Reklama

WAWEL (WWL): Powołanie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości następujące informacje:

I. W dniu 24.04.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Pana Dariusza Orłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wawel S.A.

Dariusz Orłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania, którą ukończył w 1995 roku. W 1994 roku podjął pracę w PKO BP Oddział Regionalny Kraków w Zespole ds. Kredytów Trudnych. W latach 1995 - 1998 zatrudniony w F.H. "KrakChemia" S.A. zajmował stanowiska od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego, dyrektora generalnego. Jednocześnie w latach 1995 - 1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. "KrakChemia" S.A. Następnie zatrudniony był w firmie Gellwe na stanowisku dyrektora finansowego. Od dnia 01.07.1999 r. zatrudniony w Wawel S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. W dniu 15.07.1999 r. został powołany decyzją Rady Nadzorczej Wawel S.A. na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych. W dniu 27.07.2000 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki w wyniku których objął funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych. Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję Prezesa Zarządu w Wawel S.A. Od września 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Reklama

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Orłowski nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

II. W dniu 24.04.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli:

1. Hermann Opferkuch

Ukończył studia ekonomiczne w Heilbronn uzyskując dyplom z zarządzania w 1984 r. Do roku 1990 pracował w fabryce cukierniczej należącej do rodziny. W tym samym czasie odbył praktyki w instytucjach finansowych i innych fabrykach cukierniczych. W 1990 r. po śmierci swojego ojca przejął zarządzanie grupą. Obecnie w skład grupy spółek, w których jednym z gł. udziałowców jest Pan H. Opferkuch wchodzą firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą wyrobów cukierniczych oraz handlem i przetwórstwem ziarna kakaowego (w tym Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein, Szwajcaria), przy czym działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna wobec Wawel S.A.

Od czerwca 2002 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.; od października 2009 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wawel S.A.

Od września 2007 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hermann Opferkuch nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Nicole Richter

Posiada wykształcenie średnie. Obecnie jest asystentem Zarządu Spółki Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein, to jest spółki należącej do grupy, w której jednym z głównych udziałowców jest Pan Hermann Opferkuch. Wcześniej pracowała w firmach handlowych.

Od czerwca 2003 r. do listopada 2003 r. i następnie od listopada 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.

Od września 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Nicole Richter nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Christoph Köhnlein

Ukończył studia zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen. Do roku 1982 pracował w państwowej administracji finansowej Baden-Württemberg. W 1982 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 1988 r. został audytorem i do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w tym zakresie.

Od września 2009 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Christoph Köhnlein nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Paweł Bałaga

Mgr inż. mechanik, ukończył Politechnikę Krakowską. W latach 1988 - 1997 pracował w Wawel S.A. jako specjalista ds. Inwestycji. W latach 1997 - 1998 pracował w Ahold Polska Sp. z o.o. jako Project Manager. Od grudnia 1998 r. do połowy 2007 r. pracował w Hyva Polska Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. zakupów i logistyki. Od 1999 r. do 2012 r. członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od lipca 2000 r. do czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Bałaga nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Eugeniusz Małek

Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 roku. W latach 1986 do 1996 zatrudniony w Wawel S.A., przy czym od 1990 do 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika Zaopatrzenia Technicznego. W okresie od 1999 r. do października 2006 r. zatrudniony w Wawel S.A. na stanowisku Kierownika Działu Zakupów, a od 01.11.2006 r. zatrudniony na stanowisku Szefa Biura Rozwoju. W latach 1992 - 1994 był przewodniczącym RN pierwszej kadencji. Od 1997 do 2012 roku członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od października 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eugeniusz Małek nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6. Paweł Tomasz Brukszo

Doświadczenie zawodowe:

Od czerwca 2010: Członek Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.

Od czerwca 2009: Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu.

Od czerwca 2008: Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Unimor S.A.

Od sierpnia 2007: Prezes Zarządu Unitra S.A.

Od czerwca 2006: Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o.

Lipiec 2009 - październik 2011: Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu

Audytu

Marzec 2006 - marzec 2010: Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009

Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds.

Wynagrodzeń.

Czerwiec 2006 - październik 2011: Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o.

Marzec 2006 - sierpień 2006: Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading.

Listopad 2005 - marzec 2007: Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie.

Czerwiec 2005 - marzec 2006: Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.

Październik 2004 - czerwiec 2005: Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.

2003 - czerwiec 2005: Dyrektor w KPMG Polska.

1993 - 2003: Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora

Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany.

1988 - 1993: Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku.

1987 - 1988: LIM (LOT - Ilbau - Marriott) j.v. - Asystent Zarządu.

Edukacja:

1987: SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego, Magister ekonomii

1984: Gerge Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat w ekonomii.

1982: Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z wyróżnieniem.

Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg, Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition Rene Cassin w Strassbourgu.

Języki obce: Angielski, francuski, rosyjski.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Tomasz Brukszo nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »