Reklama

GIGROUP (GIG): Powołanie osób zarządzających - raport 22

Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 16 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki oraz §14 ust. 2 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej, powołała:

1. Pana Macieja Wituckiego na kolejną kadencję do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Maciej Witucki od stycznia 2016 r. pełni funkcję prezesa Work Service S.A. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami i spółkami publicznymi. W latach 2006-2013 był prezesem Orange Polska (dawniej TP), a od września 2013 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej tej spółki. Wcześniej, w latach 2002-2006 był członkiem zarządu, a następnie prezesem Lukas Banku. W latach 1997-1998 we Francji kierował przygotowaniami projektu rozpoczęcia przez firmę Cetelem działalności w Polsce, a następnie w okresie 1998-2001 pełnił funkcję członka zarządu w Cetelem Polska. W lipcu 2015 roku został członkiem rady nadzorczej TVN.

Reklama

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z logistyki i inżynierii przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji, a także zaawansowany program zarządzania (AMP) na INSEAD we Francji.

Pan Maciej Witucki oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka zarządu Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki. W szczególności Pan Maciej Witucki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

2. Pana Paul Christodoulou na kolejną kadencję do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Paul Christodoulou obronił tytuł magistra finansów na NYU Stern School of Business, tytuł doktora prawa na Fordham School of Law oraz tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych na Rensselaer Polytechnic Institute. Został zaprzysiężony jako adwokat przez Trybunał Handlu Międzynarodowego i Międzynarodową Administrację Handlu oraz kilka jurysdykcji federalnych i stanowych w USA.

Karierę zawodową rozpoczął jako współpracownik JP Morgan Securities w Nowym Jorku, zdobywając cenne doświadczenie w zakresie Fuzji i Przejęć oraz Sekurytyzacji i modeli wyceny opcji. Jego doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego pozwoliło mu dołączyć do biura Radcy Generalnego American Express, gdzie specjalizował się w umowach JV, sekurytyzacji aktywów, franczyzie i licencjonowaniu. W Dewey Ballantine LLP, jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych na świecie, pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Handlu Międzynarodowego, zdobył cenne doświadczenie w zakresie złożonych kwestii handlu zagranicznego, w tym dumpingu dotowanej stali przez producentów z Rosji, Korei, Tajwanu, Hiszpanii, Francji i Włoch.

W 2003 r., fundusz inwestycyjny US Russia Investment Fund, Delta Capital, powierzył mu zadanie wykorzystania swojej międzynarodowej wiedzy fachowej w zakresie prawa do przeprowadzenia analizy prawnej kilku przedsiębiorstw z branży produktów szybkozbywalnych, logistyki i magazynowania w Rosji. Cieszy się międzynarodową renomą jako odnoszący sukcesy ekspert przemian biznesowych. Jego umiejętności pozwoliły dziesiątkom niestabilnych firm przezwyciężyć kurczące się rynki, odpływ pracowników, klientów i dostawców, bankructwo, problemy podatkowe i regulacyjne, oraz przekształcić się w modelowe przykłady wydajności i rentowności. Te przemiany miały miejsce w bardzo różnych środowiskach kulturowych i biznesowych, począwszy od Rosji i Europy Wschodniej po Stany Zjednoczone.

Jest współzałożycielem i prezesem Grupy ProLogics, specjalizującej się w logistyce i transporcie w Federacji Rosyjskiej, gdzie obecnie mieszka.

Pan Paul Christodoulou oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka zarządu Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki. W szczególności Pan Paul Christodoulou:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

3. Panią Iwonę Szmitkowską na kolejną kadencję do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pani Iwona Szmitkowska jest absolwentką Francusko-Polskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Uniwersytecie w Poznaniu i Rennes. W 2015 roku ukończyła program IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła również Akademię Morską w Gdyni i Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, na kierunku marketing i zarządzanie w przedsiębiorstwie. W 2016 i 2017 roku uznana przez Staffing Industry Analysts za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet w światowym sektorze HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych specjalizacjach biznesowych. Karierę zawodową rozpoczynała w branży promocyjnej i medialnej. Od 2003 roku związała się z Work Service i sektorem usług personalnych. Na przestrzeni lat przebyła drogę od prowadzenia oddziału w Bydgoszczy, przez pełnienie funkcji Dyrektora Regionu i Prokurenta, po objęcie w 2013 roku stanowiska Wiceprezesa Zarządu. Obecnie W Grupie Work Service odpowiada za prowadzenie Pionu Kadr i Płac, sprawuje nadzór nad polityką HR, a także pełni funkcję Prezesa Fundacji Work Service. Jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Centrum Pracy, a od 2016 roku pełni również funkcję Przewodniczącej Platformy HR, działającej w ramach organizacji Pracodawcy RP. W styczniu 2017 roku została wybrana na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR.

Pani Iwona Szmitkowska oświadczyła, że nie są jej znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka zarządu Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki. W szczególności Pani Iwona Szmitkowska:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

4. Pana Tomasza Ślęzaka na kolejną kadencję do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki:

Pan Tomasz Ślęzak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ze specjalizacją marketingu i zarządzania. Od 2014 roku jest lektorem na podyplomowych studiach zarządzania sprzedażą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Za swoje dokonania zawodowe został wyróżniony złotą nagrodą Brand Building Award. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności biznesowej na rynkach europejskich. Pierwszych 9 lat swojej kariery zawodowej związał z Procter&Gamble, gdzie początkowo odpowiadał za współpracę z kluczowymi klientami oraz wsparcie sprzedaży. Po objęciu stanowiska Menadżera ds. Strategii i Planowania Marketingowego na rynkach Europy Centralnej, Afryki i Bliskiego Wschodu (CEEMEA) opracował i wprowadził nowe strategie produktowe na podległych rynkach. Po powrocie do Polski objął stanowisko Menadżera marketingu handlowego Gillette. Od grudnia 2010 roku prowadził Pion Sprzedaży w polskim oddziale– DB Schenker. Jako Dyrektor Sprzedaży reprezentował spółkę na European Sales Steering Team. Ponadto, od marca 2009 do końca 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Metromedia Polska, firmy reklamowej specjalizującej się w mobilnych nośnikach reklamowych. W maju 2013 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Aktualnie odpowiada za nadzór nad działalnością zagranicznych spółek Grupy w obrębie Europy Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie odpowiada za prowadzenie procesów sprzedaży międzynarodowej i koordynowanie prac w ramach marketingu korporacyjnego.

Pan Tomasz Ślęzak oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka zarządu Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki. W szczególności Pan Tomasz Ślęzak:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

5. Pana Piotra Ambrozowicza do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Piotr Ambrozowicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1996) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki (1999), doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie zdobywał między innymi jako Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. (2010-2014), Dyrektor Controllingu Grupy Fagor (Hiszpania), Dyrektor Finansowy FagorMastercook (2006-2010), Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Zetkama FAP (2004-2006), Dyrektor Finansowy Skanska Oddział Hydrotest oraz Członek Zarządu Skanska Hydrotest (2002-2004), Dyrektor Finansowy Telefonii Dialog S.A. (2000-2002). Od 2014 r. Pan Piotr Ambrozowicz pełnił funkcję CEO CEE OTTO Polska, wchodzącej w skład OTTO Work Force BV – lidera na europejskim rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ponadto pełnił bądź pełni również funkcję zarządcze bądź nadzorcze w spółkach Industry Personnel Services Sp. z o.o., Finance Care Sp. z o.o., Sellpro sp. z o.o., Energy Sp. z o.o., Work Service Slovakia s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o., Medi Staff Sp. z o.o., Work Service IP Cypr Ltd., IT Kontrakt Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o., Finance Care Sp. z o.o., Exact Systems Sp. z o.o., People Care Sp. z o.o., OTTO Slovensko s.r.o., OTTO Czech s.r.o., OTTO Workforce Hungary Kft. Od sierpnia 2015 r do dnia 30 stycznia 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Grupa OT Logistics S.A.

Pan Piotr Ambrozowicz posiada szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, restrukturyzacji, nabyć i finansowania firm, a także zarządzania międzynarodowym zespołem personelu.

Pan Piotr Ambrozowicz oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka zarządu Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki. W szczególności Pan Piotr Ambrozowicz:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

Podstawa prawna:

1. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zmianami)

2. § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Ślęzak – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu
2018-05-23Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »