Reklama

RAINBOW (RBW): Powołanie, począwszy od dnia 01.03.2020 r., osoby zarządzającej, nowego członka Zarządu Spółki...

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”), działając na podstawie postanowień § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), informuje niniejszym, że mocą niżej wskazanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku, Walne Zgromadzenie m.in. postanowiło, co następuje:

Reklama

(1) na mocy postanowień Uchwały Nr 4 NWZ Spółki z dnia 27 lutego 2020 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku) – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki i w związku z zamiarem powołania w skład Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 marca 2020 roku, nowego członka Zarządu, postanowiło, począwszy od dnia 1 marca 2020 roku, zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, z dotychczasowej wynoszącej cztery osoby, na nową wynoszącą pięć osób i tym samym postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki na pięć osób;

(2) na mocy postanowień Uchwały Nr 5 NWZ Spółki z dnia 27 lutego 2020 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku) – Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały NWZ Spółki z dnia 27 lutego 2020 roku (w/w uchwała Nr 4), liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu na pięć osób, postanowiło, począwszy od dnia 1 marca 2020 roku, powołać Pana Macieja Szczechurę do składu Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki; powołany do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Pan Maciej Szczechura wyraził zgodę na to powołanie.

Trzecia, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 9 czerwca 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

Pan Maciej Szczechura (ur. 1975) posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz w Said Business School na Uniwersytecie Oxford. Przez ostatnie czternaście lat związany z branżą finansową. W latach 2010-2018 był Członkiem Zarządu Getin Noble Banku. W ostatnich latach kierował w Getin Noble Banku pionem bankowości detalicznej obejmującym sprzedaż, zarządzanie produktem, marketing oraz kanały digital i CRM. Dodatkowo w tym samym okresie nadzorował obszar automotive obejmujący leasing i kredyty samochodowe. Wcześniej prowadził pion marketingu banku. W latach 2010-2018 Pan Maciej Szczechura był również członkiem organów podmiotów grupy kapitałowej Getin Noble Bank, w tym: Przewodniczącym Rady Nadzorczej Noble Funds TFI; Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Inwestycji S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing, a także Prezesem Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Prezesem Noble Foundation.

W latach 2006-2010 Pan Maciej Szczechura pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurobank, nadzorując piony marketingu i operacji. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Marketingu i Dyrektorem Zarządzającym tej instytucji. Współautor marki eurobank, pracujący nad koncepcją rynkowego challengera consumer finance od momentu uruchomienia projektu przez polskiego przedsiębiorcę, Mariusza Łukasiewicza. W latach 1998-2004 Pan Maciej Szczechura pracował w agencjach marketingowych dla takich marek jak: Telekomunikacja Polska, Wizja TV, Danone, Glaxo Wellcome, Cadbury Wedel, Kruszwica, Johnnie Walker, Eli Lilly.

Pan Maciej Szczechura związany jest z Rainbow Tours S.A. od lutego 2019 roku jako doradca Zarządu oraz dyrektor strategiczny. Pracował nad projektami z zakresu strategii marki, CRM, segmentacji czy programem lojalnościowym.

Pan Maciej Szczechura nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Pan Maciej Szczechura nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »