. – 2000 r. BIOMEDIC S.A./Stanowisko: kolejno Prezes Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, Doradca Zarządu, Prezes Rady Nadzorczej

• 1995 r. – 1996 r. BUMA SYSTEM S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 1995 r. ZOMET S.A./Stanowisko: sekretarz Rady Nadzorczej

• 1994 r. SUPON TECHNICS Sp. z o.o./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej

• 1993 r. – 1995 r. BWR Real Bank S.A./Stanowisko: Doradca Prezesa Zarządu

• 1993 r. Corporation Wamex Trust Sp. z o.o./Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

• 1992 r. - obecnie Kraków Consulting Group Sp. z o.o./ Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

• 1990 r. – 1998 r. Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego/Stanowisko: Asystent

• 1990 r. – 1992 r. Cracow Business Services Sp. z o.o./Stanowisko: Dyrektor, członek Zarządu

Pan Wiesław Łatała był w ciągu ostatnich 5 lat oraz jest obecnie udziałowcem (rozumianym także jako wspólnik bądź akcjonariusz) następujących spółek:

• 2009 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o.

• 2008 r. – obecnie Latała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o.

• 2007 r. – 2010 r. Innoresearch Lab Sp. z o. o.

• 2004 r. A1 Sp. z o. o. w likwidacji

• 2003 r. – 2004 r. Extreme Sp. z o. o.

• 2002 r. – 2006 r. "A2” Sp. z o. o.

• 2001 r. - obecnie Kraków Consulting Group Sp. z o. o.

Oprócz podmiotów wskazanych powyżej Pan Wiesław Łatała nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie wspólnikiem spółek osobowych lub kapitałowych, za wyjątkiem spółki Łatała i Wspólnicy Sp. k., w której Pan Wiesław Łatała jest komplementariuszem od roku 1996.

Wiesław Tadeusz Łatała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wiesław Tadeusz Łatała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany do Rady Nadzorczej Wiesław Tadeusz Łatała złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

2. W dniu 25 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wiesława Mariusza Różackiego.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Wiesława Mariusza Różackiego stanowiska:

• Magister inżynier;

• Ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych - Politechnika Warszawska; Podyplomowe Studium Menadżerskie - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

• od 2013 – MHPSE.GmbH (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe) - Executive Country Poland

• 06.2012 – 10.2012 – PBG S.A. Prezes Zarządu

• 2005 – 11.2012 - Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

• 2000 – 2005 - Energomann Engineering Sp. z o.o. - Członek Zarządu (2000- 2003; Prezes Zarządu (2003-2005)

• 2001 – 2005 - Energomontaż Północ S.A. - kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy (czasowe oddelegowanie do Elektrim Przedsiębiorstwo Państwowe), Kierownik Robót (czasowe oddelegowanie do POLIMEX CEKOP Przedsiębiorstwo Państwowe, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes ds. Technicznych - Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (2003-2005)

• 1987 – 1989 - Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- Adiunkt

Wiesław Mariusz Różacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wiesław Mariusz Różacki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany do Rady Nadzorczej Wiesław Mariusz Różacki złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-26Łukasz SekułaPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »