ROVESE (RSE): Powołanie osób nadzorujących Emitenta - raport 22

Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rovese S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku na podstawie uchwały Nr 19 ustaliło skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ilości 5 (słownie: pięciu) osób oraz na podstawie uchwał Nr: 20 - 24 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące :

- Artur Kłoczko,

- Grzegorz Miroński,

Reklama

- Mariusz Waniołka,

- Robert Oskard,

- Jacek Tucharz.

CV Członków Rady Nadzorczej Rovese S.A.:

Artur Kłoczko

Magister inżynier, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1989 roku zatrudniony był w P.P. POLMOZBYT w Kielcach w dziale inwestycji. W latach 1991-1992 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Zarządzania i Marketingu w Kielcach Spółka z o.o. W latach 1992-1994 pracował w ECHO-PRESS Spółka z o.o. w Kielcach (wydawca dziennika regionalnego Echo Dnia jako Prezes Zarządu). W latach 1994-1996 Prezes Zarządu w spółce MITEX-TRADE S.A. w Kielcach (operator pierwszej w Polsce sieci supermarketów spożywczych pod nazwą MAX, potem ALBERT). Od kwietnia 1994 r. do lutego 1997 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu P.L.I. S.A. w Kielcach (operator sieci supermarketów zrób to sam OBI, potem NOMI). Od stycznia do września 2007 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Opoczno S.A.

Pan Artur Kłoczko zasiadał i zasiada w radach nadzorczych następujących spółek:

- 1997 r. - 2007 r. - członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. (w latach 1997 - 2003 Wiceprzewodniczący, w latach 2004 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanit S.A.),

- od czerwca 1998 r. do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Cersanit II S.A.,

- od stycznia 1999 r. do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Cersanit III S.A.,

- od listopada 2004 r. do chwili obecnej członek Rady Dyrektorów Cersanit Ukraina Sp. z o.o.

Od lutego 2008 r. powołany w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Artur Kłoczko nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Miroński

Adwokat. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992-1995 pracował w Urzędzie Skarbowym w Kielcach jako specjalista ds. karnych skarbowych, natomiast w latach 1995-1997 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach jako radca prawny. W latach 1997-2006 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Miroński, a od 2006 r. do chwili obecnej prowadzi Kancelarię Adwokacką Grzegorz Miroński. Od kwietnia 2003 r. do marca 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Projekt S Sp. z o.o. Pełnione funkcje nadzorcze w spółkach to:

- od czerwca 2006 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A.,

- od września 2007 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej North Food Polska S.A.,

- od stycznia 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Megastore.pl S.A.,

- od lipca 2006 r. do października 2007 r. i od czerwca 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A. (dawniej Dwory S.A.).

Od lutego 2008 r. powołany w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Grzegorz Miroński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mariusz Waniołka

Magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. m.in. na stanowisku dyrektora ds. finansowych. Od listopada 1996 roku do czerwca 2001 roku był dyrektorem finansowym NOMI S.A. w Kielcach, od grudnia 1997 roku sprawował funkcję wiceprezesa zarządu NOMI S.A. Obecnie dyrektor ds. administracyjnych w Magellan Pro-Service Sp. z o.o.. Członek rad nadzorczych: Barlinek S.A., Synthos S.A., Echo Investment S.A.

Od czerwca 2006 r. powołany w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Mariusz Waniołka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Oskard

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987 - 1990 zatrudniony w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra zajmując się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990 - 1992 w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach jako Informatyk Wojewódzki. W latach 1992 - 2000 pracował w Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych w Echo Investment S.A. Następnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o., Magellan Pro-Equity Fund I S.A. , Columbus Prime Sp. z o.o., a obecnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro Sp. z o.o.

Obecnie członek rad nadzorczych:

- Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach,

- Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (przewodniczący),

- Barlinek S.A. z siedzibą z siedzibą w Kielcach,

- Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu,

- Echo Investment S.A. z siedzibą z siedzibą w Kielcach.

- Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach.

W przeszłości pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu innych rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych.

Pan Robert Oskard nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Tucharz

Wykształcenie:

1997 – 1998 - Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

1990 – 1995 - Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego ,Ukończenie studiów z tytułem magistra

Dodatkowe kursy i szkolenia:

1994 – licencja maklera papierów wartościowych nr 1055.

Doświadczenie zawodowe:

Od kwietnia 2006 -Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna – udziałowiec (50% udziałów) Indywidualna działalność gospodarcza. Spółka powołana w celu budowy i eksploatacji samoobsługowych myjni samochodowych; posiada 2 funkcjonujące lokalizacje: Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów

Luty 2007 – Grudzień 2012 - Auto – Centrum Puławska sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Spółka celowa powołana w celu budowy i komercjalizacji budynku biurowego na posiadanej przez spółkę nieruchomości przy ul. Puławskiej w Warszawie

Styczeń2007 –Marzec 2009 - Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny

Maj 2006 – grudzień 2006 -HYGIENIKA S.A. – producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Styczeń 2005 – październik 2005 - Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. – spółka portfelowa NFI Progress S.A. Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Kwiecień 2002 – Grudzień 2004 - PZU NFI Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego. Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących

Czerwiec 1999 – Marzec 2002 - Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny

Czerwiec 1996 – Maj 1999 - XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie. Stanowiska: Analityk Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny

Październik 1993 – czerwiec 1996 - Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Zespół Transakcji Giełdowych. Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych

Członek Rad Nadzorczych (obecnie):

Pelion S.A. (wcześniej PGF S.A.) w Łodzi – od czerwca 2009

Rovese S.A. (wcześniej Cersanit S.A.) w Kielcach – od czerwca 2010

W w/w spółkach jako niezależny członek RN reprezentujących inwestorów finansowych

Przewodniczący lub członek Radach Nadzorczych (wcześniej):

FAM S.A. w Chełmnie (2002-2004)

POMET S.A. w Poznaniu (2002-2004)

ŚRUBEX S.A. w Łańcucie (2003-2004)

INDYKPOL S.A. w Olsztynie (1999-2001)

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. w Warszawie (2002-2004)

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. w Warszawie (2002-2004)

PZM PZZ w Bolesławcu S.A. (2000-2005)

ZUGIL S.A. w Wieluniu (1999 – 2002)

DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (1999-2002)

Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-27Wojciech StankiewiczPrezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: powołania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »