Reklama

TESGAS (TSG): Powołanie Prokurenta - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku, podjął uchwałę o udzieleniu z dniem 10 stycznia 2013 roku Prokury samoistnej Panu Mikołajowi Gałce, Panu Waldemarowi Klimko, Panu Leszkowi Muszyńskiemu oraz Panu Marcinowi Szrejterowi.

Mikołaj Gałka - Dyrektor ds. Technicznych

Pan Mikołaj Gałka posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Poznańską w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność - Projektowanie Procesów Technologicznych w 1996 roku i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto, Pan Mikołaj Gałka uzyskał w 2009 roku tytuł inżyniera a w 2012 roku tytuł magistra na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Kierunek Inżynieria Środowiska.

Reklama

Pan Mikołaj Gałka ukończył następujące studia podyplomowe: w 1999 roku na Politechnice Warszawskiej, Wydział Wentylacji i Ogrzewnictwa, Kierunek Gazownictwo, w 2004 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawniej Akademii Ekonomicznej), Wydział Ekonomii, w zakresie "Strategii i Planowania Biznesu", w 2007 roku w Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, w zakresie "Górnictwa Otworowego Złóż Węglowodorów".

Pan Mikołaj Gałka posiada uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Ponadto jest Członkiem Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNIG).

Doświadczenie zawodowe:

- Od 2000 roku do chwili obecnej Pan Mikołaj Gałka zatrudniony jest w spółce TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) oraz w Spółce, kolejno na stanowisku: Kierownik ds. Eksploatacji, Dyrektor ds. Wykonawstwa - Asystent Projektanta, Dyrektor ds. Technicznych - Asystent Projektanta, Dyrektor ds. Technicznych.

- W okresie od roku 2007 do marca 2012r. zatrudniony w spółce PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, kolejno na stanowisku: Specjalisty ds. Technicznych, a następnie Inżyniera Budowy.

- W latach 1996 - 2000 zatrudniony w spółce PGNiG S.A. w Warszawie, na stanowisku pracownika technicznego w dziale stacji redukcyjno-pomiarowych.

Pan Mikołaj Gałka nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mikołaj Gałka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Waldemar Klimko - Dyrektor ds. Przygotowania Kontraktów

Pan Waldemar Klimko posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów w 1994 roku Pan Waldemar Klimko ukończył również studia podyplomowe pt. "Inżynieria Gazownictwa" na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 1996 roku oraz pt. "Strategia i Rozwój Biznesu" na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dawniej Akademii Ekonomicznej) w 2005 roku.

Ponadto jest Członkiem Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNIG).

Doświadczenie zawodowe:

- Od 2000 do chwili obecnej Pan Waldemar Klimko związany jest ze spółką TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) oraz z Emitentem, kolejno na stanowisku Kierownika ds. technicznych, Dyrektora ds. technicznych i eksploatacyjnych, Dyrektora ds. technicznych, Dyrektora ds. przygotowania kontraktów.

- W latach 1994 - 2000 zatrudniony w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu, na stanowisku referenta ds. technicznych,

Pan Waldemar Klimko nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Waldemar Klimko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Leszek Muszyński - Dyrektor ds. Eksploatacji

Pan Leszek Muszyński posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kierunek Górnictwo i Geologia w zakresie Gazownictwa Ziemnego w 2000 roku, i posiada tytuł inżyniera. Pan Leszek Muszyński posiada także wykształcenie jak technik mechanik w specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Pan Leszek Muszyński posiada tytuł mistrza w zawodzie monter sieci i instalacji gazowniczej (1997 roku - Kuratorium Oświaty w Poznaniu) oraz kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej górniczej w zakładach wydobywających ropę naftową i gaz ziemny (2002 roku - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu). Pan Leszek Muszyński odbył szereg kursów z zakresu zarządzania i komunikacji interpersonalnej, kursów technicznych w zakresie urządzeń redukcyjno - pomiarowych gazu i kotłów gazowych oraz ukończył w 2006 roku studia podyplomowe w zakresie "Strategii i Planowania Biznesu" na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Ponadto jest Członkiem Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNIG).

Doświadczenie zawodowe:

- Od 2000 do chwili obecnej Pan Leszek Muszyński związany jest ze spółką TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) oraz z Emitentem, kolejno na stanowisku Kierownika Oddziału Poznań Teren oraz Dyrektora ds. Eksploatacji.

- W okresie 2000 - 2004 w TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta), pracował na stanowisku Kierownika Oddziału Poznań Teren.

- W latach 1986 - 2000 pracował na stanowisku: elektromechanika pojazdów, ślusarza remontowego, mechanika, mistrza stacji redukcyjno - pomiarowej w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu.

- W latach 1985 - 1986 zatrudniony w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział III w Poznaniu, na stanowisku elektromechanika pojazdów.

Pan Leszek Muszyński nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Leszek Muszyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Szrejter - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy

Pan Marcin Szrejter posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawniej Akademii Ekonomicznej), Wydział Zarządzania w 2002 roku. Pan Marcin Szrejter posiada uprawnienie nr 1215/2003 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez Ministra Finansów w 2003 roku.

Doświadczenie zawodowe:

- Od 2005 roku do chwili obecnej Pan Marcin Szrejter związany jest ze spółką TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) oraz z Emitentem kolejno na stanowisku Kierownika Sekcji Księgowości, Głównego Księgowego, Dyrektora ds. finansowych - Głównego Księgowego.

- W okresie 2002 - 2005 w Regionalnym Centrum Informatyki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku Głównego Księgowego.

- W latach 2000 - 2001 w spółce Acrona Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku Księgowego.

- W latach 1998 - 2000 w Regionalnym Centrum Informatyki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku Księgowego.

Poza Emitentem, Pan Marcin Szrejter prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest działalnością mającą istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie jest działalnością konkurencyjną względem działalności Emitenta.W latach 2012 - 2013 Pan Marcin Szrejter zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Obecnie nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Marcin Szrejter nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »