Reklama

ORBIS (ORB): Powołanie osób nadzorujących - raport 28

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanych z dniem 2 czerwca 2016 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. X kadencji członkach rady nadzorczej: Laurent Francois PICHERAL, Christian KARAOGLANIAN, Jan OZINGA, Jean-Jacques MORIN, Bruno COUDRY, Artur GABOR, Jacek KSEŃ, Andrzej PROCAJŁO, Andrzej PRZYTUŁA, Jarosław SZYMAŃSKI.

Reklama

LAURENT FRANCOIS PICHERAL

1) data powołania osoby nadzorującej:

2 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Laurent Francois Picheral

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej "Orbis” S.A.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Laurent Picheral piastuje stanowisko Dyrektora Generalnego (Chief Executive Officer) AccorHotels HotelServices na Europę Centralną i Wschodnią i jest członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy AccorHotels. Kieruje działalnością około 500 hoteli wszystkich marek AccorHotels w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, między innymi w Niemczech, Austrii, Polsce i na Węgrzech. Ponadto, w styczniu 2016 roku Laurent Picheral został powołany na stanowisko Dyrektora AccorHotels Germany. Od lipca 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej "Orbis” S.A., spółki zależnej AccorHotels będącej największą grupą hotelową w Polsce i Europie Wschodniej. Ponadto, w 2014 roku został członkiem Rady Nadzorczej Solidarity Accor Foundation.

W latach 2010 - 2014 Laurent Picheral piastował stanowiska Prezesa i Dyrektora Generalnego (Chief Executive Officer) Orbis S.A., a wcześniej (w latach 2003 - 2010) stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Dyrektora Finansowego Hotellerie Deutschland GmbH i NewGen Hotels AG odpowiedzialnego za kwestie finansowe, podatkowe i prawne, nieruchomości, rozwój, dział zakupów i IT. Laurent Picheral dołączył do Accor w 1997 roku jako pracownik działu audytu wewnętrznego, a wcześniej zdobywał międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie doradztwa w firmach KPMG i Salustro Reydel.

Laurent Picheral jest absolwentem Szkoły Handlowej EDHEC, uwielbia podróże i interesuje się archeologią. Płynnie posługuje się językiem francuskim, niemieckim i angielskim.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Laurent Picheral poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Laurent Picheral nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CHRISTIAN KARAOGLANIAN

1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta:

2 czerwca 2016 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta:

Christian KARAOGLANIAN

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Christian Karaoglanian (Doradca Prezesa i Dyrektora Generalnego) rozpoczął pracę w AccorHotels w 1976 roku w dziale usług gastronomicznych. W 1984 roku powierzono mu zadanie zarządzania rozwojem w rejonie Bliskiego Wschodu i Azji, a następnie rozwojem wszystkich marek hotelowych w Europie.

Od 2002 roku Christian Karaoglanian pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju (Chief Development Officer) AccorHotels na świecie odpowiedzialnego - wraz z zespołem 140 pracowników na pięciu kontynentach - za wdrażanie polityki rozwoju firmy zgodnie z modelem organicznego wzrostu i poprzez przejęcia. Od 2016 roku jest Doradcą Prezesa i Dyrektora Generalnego (CEO).

Christian Karaoglanian jest obywatelem Francji, urodził się w Paryżu i ukończył edukację uniwersytecką uzyskaniem tytułu w dziedzinie ekonomii w Institute d’Etudes Politiques de Paris (IEP).

Zasiada w organach zarządzających szeregu wspólnych przedsięwzięć i notowanych na giełdzie spółek hotelowych takich jak Orbis (spółka zależna AccorHotels prowadząca działalność w Europie Wschodniej), Adagio (wspólne przedsięwzięcie AccorHotels i Pierre & Vacances), Risma (spółka AccorHotels w Maroku) oraz Mama Shelter, marka lifestylowa AccorHotels.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Christian Karaoglanian poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Christian Karaoglanian nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JAN OZINGA

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jan Ozinga

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej "Orbis” S.A.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Jan Ozinga (51 l.) jest absolwentem szkoły zarządzania i hotelarstwa La Roche-en-Ardenne w Belgii. Następnie ukończył Institut Supérieur d’Informatique w Liège oraz studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania na uniwersytecie Heriott-Watt University Edinburgh (Szkocja).

Jan Ozinga ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży nieruchomości we Francji oraz na szczeblu międzynarodowym. Karierę w Accor rozpoczął w 1991 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju na Wielką Brytanię, Irlandię i kraje Beneluksu. W 2001 roku dołączył do grupy hotelowej Dolce jako Wiceprezes ds. Rozwoju w Europie, a następnie w 2004 roku awansował na stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego odpowiedzialnego za nieruchomości międzynarodowe Groupe Casino. W 2008 roku rozpoczął pracę w Carrefour jako Dyrektor Carrefour Property France.

W latach 2012 - 2014 Jan Ozinga pełnił funkcję Dyrektora Generalnego (Chief Executive Officer) francuskiej platformy oraz Szefa ds. Rozliczeń na Europę kontynentalną w CBRE Global Investors będącym światowym liderem na rynku zarządzania inwestycjami w nieruchomości.

Jan Ozinga dołączył do AccorHotels w czerwcu 2014 roku jako Dyrektor Generalny (CEO) HotelInvest. Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego AccorHotels.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Jan Ozinga poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Jan Ozinga nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JEAN-JACQUES MORIN

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jean-Jacques Morin

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej "Orbis” S.A.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Jean-Jacques Morin został mianowany Dyrektorem Finansowym (Chief Financial Officer) Grupy AccorHotels w listopadzie 2015 roku.

Przed rozpoczęciem pracy w AccorHotels pełnił funkcję Dyrektora Finansowego (Chief Financial Officer) Grupy Alstom, w której pracował przez okres 10 lat, m.in. jako Dyrektor Finansowy (Chief Financial Officer) Sektora Usług Transportowych i Energetycznych.

Jean-Jacques Morin rozpoczął karierę zawodową w firmie Deloitte w Dziale Audytu i Doradztwa Zarządczego we Francji i Kanadzie.

Przez kolejne 13 lat pracował w przemyśle półprzewodnikowym, m.in. w firmie Motorola we Francji, Szwajcarii, Niemczech i USA.

Jean-Jacques Morin posiada tytuł magistra (M.Sc.) w dziedzinie aeronautyki nadany przez SUP’AERO (Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace), jest także absolwentem programu MBA na uniwersytecie Arizona State University (Thunderbird). Ponadto, we Francji Jean-Jacques Morin posiada uprawnienia biegłego licencjonowanego księgowego (CPA).

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Jean-Jacques Morin poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Jean-Jacques Morin nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

BRUNO COUDRY

1) Data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta:

Bruno COUDRY

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Bruno Coudry jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Saint-Etienne we Francji. W 1973 roku rozpoczął pracę w Grupie Accor, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze związane z działalnością hotelarską Grupy we Francji i poza jej granicami. Piastował stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych (Chief Operating Officer) odpowiedzialnego między innymi za hotele wypoczynkowe Thalassa w Europie, Maroku, Egipcie, Turcji, Ameryce Południowej i na Wyspach Karaibskich oraz za hotele ibis Budget (poprzednio Etap Hotel) we Francji. W latach 2006 – 2013 był Dyrektorem ds. Operacyjnych (Chief Operating Officer) Grupy Accor na Europę Centralną i Wschodnią, Skandynawię i Turcję oraz członkiem Zarządu Accor Pannonia Hotels Zrt. na Węgrzech. Od 2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Orbis S.A.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Bruno Coudry poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Bruno Coudry nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ARTUR GABOR

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Artur Gabor

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Artur Gabor został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2010 roku. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się doradztwem inwestycyjnym i gospodarczym jako Partner w spółce Gabor&Gabor. W latach 1986 - 1987 był asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1987 - 1990 był kierownikiem Działu Rozwoju Rynku w Paged S.A, a w latach 1990 - 1994 Partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group (lata 1994 - 1998), Dyrektora Fuzji i Akwizycji dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital (lata 1998 - 2004) oraz Dyrektora Sektora Finansowego w IBM Polska (lata 2005 - 2006). W latach 2003 - 2004 był członkiem Zarządu, a od 2005 roku jest członkiem Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce. Ponadto od 2006 roku jest członkiem Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych w Polskim Instytucie Dyrektorów.

W latach 2001 - 2004 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A. oraz członka Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A. W latach 2004 - 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. W latach 2004 - 2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A. W latach 2006 - 2007 był członkiem Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A., w latach 2007 - 2011 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A. W latach 2011 - 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Fleet Holdings S.A., a w latach 2012 - 2013 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej For-Net S.A. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Orbis S.A., a od 2008 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Lew S.A. Od 2009 roku był Wiceprzewodniczącym, a od 19 grudnia 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sfinks S.A. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Prime Car Management od 2014 roku, zaś od 1 lutego 2015 roku Rady Nadzorczej Idea Bank.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Artur Gabor poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Artur Gabor nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JACEK KSEŃ

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jacek Kseń

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

WYKSZTAŁCENIE:

1977 Doktorat z międzynarodowych rynków finansowych.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH)

1972 Wydział Handlu Zagranicznego

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- własna działalność gospodarcza – firma doradcza Jacek Kseń Consulting oraz doradca operacyjny i partner Advent International w Polsce

- udział w Radach Nadzorczych

* Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

* Vice-przewodniczący Rady Nadzorczej ORBIS S.A.

* członek Rady Nadzorczej Amrest

* Przewodniczący Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

* Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI

- działalność społeczna

* Dziekan Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

* Członek Rady Głównej Business Centre Club

2001 - IV 2007 Bank Zachodni WBK S.A.

Prezes Zarządu

1996 - 2001 Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

Prezes Zarządu

1990 - 1996 Caisse National de Credit Agricole w Paryżu

Członek ścisłego kierownictwa odpowiedzialny za rynek pieniężny w dewizach

1984 – 1990 Lyonnaise de Banque w Paryżu

Wicedyrektor Banku nadzorujący operacje na międzynarodowych rynkach finansowych

1978 – 1984 Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Paryżu

Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Dewizowej oraz Prokurent Banku

1975 – 1978 Bank Handlowy w Warszawie

Operator na rynkach walutowych

Wcześniejsze doświadczenie w Radach Nadzorczych:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (1996 – 2007)

- Członek Rady Nadzorczej Commercial Union PTE BPH CU WBK (2001-2007)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej BZWBK Asset Managenment i TFI Arka (2007-2009)

- Członek Rady Nadzorczej MCI Management (2007-2008)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej PLL LOT (2008-2009)

- Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG (2007-2010)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej WSIP (2010-2011)

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal (2010-2012)

- Członek Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu (2007-2010)

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Jacek Kseń poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Jacek Kseń nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ANDRZEJ PROCAJŁO

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrzej PROCAJŁO

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

średnie techniczne, kierownik działu technicznego Novotel Centrum W-wa, obecnie etat związkowy (V-ce Przewodniczący NSZZ "Solidarność” "Orbis” S.A.). Zatrudniony w Orbisie od 1980 r.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Andrzej Procajło poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Andrzej Procajło nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ANDRZEJ PRZYTUŁA

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwiec 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Andrzej PRZYTUŁA

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zawodowe Gastronomiczne i średnie ogólnokształcące. Z Orbisem związany jest z przerwą od 1967 roku. Przepracował w Orbisie 32 lata. Pracował na stanowisku kelnera i mistrza kelnera oraz barmana – ukończony kurs barmana. Prowadził i zarządzał zakładem gastronomicznym, którego był właścicielem. Od roku 1998 -2008 pełnił funkcje na etacie związkowym Przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność hoteli Orbis S.A. we Wrocławiu. Od roku 2008 pełni funkcję na etacie związkowym Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Orbis S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Andrzej Przytuła poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Andrzej Przytuła nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JAROSŁAW SZYMAŃSKI

1) data powołania osoby nadzorującej:

02 czerwca 2016 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jarosław SZYMAŃSKI

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie średnie, w Orbisie pracuje od 1987 roku – w Hotelu Polonez: początkowo w dziale technicznym, a od stycznia 1995 roku jako kierownik samodzielnej sekcji administracyjno-gospodarczej. Od 1 kwietnia 2012 roku Specjalista ds. Organizacyjnych - Hotel Novotel Centrum Poznań. Aktualnie oddelegowany do pracy związkowej.

Od 2008 roku jest członkiem Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Accor. Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Orbis S.A. oraz V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Jarosław Szymański poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Jarosław Szymański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-02 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »