EUROTEL (ETL): Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję - raport 24

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie par. 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki informuje:

korzystając z uprawnień założycielskich wynikających z odpowiednich zapisów Statutu Spółki, jak również w nawiązaniu do uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki podjętych na WZA w dniu 26 maja 2010 roku (raport bieżący nr RB 21/2010-K), skład Rady Nadzorczej od dnia 2 czerwca 2010r., wynoszący 5 osób, przedstawia się następująco:

Reklama

1. Krzysztof Płachta

2. Jacek Foltarz

3. Krzysztof Parnowski

4. Paweł Kostrzewski

5. Bartosz Stepokura

Funkcje komitetu audytu na podstawie Statutu Spółki, pełni cała Rada Nadzorcza kolegialnie.

Ad. 1 Pan Krzysztof Płachta - został wybrany przez WZA w dniu 26 maja 2010 roku - jest członkiem zależnym, gdyż zasiadał w organach Spółki w ciągu ostatnich pięciu latach.

Pan Krzysztof Płachta posiada wykształcenie wyższe. W roku 1984 ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, Wydział Nawigacyjny w zakresie transportu morskiego. W latach 1997-1999 uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim, a w latach 1999-2000 odbył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

W okresie od czerwca 1982 do czerwca 1992 pracował jako oficer na statkach handlowych Polskich Linii Oceanicznych, a w okresie od lipca 1992 do grudnia 1993 jako oficer na statkach handlowych obcych bander.

Od lipca 1994 r. do kwietnia 2006 r. pracował w Domu Maklerskim PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie, od maja 2006 r. do marca 2007 r. pracował jako Prezes Zarządu spółki EUROTEL SA, od kwietnia 2006 r. do października 2007 r. pracował jako Wiceprezes a od listopada 2007r. do chwili obecnej jako Prezes Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., od kwietnia 2007 r. do chwili obecnej prowadząc własną działalność gospodarczą współpracuje jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych z Format Investment SA. Kariera zawodowa od

ostatnich kilkunastu lat związana jest z zagadnieniami finansowymi oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku Dyrektora Oddziału Domu Maklerskiego PENETRATOR SA (październik 1995 - styczeń 2004 i maj 2004 - kwiecień 2006), jak również kilkumiesięczne doświadczenie na stanowisku Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR SA (styczeń 2004 - kwiecień 2004) oraz kilkunastomiesięczne doświadczenie na stanowisku Prezesa Zarządu spółki EUROTEL SA a także kontakty z najlepszymi klientami największego z prywatnych domów maklerskich w Polsce i sukcesy w pracy potwierdzają posiadane kwalifikacje. Ponadto, w okresie od grudnia 1998 r. do czerwca

2003 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki BOMI SA., a także w chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Business Angel Seedfund w Gdańsku kwiecień 2007 - do dnia dzisiejszego, oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PolMed Sp. z o.o. w Starogardzie

Gd. październik 2006 - do dnia dzisiejszego, oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej EUROTEL SA w Gdańsku od maja 2007 - do dnia dzisiejszego, oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Transpolonia Sp. z o.o. w Tczewie od kwietnia 2007 - do dnia dzisiejszego, oraz Członka Rady Nadzorczej BANKIER.PL SA we Wrocławiu od kwietnia 2007 - do dnia dzisiejszego oraz Członka Rady Nadzorczej Sovereign Capital SA w Warszawie kwiecień 2007 -do dnia dzisiejszego.

Umiejętności praktyczne poparte są wyższym wykształceniem ekonomiczno-finansowym (tytuł MBA) oraz dwoma egzaminami państwowymi: Rzeczoznawca Majątkowy (licencja nr 4003) oraz makler papierów wartościowych (licencja nr 696).

Ad. 2 Pan Jacek Foltarz - został powołany przez Pana Jacka Foltarza, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich - jest członkiem zależnym.

Pan Jacek Foltarz nie jest pracownikiem Emitenta. Jacek Foltarz jest zatrudniony w "Fogel" Spółka komandytowa, ul. Unruga 111, Gdynia. Jacek Foltarz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze swoim oświadczeniem, oprócz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Jacek Foltarz nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Jacka Foltarza brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim a członkami Zarządu, pozostałymi członkami Rady Nadzorczej oraz osobą zarządzającą wyższego szczebla, o której mowa w pkt 14.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego.

Pan Jacek Foltarz posiada wykształcenie średnie. W roku 1983 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Gdyni.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał jako współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. od roku 1992, a następnie od roku 1997 do 1999 jako udziałowiec MAW Telecom Gdańsk Sp. z o.o., zajmującej się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola, oraz będącej autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel. Ponadto jest komandytariuszem firmy Fogel Spółka komandytowa.Jest również prezesem i udziałowcem FM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce EUROTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a obecnie, od dnia 1.06.2006 roku pełni funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Ad. 3 Pan Krzysztof Parnowski - został powołany przez Pana Marka Parnowskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich - jest członkiem niezależnym.

Pan Krzysztof Parnowski nie jest pracownikiem Emitenta. Krzysztof Parnowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze swoim oświadczeniem, oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Parnowski nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Pomiędzy Krzysztofem Parnowskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej , członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, o których mowa w pkt. 14.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego nie istnieją powiązania rodzinne.

Pan Krzysztof Parnowski posiada wykształcenie wyższe. W roku 1976 uzyskał tytuł magistra socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzysztof Parnowski pracował jako specjalista socjolog w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Femina w Łodzi (1976 - 1977) oraz w Stoczni Północnej w Gdańsku (1977-1982) . W latach 1982 - 1989 był między innymi kierownikiem Ośrodka Informacji i Analiz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku.

W latach 1990-1992 był zatrudniony między innymi na stanowisku dyrektora w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "Pers Sp. z o.o." , a następnie w latach 1992-1993 był dyrektorem naczelnym polsko-brytyjskiej spółki joint venture "Dental Star Ltd.". Od roku 1993 do roku 1994 zatrudniony był na stanowisku zastępcy kierownika Oddziału spółki "Bakoma Sp. z o.o." w Gdańsku. W latach 1994 - 2006 pracował w spółce " Kromiss-Bis Sp.z o.o.", gdzie był kierownikiem Oddziału w Gdańsku. Od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, która nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

Ad. 4 Pan Paweł Kostrzewski - został wybrany przez WZA w dniu 26 maja 2010 roku - jest członkiem niezależnym.

Pan Paweł Kostrzewski nie jest pracownikiem Emitenta. Miejscem pracy jest firma Polsonic, Wilczak 45/47 w Poznaniu. Paweł Kostrzewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze swoim oświadczeniem, oprócz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Paweł Kostrzewski wykonuje inną działalność gospodarczą, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, polegającą na handlu hurtowym i detalicznym urządzeń Telecom i AV Panasonic. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Pawłem Kostrzewskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz osobą zarządzającą wyższego szczebla, o której mowa w pkt 14.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego.

Pan Paweł Kostrzewski posiada wykształcenie wyższe. W roku 1979 ukończył Wydział Elektryczny o specjalizacji telemechanika na Politechnice Poznańskiej.

Paweł Kostrzewski posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywane będąc zatrudnionym kolejno na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu (1979-1988), a następnie prowadząc własną działalność gospodarczą. W latach 1989-1990 był właścicielem Sklep Foto Optyka, w okresie od 1990-1995 był wspólnikiem w firmie P+P S.C. w Poznaniu, a następnie w latach 1999-2001 wspólnikiem i członkiem Zarządu w spółce 5net SA. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pawła Kostrzewskiego, w roku 2004, tj. w 3 lata po rezygnacji z pracy i funkcji członka Zarządu, sąd ogłosił upadłość spółki 5net Sp. z o.o. Od roku 1995 do chwili obecnej prowadzi własną działalność pod firmą "Polsonic" oraz od 11 lat jest Prezesem Zarządu w spółce Polsonic Sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat przez 1 rok był Prezesem Zarządu w spółce Swicom Sp. z o.o.

Ad. 5 Pan Bartosz Stepokura - został powołany przez Pana Tomasza Basińskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich - jest członkiem zależnym.

Pan Bartosz Stepokura od maja 2006 r. - do dziś jest zatrudniony w Stalrem sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 29b 70-340 Szczecin na stanowisku windykatora należności. Pan Bartosz Stepokura jest synem Prezesa spółki Pana Krzysztofa Stepokura.

Wykształcenie Pana Bartosza Stepokura:

01.10.2008r. - do dziś - Uniwersytet Gdański - Studnia II stopnia (Magisterskie Studia Uzupełniające) w trybie stacjonarnym na kierunku: Zarządzanie o specjalizacji: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem; 01.08.2006r. - 19.07.2008r. - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu - (2-3rok) Studia I Stopnia, Obrona pracy licencjackiej na oceną 4,5, tryb: stacjonarny, kierunek: Zarządzanie, Specjalizacja: Zarządzanie firmą i doskonalenie jakości; 01.10. 2005r. - 30.07.2006 r. - Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie (1 rok) Studia I Stopnia, tryb: stacjonarny, kierunek: Zarządzanie i marketing.

Powyższe osoby (od 1 do 5) nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (na podst. Ust. z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej w zakresie innym niż podany powyżej.
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: mowa | Raport bieżący | doświadczenie | Poznań | studia | powołanie | wykształcenie | Gdynia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »