Reklama

POLIMEXMS (PXM): Powołanie prokurentów - raport 18

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 22 lutego 2011 r. Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 11 lutego 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia, na mocy którego Sąd postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, prokurentów samoistnych Spółki ustanowionych w osobach:

Reklama

a)Zbigniewa Sapińskiego

Wykształcenie wyższe - inżynier mechanik maszyn i urządzeń energetycznych. Absolwent Politechniki

Śląskiej w Gliwicach. Akademia Ekonomiczna w Krakowie -StudiaPodyplomowe.

Przebieg pracy zawodowej:

1968 r. - 1975 r. - Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach - specjalista

techniczny,

1975 r. - 1985 r. - Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach - Elektrownia

Jaworzno III- Kierownik bloku energetycznego-200 MW, Dyżurny Ruchu

Elektrowni, Kierownik Ruchu Bloków, Główny Inżynier,

1985 r. - 1989 r. - Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach - Zakład

Remontowy Energetyki Kraków - Dyrektor Naczelny,

1989 r. - 1992 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Kraków P.P. - Dyrektor Naczelny,

1992 r. - 2010 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZRE Kraków - Dyrektor Zakładu ZRE Kraków.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

b)Sławomira Ronowicza

Wykształcenie wyższe - Absolwent Politechniki Poznańskiej - Wydział Elektryczny.Katolicki Uniwersytet Lubelski - Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz Studia Podyplomowe z informatyki.

Ukończone Studium Menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:

1980 r. - 1982 r. - Fabryka Kabli w Bydgoszczy - mistrz,

1982 r. - 1984 r. - Liceum Lotnicze w Zielonej Górze - nauczyciel zawodu,

1984 r. - 1995 r. - Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - Kierownik Wydziału Elektrycznego,

1995 r. - 2008 r. - Przedsiębiorstwo Remontowe Elektrociepłowni EceRemont Sp. z o.o. - Prezes

Zarządu Dyrektor Naczelny,

2008 r. - 2010 r. - POLIMEX ENERGO Sp. z o.o. w Warszawie (od 12.02.2009 r. zmiana firmy

Spółki na EceRemont Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu,

2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład EceREmont w Zielonej Górze - Dyrektor Zakładu

EceRemont.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

c)Marka Borkowskiego

Wykształcenie wyższe - magister inżynier elektryk. Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Elektryczny.

Przebieg pracy zawodowej:

1974 r. - 1979 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin - Baza przy Elektrowni Stalowa Wola -

Kierownik Oddziału Elektrycznego, Kierownik Oddziału Turbinowego,

1979 r. - 1981 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin - Baza przy Elektrowni Połaniec -

Kierownik Oddziału Turbin ZRE Lublin,

Elektrownia Połaniec - Inspektor nadzoru montażu turbin z ramienia El.

Połaniec,"Energorozruch" Gliwice - pracownik grupy rozruchowej turbin w El.

Połaniec z ramienia "Energorozruch" Gliwice,

1981 r. - 1989 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin - Specjalista ds. remontu turbin,

Kierownik Wydziału Przygotowania Remontów Turbin,

1992 r. - 1994 r. - TERMOKOR Lublin - Kierownik Budowy,

1995 r. - 1997 r. - ZRE Energetyka S.A. - Szef remontu turbin,

1998 r. - 2006 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. - Dyrektor Zakładu Lublin, Zastępca

Dyrektora Zakładu Lublin ds. marketingu i serwisu urządzeń technicznych,

2006 r. - 2010 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. - Prezes Zarządu,

2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZRE Lublin - Dyrektor Zakładu ZRE Lublin.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

d)Kazimierza Wronkowskiego

Wykształcenie wyższe - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach - kierunek Organizacja i Zarządzanie.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Studia Podyplomowe w zakresie Metod Badań Marketingowych.

Posiada uprawnienia wydane przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Ukończone profesjonalne studium finansów dla menadżerów organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów, Strategiczne Zarządzanie Finansami zorganizowane przez Fundację Rachunkowości w Polsce, Nowoczesne Zarządzanie Finansowe przeprowadzone przez Institut Francais de Gestion, ponadto posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przebieg pracy zawodowej:

1979 r. - 1988 r. - Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Okręgowy Oddział Lustracji - starszy

lustrator,

1988 r. - 2001 r. -Rafineria Trzebinia S.A. - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Finansowych,

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych,

2002 r. - 2010 r. - Naftobudowa S.A. - Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny,

2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftobudowa - Dyrektor Zakładu Naftobudowa.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

e)Włodzimierza Dyrki

Wykształcenie wyższe - magister inżynier chemik. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów. Ukończone kursy i szkolenia:

1992 r. - "Wprowadzenie do businessu" - Studia IFG (Francuski Instytut Zarządzania);

1993 r. - "Wdrażanie Norm ISO 9000" - OD i TK Gdańsk;

1997 r. - "Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Środowiskowego" - Bureau Veritas Polska;

1998 r. - Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - Ministerstwo Skarbu Państwa;

1999 r. - "Euroforum MBA" - Szkoła Nowoczesnego Zarządzania, Euroforum.

Przebieg pracy zawodowej:

1974 r. - 1990 r. -Gdańskie Zakłady Rafineryjne w Gdańsku - Mistrz w wydziałach produkcyjnych,

Kierownik Wydziału, Szef Produkcji, Zastępca Dyrektora d/s Technicznych,

Dyrektor Naczelny,

1991 r. - 2000 r. -Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,

2000 r. - Doradca Zarządu Mostostal Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Doradca Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta w Urzędzie Miasta

Gdańsk,

2000 r. - 2005 r. - Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim - Członek

Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji, Dyrektor JP Usługi,

2004 r. - 2005 r. - OLVIT PRO Sp. z o.o. w Warszawie - Prezes Zarządu,

2005 r. - 2010 r. - ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA - Prezes Zarządu,

2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład Energomontaż Północ - Dyrektor Zakładu

Energomontaż Północ.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

f)Bernarda Ruczki

Wykształcenie średnie - Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach.

Przebieg pracy zawodowej:

1966 r. - 1989 r. - PME i UP "Energomontaż-Południe" Katowice - Starszy Technik, Mistrz,

Kierownik Obiektu, Kierownik Budowy,

1989 r. - 1992 r. - PHU "UTEX" Sp. z o.o. - Kierownik Budowy,

1992 r. - 2010 r. - EPE-Rybnik Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład EPE-Rybnik - Dyrektor Zakładu EPE-Rybnik.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

g)Jerzego Janiaka

Wykształcenie wyższe - magister inżynier mechanik. Absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studium Menedżerskie w zakresie zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej:

1977 r. - 1980 r. - Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku - Kierownik Oddziału Spawalni,

1980 r. - 1992 r. - PIRPCh Naftobudowa Kraków Zarząd Produkcji Pomocniczej nr 2 w Płocku -

Starszy specjalista, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Zastępca

Kierownika Zarządu, Kierownik Warsztatu, Kierownik Działu Technicznego,

1992 r. - 2010 r. -Naftoremont Sp. z o.o. (przed zmianą firmy Spółki - Naftoremont-Naftobudowa

PIR Sp. z o.o.) - Główny Specjalista ds. Exportu i Marketingu, Specjalista ds.

Akwizycji i Exportu, Główny Specjalista ds. Przygotowania Produkcji, Główny

Specjalista ds. Marketingu i Exportu, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, Członek

Zarządu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny,

2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftoremont - Dyrektor Zakładu Naforemont.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

h)Pawła Dyląga

Wykształcenie wyższe - magister inżynier organizator przemysłu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydziału Organizacji i Zarządzania

Przemysłem. Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Studium Podyplomowe

Doskonalenia Kadr Kierowniczych.

Przebieg pracy zawodowej:

1984 r. - 1993 r. -PIRPCH "Naftobudowa" Kraków - Stażysta w Dziale Zaopatrzenia, Inspektor ds

Produkcji Pomocniczej i Zaopatrzenia, Specjalista w Dziale Produkcji

Pomocniczej, Zastępca Kierownika Działu Koordynacji Produkcji, Kierownik

Działu Produkcji Metalowej i Gospodarki Materiałowej,

1993 r. - 1994 r. -Naftobudowa S.A. - Kierownik Działu realizacji Produkcji Metalowej,

1994 r. - 2000 r. -"Naftobudowa Holding" S.A. - Kierownik Kontraktu, Dyrektor ds. Realizacji,

2000 r. - 2001 r. -Naftobudowa S.A. - Dyrektor Biura Przygotowania i Realizacji,

2002 r. - 2004 r. -Instal Kraków S.A. - Dyrektor Zarządu Robót Kraków,

2004 r. - 2010 r. -Naftobudowa S.A. - Dyrektor Zakładu Montażu i Prefabrykacji, Wiceprezes

Zarządu,

2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftobudowa - Dyrektor Zakładu Naftobudowa.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

i)Andrzeja Orlińskiego

Wykształcenie wyższe - magister inżynier mechanik. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.

Ukończone kursy z zakresu zarządzania, budżetowania i kontrolingu.

Przebieg pracy zawodowej:

1983 r. - 1992 r. -Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu - nauczyciel przedmiotów

zawodowych,

1992 r.- 1993 r. - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe Budownictwa PIMB - Kierownik

Warsztatu Produkcyjnego,

1993 r. - 1994 r. -Zakład Urządzeń Chłodniczych WITO - Kierownik Produkcji,

1994 r. - 2000 r. - Mostostal Gdańsk S.A. - Kierownik Zakładu Produkcji Pomocniczej WZB-3, 1997 r. - 2000 r. -Mostostal Gdańsk S.A. - Dyrektor Wielkiego Zespołu Budów nr 4 w Płocku,

2000 r. - 2001 r. -MG Mazowsze S.A. Grupa Mostostal Gdańsk S.A. - Prezes Zarządu,

2001 r. - 2005 r. -Mostostal Płock S.A. Grupa Mostostal Warszawa S.A. - Dyrektor Produkcji i

Marketingu, Członek Zarządu,

2005 r. - 2007 r. -Mostostal Warszawa S.A. - Zastępca Dyrektora Pionu Budownictwa

Przemysłowego,

2008 r. - 2010 r. -ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu,

2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład Energomontaż Północ - Zastępca Dyrektora

Zakładu Energomontaż Północ.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »