Reklama

SYGNITY (SGN): Powołanie osób zarządzających na nową kadencję oraz powołanie Pana Jana Maciejewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Sygnity”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.02.2016 r. podjęła uchwały o powołaniu następujących osób do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki:

1. Pana Janusza R. Guy na stanowisko Prezesa Zarządu;

2. Pani Magdaleny Bargieł na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Personalnych;

3. Pana Romana Durki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;

Reklama

4. Pana Jakuba Leśniewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

5. Pana Jana Maciejewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;

na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2015 r.

Jednocześnie przypominamy, iż Pan Janusz R. Guy, Pani Magdalena Bargieł, Pan Roman Durka i Pan Jakub Leśniewski pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu Spółki bieżącej kadencji, w ramach której zakończą pełnić swoje funkcje z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2015 r.

Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pana Janusza R. Guy`a:

Pan Janusz R. Guy studiował w Stanach Zjednoczonych na uczelniach stanowych w Houston w stanie Texas, oraz w Atlancie w stanie Georgia. Posiada tytuł MBA w zakresie Biznesu Międzynarodowego uzyskany na Uniwersytecie Stanowym Georgia w Atlancie, USA, oraz tytuł Magistra Architektury i Inżynierii Uniwersytetu Moskiewskiego w Moskwie, Rosja.

Pan Janusz R. Guy posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu korporacyjnym jako: Dyrektor w Operacjach Międzynarodowych The Coca-Cola Company, Atlanta, USA (1991-1996), Prezes i Dyrektor Naczelny Benckiser Russia, CIS & Export w Benckiser N.V., (1996-1999), Dyrektor Naczelny firmy UDV (DIAGEO) w Polsce (1999-2000), Prezes i Dyrektor Naczelny Polfa Kutno S.A. / Wiceprezes IVAX Pharmaceuticals Central Eastern Europe (2000-2005), Dyrektor Zarządzający Spectra Holding (2006-2007), Dyrektor Zarządzający The Carlyle Group, Carlyle Central Eastern Europe Partners (2007-2009), Prezes Zarządu Bioton S.A. (2009-2010). Od 27.03 do 12.09.2012 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Sygnity, a od 12.09.2012 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity. Pan Janusz R. Guy jest członkiem rady nadzorczej spółki wchodzącej w skład Grupy Sygnity: Sygnity International Sp. z o.o.

Pan Janusz R. Guy nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz R. Guy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pani Magdaleny Bargieł:

Pani Magdalena Bargieł ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim (Psychologia Interpersonalno–Menedżerska), studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/Psychologia Zarządzania w Biznesie) oraz ukończyła MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Pani Magdalena Bargieł to menadżer z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe budowała pracując zarówno w firmach polskich, jak i międzynarodowych, o zróżnicowanym profilu m.in.: FMCG, IT, farmacja i ubezpieczenia. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku jako konsultant pracując m.in. dla SMG/KRC. W 2000 roku pracowała jako zastępca Dyrektora Personalnego Wirtualnej Polski. W latach 2001-2009 pełniła funkcję Dyrektora Personalnego Polfy Kutno/IVAX/TEVA. W okresie 2009-2010 zajmowała stanowisko Dyrektora Personalnego w Bioton S.A. W 2010 realizowała projekty HR dla HAY Group. Od 2011 roku pracowała w PZU S.A. jako Dyrektor ds. Zarządzania Talentem w Grupie PZU. Pracę w Sygnity rozpoczęła w dniu 16.09.2013 r. obejmując stanowisko Dyrektora Biura Personalnego oraz udzielona została jej prokura łączna. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Personalnych Sygnity objęła 02.10.2013 r.

Pani Magdalena Bargieł nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Magdalena Bargieł nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pana Romana Durki:

Pan Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył studia MBA w London School of Economics and Political Science.

Pan Roman Durka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. z którym był związany do 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował dla IBM Polska Sp. z o.o. gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 1997 – 2006 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym polskiego oddziału firmy Dell. W latach 2006-2007 jako Prezes Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Sun Microsystems. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Runicom S.A. Od 2012 roku do 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Kapsch BusinesssCom. Pan Roman Durka w dniu 01.04.2015 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Sygnity. Pan Roman Durka jest członkiem rady nadzorczej spółki wchodzącej w skład Grupy Sygnity: Sygnity International Sp. z o.o.

Pan Roman Durka nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Roman Durka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pana Jakuba Leśniewskiego:

Pan Jakub Leśniewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania oraz podyplomowych studiów "Menedżer Europejski” Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Jakub Leśniewski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami wiodących międzynarodowych firm. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku pracując dla GlaxoSmithKline. Następnie, od 1996 do 1999 roku, kontynuował rozwój zawodowy osiągając kolejne szczeble w strukturach spółek funduszu Eastbridge Group. W 1999 roku objął stanowisko CFO w Multikino & M-Investments. Sprawował je do 2003 roku, przez rok łącząc funkcję CFO z pozycją p.o. Dyrektora Generalnego. W kolejnych latach, od 2003 do 2008 roku, związany był z Grupą LVMH w funkcji CFO dla Europy Centralnej Grupy Sephora. W latach 2010 – 2015 związany był z polskim oddziałem Atos SE, globalnego lidera usług informatycznych, gdzie pełnił rolę Dyrektora do spraw Finansowych. Pan Jakub Leśniewski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki w dniu 01.10.2015 r. Pan Jakub Leśniewski jest członkiem rad nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Sygnity: Sygnity Business Solutions S.A. oraz Sygnity International Sp. z o.o.

Pan Jakub Leśniewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Sygnity jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jakub Leśniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pana Jana Maciejewicza:

Pan Jan Maciejewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada również tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pan Jan Maciejewicz posiada rozległe i wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym jako ekspert branży IT. W latach 1984-1985 wykładał na Harvard University, Fulbright Scholarship. W latach 1986-1990 związany z Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1990–1994 Partner Zarządzający, Prezes Deloitte & Touche, międzynarodowej firmy doradczej, audytorskiej, świadczącej usługi prawne i podatkowe. W latach 1995–2004 Partner Zarządzający, Prezes A.T. Kearney, Warszawa (międzynarodowa firma doradztwa strategicznego). W latach 2004–2007 Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A. - największej firmy w Polsce działającej w obszarze rafineryjnym i petrochemicznym. W latach 2007–2008 adjunkt w Instytucie Zarządzania w Gospodarce, Szkoły Głównej Handlowej. Od 2008 roku Partner ICENTIS Corporate Solutions - prywatnego butiku inwestycyjnego, zajmującego się przejęciami i fuzjami oraz aranżowaniem finansowania. Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A. w latach 2010–2011. Pan Jan Maciejewicz był członkiem rad nadzorczych m.in. Infovide-Matrix S.A., Narodowego Centrum Sportu, CEE Property Fund TFI, Polkomtel S.A., Mazeikiu Nafta. Od września 2012 roku był Doradcą Zarządu Sygnity S.A. Pan Jan Maciejewicz jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny będzie za obszar sprzedaży i działalność operacyjno-komercyjną Sygnity.

Pan Jan Maciejewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Sygnity jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jan Maciejewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały o powołaniu na nową kadencję dotychczasowego Członka Zarządu w osobie Pana Bogdana Zborowskiego, piastującego stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży. Wobec powyższego mandat Pana Bogdana Zborowskiego wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2015 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła odrębną uchwałę o powołaniu Pana Jana Maciejewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem już od dnia 12.02.2016 r., tj. w ramach bieżącej kadencji Zarządu Spółki. Na podstawie tej uchwały Rady Nadzorczej Spółki Pan Jan Maciejewicz będzie pełnić wspomnianą funkcję do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-12Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2016-02-12Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »