Reklama

GROCLIN (GCN): Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Groclin S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powzięciu uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("ZWZ”) w dniu 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Reklama

Rada Nadzorcza Groclin S.A.:

• Piotr Gałązka - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 17 ZWZ)

• Pan Michał Głowacki - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 18 ZWZ)

• Pan Wilfried Gerstner - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 22 ZWZ)

• Pan Mike Gerstner - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 21 ZWZ)

• Pan Jörg-Holger Hornig - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 23 ZWZ)

Informacje dotyczące Pana Piotra Gałązki:

Wykształcenie:

1983 – ukończenie studiów magisterskich w SGPiS (obecnie SGH)

1990 – ukończenie studiów podyplomowych w Manchester School of Management (UMIST)

Pan Piotr Gałązka włada językiem polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

1982 – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa – stażysta

1982 -1984 – CHZ Ciech Biuro Polfa (eksport farmaceutyków) – handlowiec

1984 -1989 – CHZ Ciech Biuro Technochem (eksport/import technologii chemicznych) – handlowiec, później menedżer

1991 – Polish Investment Company S.A. (doradztwo finansowe) – menedżer

1991-1997 – Business Management and Finance S.A. – menedżer, później członek zarządu

1997-2013 - BRE Corporate Finance S.A. – członek zarządu, prezes zarządu od 2002 r.

2014 – 2017 – Przewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

od 2014 – partner w Axelia Partners Spółka z o.o.

Pan Piotr Gałązka posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w konsultingu, uczestniczył w licznych projektach doradczych m.in. prywatyzacjach, M&A (na rzecz sprzedającego jak i kupującego), ofertach publicznych (IPO, SPO). Nadzorował złożone projekty finansowe, skomplikowane transakcje M&A połączone z aranżowaniem finansowania. Doradzał organom administracji państwowej (Ministerstwu Skarbu Państwa, Ministerstwu Finansów, Agencji Rozwoju Przemysłu), różnym polskim firmom, w tym PKN Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty S.A., Ciech S.A., Neuca S.A., Morpol S.A., TFI KGHM, PHF S.A. oraz wielu zagranicznym inwestorom takim jak Lafarge, Blue Circle, Altana Pharma, Nycomed, Ladish Co. Inc., Intermarket, Ghelamco, fundusze private equity.

Pan Piotr Gałązka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wiceprezesa zarządu Axelia Partners Spółka z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Gałązka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Michała Głowackiego:

Radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2001 r. Pan Michał Głowacki ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 – 2012 – wspólnik zarządzający kancelarii Dittmajer Głowacki Awedyk Sp.k. Pan Michał Głowacki jest obecnie wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej (pełnione funkcje):

2005 – 2008 – prokurent W.KRUK Spółka Akcyjna.

2009 – 2010 – prokurent Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "POLMOS” Spółka Akcyjna

2004 – 2012 – członek Zarządu MELAGRIS Spółka z o.o.

2007 – 2008 – członek Zarządu PayUp Polska Spółka Akcyjna

2003 – 2006 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka z o.o.

2004 – 2006 – członek Rady Nadzorczej RYTOSZTUKA Spółka z o.o.

2006 – 2008 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka Akcyjna

2006 – 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej ATVERTIN Spółka z o.o.

2009 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne WIWA Spółka z o.o.

2009 – 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej BLUE SOLUTIONS Spółka z o.o.

2011 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej DIGI FRAME Spółka z o.o.

2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna

2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna

Obecnie:

Członek Rady Nadzorczej MBROKER NET Spółka z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej CORIS LEX SERVICES Spółka z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIDROP Spółka z o.o.

2014 – 2017 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Michał Głowacki doradza w sprawach bieżących wielu podmiotom z sektora produkcyjnego, budowlanego, handlu, ubezpieczeń i finansów – w tym notowanych na GPW.

Jak wynika z oświadczenia Pana Michała Głowackiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michał Głowacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera:

Wykształcenie:

1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu

1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie

Pan Wilfried Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

1973–1990 – VEB SANITÄRPOTZELLAN DRESDEN

1973-1974 – inżynier ds. rozwoju

1973-1974 – menedżer laboratorium

1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania

1980-1982 – główny inżynier

1982-1984 – dyrektor produkcji

1984-1990 – dyrektor generalny

07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający

01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny

11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny

03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu

09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki

11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki

02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki

03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki

Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu

Od 10.2013 – emeryt.

2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Mike’a Gerstnera:

Wykształcenie i kwalifikacje:

1997 - Służba cywilna

1996-2003 Studia na Uniwesrystecie Drezdeńskim na kierunku Transport i Logistyka

2003 - tytuł: “Business Economist for Transportation and Logistics”

Pan Mike Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

2003 – obecnie Dyrektor Zarządzający i właściciel przedsiębiorstwa Tennistown GmbH

2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Mike Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Tennistown GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Mike Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mike Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Jörga-Holgera Horniga:

Wykształcenie i kwalifikacje:

09.1969 - 08.1979 – Liceum Ogólnokształcące w Kleinmachnow

Pan Jörg-Holger Hornig włada językiem niemieckim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

09.1979 - 02.1982 – kształcenie na pracownika instalacji elektrycznych, Elektroonlagen Heilmonn, 14532 Kleinmochnow, Niemcy

03.1982 - 06.1986 – Kierownik serwisu i działu konserwacji, instalacje medyczne Teltow GmbH, 14513 Teltow, Niemcy

07.1986 - 02.1991– Członek zarządu, Firma S. Hornig, 14532 Kleinmachnow, Niemcy

11.1987 - 05.1989 – Zasadnicza służba wojskowa NVA, 14822 Brück, Niemcy

09.1989 - 06.1990 – Kształcenie na mistrza elektryki w Izbie Przemysłu i Handlu,14467 Potsdam, Niemcy

03.1991 - 09.1993 – Dystrybucja systemów ostrzegających, sygnalizujących oraz komunikacyjnych Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Berlin (W&G KT-B), 13365 Berlin, Niemcy

10.1993 - 03.1995 – Kierownik działu sprzedaży systemów ostrzegających i sygnalizujących północ/wschód, Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Eningen (W&G KT), 72800 Eningen, Niemcy

04.1995 - 12.2005 – Samodzielny przedstawiciel handlowy, własna działalność (produkty W&G, północ/wschód), 14532 Kleinmachnow, Niemcy

04.2002 – Wspólnik zarządzający, Signalconcept Hornig GmbH, Dystrybucja systemów ostrzegających i sygnalizujących, systemy kablowe pojazdów specjalnych, 14513 Teltow, Niemcy

Od 11.2008 – Wspólnik zarządzający, Kabelconcept Hornig GmbH - spółka kupiecka, dystrybucyjna oraz handlowa, 14513 Teltow, Niemcy

2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Jörg-Holger Hornig poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wspólnika zarządzającego spółki Kabelconcept Hornig GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jörg-Holger Hornig nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jörg-Holger Hornig nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-23André GerstnerPrezes ZarząduAndré Gerstner

Dowiedz się więcej na temat: powołany

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »