Reklama

BEDZIN (BDZ): Powołanie osób nadzorujących. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na wspólną IX kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni "Będzin’ S.A. w osobach:

1. Pan Janusz Niedźwiecki

2. Pan Waldemar Organista

3. Pan Wiesław Glanowski

4. Pan Grzegorz Kwiatkowski

5. Pan Mirosław Leń

6. Pan Wojciech Sobczak

Pan Janusz Niedźwiecki.

Reklama

jest absolwentem Politechniki Gdańskiej:

• Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych - inżynier elektryk,

• Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierunek: Zarządzanie i Marketing, o specjalności: Ekonomia i Finanse - magister.

Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:

• 1983 - 1989 - praca na Politechnice Gdańskiej,

• 1989 - 1991 - praca w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator - pion konstrukcyjny,

• 1991 - 1998 - praca w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator, a następnie w Apator SA - pion handlowy - zajmowane stanowiska: kierownik, dyrektor,

• w latach 1998 - 2000 - Członek Zarządu Apator SA - Dyrektor ds. Marketingu,

• 2000 – 2013 Prezes Zarządu Apator SA - Dyrektor Generalny.

Pan Janusz Niedźwiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni "Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Waldemar Organista.

jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz od 1983 roku pracownikiem tej uczelni – Instytutu Inżynierii Lądowej.

Doświadczenie zawodowe:

• 1983 - 1985 - Kierownik Zakładu Usług Budowlanych S.S.P. "Akademik”

• 1985 - 1988 - Członek Zarządu Pracy Expo – Service oraz Kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego

• od 1986 - Przewodniczący Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Usługowe "UTECH” Sp. z o.o.

Pan Waldemar Organista pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących firm:

• Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. – Członek

• Huta Szczecin – Członek

a obecnie w Radach Nadzorczych Spółek:

• "Power Engineering” S.A. w Czerwonaku – V-ce Przewodniczący

• Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe "ENERGO-UTECH” S.A. – V-ce Przewodniczący

• Elektrociepłownia "Będzin” S.A.- V-ce Przewodniczący

Pan Waldemar Organista jest właścicielem 50% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usługowe "UTECH” Sp. z o.o. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej składającej się z następujących spółek::

• Przedsiębiorstwo Usługowe "UTECH” Sp. z o.o.

• POWER ENGINEERING S.A.

• POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY Sp. z o.o.

• UTECH-CLEAN Sp. z o.o.

Pan Waldemar Organista nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni "Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Wiesław Glanowski

jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Kierunku - Organizacja i ekonomika transportu oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunku - Zarządzanie Firmą. Ukończył również Kurs syndyków masy upadłościowej, Kurs likwidatorów spółek prawa handlowego oraz Kurs członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Doświadczenie zawodowe:

• 1983 -1985 Zakład Robót Kolejowo-Budowlanych w Sosnowcu - inspektor transportu

• 1985 -1997 Kopalnia Węgla Kamiennego Niwka - Modrzejów w Sosnowcu - inspektor gospodarki materiałowej, normowania, przygotowania produkcji, przekształceń restrukturyzacyjnych, przetargów, analiz ekonomicznych i planowania

• 1998-2000 Zakład Górniczy Wojkowice Sp. z o.o. w Wojkowicach - Wiceprezes Zarządu d/s ekonomiczno-finansowych

• 2001-2004 PTK i GK S.A. w Zabrzu - Wiceprezes Zarządu d/s ekonomiczno-finansowych

• 2004-2006 Kompania Węglowa S.A. w Katowicach - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

• 2006-2010 PTK i GK S.A. w Zabrzu - Wiceprezes Zarządu d/s ekonomiczno-finansowych

• 2011-2012 TMP Sp. z o.o. w Gliwicach - Prezes Zarządu

• 2012-2014 PKS Starachowice S.A. - Wiceprezes Zarządu

Pan Wiesław Glanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni "Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Kwiatkowski

jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał dyplom magistra zarządzania – specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Kontynuował naukę w University of Salford – studia magisterskie (MSC), ze specjalnością Investment Banking. W 2016 roku ukończył kurs na doradcę inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe:

2010 – 2011 - Dyrektor Finansowy w spółce Autodirect S.A.

2014 – 2015 - Członek Zarządu w spółce Minicar Polska Sp. z o.o.

2012 – 2017 - Doradca Finansowy w spółce Energomar Sp. z o.o.

2011 – 2017 - Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu spółki Autodirect S.A.

2006 – 2009 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Styropoz Sp. z o.o.

2014 – 2017 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Elpe Elektroprodukt Sp. z o.o.

od 2017 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Power Engineering

Transformatory Sp. z o.o.

Pan Grzegorz Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Elektrociepłowni "Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mirosław Leń

jest absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji, magister prawa (1996 r.), radcą prawnym (2001 r.) oraz maklerem papierów wartościowych (1993 r.).

Ponadto Pan Mirosław Leń ukończył studia podyplomowe pn. "Akademia europejskiego i polskiego prawa spółek” prowadzone przez Szkołę Główną Handlową, Kolegium Zarządzania i Finansów.

Doświadczenie zawodowe, głównie obsługa prawna oraz rynek kapitałowy:

2005 do chwili obecnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, aktualnie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego,

2004 - 2005 Bank Pekao S.A., radca prawny,

1999 - 2004 TFI PZU S.A., radca prawny,

we wcześniejszych latach także TUiR WARTA S.A., Ceto S.A. (obecnie BondSpot S.A.), BRE S.A. (obecnie mBank S.A.), Bank Śląski S. A. (obecnie ING Bank Śląski S.A.).

Pan Mirosław Leń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni "Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Sobczak

jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskał dyplom magistra Nauk Społecznych.

Doświadczenie zawodowe:

• 1990 – 2007 - Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. – makler papierów wartościowych

• 2007 – 2008 - NFI KREZUS S.A. – Prezes Zarządu

• 2008 – 2010 - SUWARY S.A. – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu

• 2012 – 2014 - SKOTAN S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowy

• 2014 – 2015 - Destylacje Polskie Sp. z o.o. – Członek Zarządu

• od 2010 - Wentworth tech Sp. z o.o. - doradca

Pan Wojciech Sobczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Elektrociepłowni "Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22), §28.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »