Reklama

ORBIS (ORB): Powołanie osoby nadzorującej - raport 34

Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanym w dniu 24 czerwca 2020 r. ze skutkiem od dnia 16 lipca 2020 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. XI kadencji członku rady nadzorczej: Ireneuszu Andrzeju Węgłowskim.

Reklama

IRENEUSZ WĘGŁOWSKI

1) data powołania osoby nadzorującej:

24.06.2020 ze skutkiem od dnia 16 lipca 2020 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Ireneusz Węgłowski

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

mgr ekonomii, absolwent SGPiS w Warszawie, specjalność Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Hotelowego.

Uczestniczył w kursach, licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą, z zakresu inwestycji hotelowych, sposobów ich finansowania i kierunków rozwoju przemysłu hotelowego na świecie.

W 1994 r. zrealizował program w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w USA w zakresie inwestycji hotelowych.

Znajomość języków obcych: angielski.

W 1979 r. podjął pracę w hotelach Warszawskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "Syrena". Pracował na wielu stanowiskach eksploatacyjnych.

W 1987 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora hoteli Polonia Metropol w Warszawie.

W lipcu 1991 r. rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych w "Orbis" SA.

Od października 1991 r. pełnił nieprzerwanie funkcję Wiceprezesa Zarządu "Orbis" S.A. W ostatnich latach odpowiadał między innymi za sprawy korporacyjne i relacje inwestorskie, a także komunikację z mediami.

Jest członkiem Rady Nadzorczej SEG (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), od stycznia 2014 roku jest prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – największej organizacji samorządu gospodarczego branży hotelarskiej, reprezentującej interesy polskich hotelarzy na szczeblu lokalnym, narodowym i Unijnym.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Ireneusz Węgłowski poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Ireneusz Węgłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

________________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-24 Dominik Sołtysik Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »