Reklama

PRIMETECH (PTH): Powołanie osoby nadzorującej. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w związku ze złożoną przez Pana Michała Rogatko rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "KOPEX” S.A., Pan Krzysztof Jędrzejewski jako większościowy akcjonariusz "KOPEX” S.A. działając na podstawie postanowień § 35 ust. 4 Statutu Spółki "KOPEX” S.A. powołał w drodze pisemnego oświadczenia w skład Rady Nadzorczej "KOPEX” S.A. z dniem 18 listopada 2015 r. Pana prof. zw. dr hab. nauk prawnych Janusza A. Strzępkę, celem uzupełnienia jej pięcioosobowego składu.

Reklama

W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej "KOPEX” S.A. - zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, a w szczególności zasadami zawartymi w części trzeciej "Dobre Praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Janusz A. Strzępka (ur. 1946) ukończył studia prawnicze w 1969 r. na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, na którym w 1976 r. obronił pracę doktorską, a w 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1989 r. został Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1994 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych, a w 2004 r. został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

• W ramach wymiany między uniwersytetami Janusz A. Strzępka przebywał w 1979 r. w Stanach Zjednoczonych (Lock Haven State University, University of Pennsylvania). W latach 1985 - 1986 oraz 1990 - 1991 i 1994 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. W latach 1987 i 1990 współpracował z Uniwersytetami w Erewaniu i Duszanbe, gdzie prowadził wykłady i seminaria z polskiego prawa cywilnego i gospodarczego.

• W latach 1975 - 1980 współpracował z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie oraz Główną Komisją Arbitrażową (Biurem Orzecznictwa) w Warszawie.

• W latach 1989 - 1990 uczestniczył w badaniach problematyki "Problemy dostosowawcze Międzynarodowego Funduszu Walutowego a ustawodawstwo krajowe".

• W latach 1994 – 1997 prof. Janusz A. Strzępka wykładał prawo spółek i prawo handlowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, a w latach 2004 do 2012 wykładał prawo cywilne i prawo umów budowlanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

• Od 1997 r. jest Kierownikiem Studium Podyplomowego Prawa Gospodarczego i Handlowego, a od 2001 r. Kierownikiem Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

• W 2008 r. prof. Janusz A. Strzępka podjął współpracę w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad regulacją prawną umów o wykonawstwo budowlane w Kodeksie cywilnym.

Prof. Janusz A. Strzępka jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Od 1990 r. uczestniczył z referatami we wszystkich Zjazdach Katedr Prawa Gospodarczego i Handlowego, jest autorem kilkudziesięciu artykułów, glos i studiów, a także monografii prawniczych i komentarzy kodeksowych. Prace Pana Profesora mają podstawowe znaczenie w dziedzinie cywilnoprawnych stosunków umownych w budownictwie, stanowią poważny wkład do nauki oraz istotnie wpływają na kształtowanie praktyki.

Pan Janusz A. Strzępka w 1977 r. złożył z wyróżnieniem egzamin sędziowski i egzamin na stanowisko radcy prawnego, a w roku 1994 został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

• W 1989 r. został wybrany do Rady Ubezpieczeniowej PZU w Warszawie, a w 1991 r. został powołany na arbitra Sądu polubownego przez Zarządy Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

• W latach 1992 - 1993 r. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Fortuna" S.A. w Katowicach.

• W latach 1992 - 1993 r. Kierownik Podyplomowego Studium dla Pracowników NIK w Katowicach.

• W latach 1994 - 2000 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Instytutu Prawa Spółek i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. a Katowicach, prowadził kursy dla rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, kursy dla doradców podatkowych oraz seminaria, konferencje i szkolenia dla zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

• W latach 1994 - 1999 prowadził obsługę prawną Huty Zabrze w Zabrzu oraz "Zakładów Metalowych Trzebinia" S.A. w Trzebini.

• Od 1996 r. współpracuje z Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.

• Od 2001 r. prowadzi obsługę prawną Przedsiębiorstwa Produkcji Przemysłowej "Budostal” S.A. w Dąbrowie Górniczej.

• W 2002 r. powołany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na Przewodniczącego Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr a w 2005 r. na Przewodniczącego Rady Programowej ds. szkoleń przy Dyrektorze Izbie Skarbowej w Katowicach.

• W latach 2004 do 2009 współpracownik zarządu HJ Heinz Polska S.A. Pudliszki w Krobi.

Ponadto pełnił funkcje członka rady nadzorczej w spółkach:

• 1993 - 2001 przewodniczący rady nadzorczej Polskie Radio S.A. - Rozgłośnia w Katowicach.

• 1998 - 2000 przewodniczący rady nadzorczej Huty Częstochowa S.A.

• 2000 - 2003 członek rady nadzorczej Bytomskiej Spółki Węglowej S.A.

• 2007 - 2014 wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.

• 2009 - 2014 członek rady nadzorczej RAFAMET S.A.

Pan prof. Janusz A. Strzępka od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Energia Euro Park Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

Pan prof. Janusz A. Strzępka od 1993 r. współpracuje z górnictwem, pełniąc obsługę prawną w spółkach węglowych i kopalniach: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (od 1993 r. do 2014 r.), Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (od 1994 do 1997 r.), Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. (od 1995 do 1999 r.). Uczestniczył czynnie we wszystkich istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Bytomską Spółkę Węglową S.A.

• W latach 1992 - 1994 był doradcą prawnym przy zawieraniu układu w Hucie "Katowice" i spółkach węglowych (Katowickiej, Gliwickiej, Jastrzębskiej).

• Od 1993 r. do 2002 r. współpracował z Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Górnictwa w Bytomiu prowadząc wykłady, kursy, szkolenia z prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, upadłościowego i układowego.

• W latach 1994 - 2002 współpracował z Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa w Katowicach.

• Od 2000 r. do 2004 r. współpracował z zarządem Kompanii Węglowej S.A. - przygotowywał szereg opinii prawnych w kluczowych kwestiach dot. założenia i funkcjonowania KW S.A.

Pan prof. Janusz A. Strzępka od 2000 r. prowadzi Kancelarię Prawniczą J.A. Strzępka w Katowicach.

Od 2002 r. pełni funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Budowlanego w Warszawie. W roku 2006 został powołany na stanowisko arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Pan Janusz A. Strzępka oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej przez Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz A. Strzępka oświadczył że nie posiada osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązań z akcjonariuszem "KOPEX” S.A. dysponującym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz że nie posiada akcji spółki "KOPEX” S.A. oraz akcji bądź udziałów w spółkach zależnych od "KOPEX” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz A. Strzępka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-18 Józef Wolski Prezes Zarządu
2015-11-18 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »