Reklama

TUEUROPA (ERP): Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Radę Nadzorczą VII kadencji w dotychczasowym składzie tj.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Jarosław Augustyniak,

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Remigiusz Baliński,

Sekretarz Rady Nadzorczej - Pan Radosław Stefurak,

Członek Rady Nadzorczej - Pan Dariusz Niedośpiał,

Członek Rady Nadzorczej - Pan Mariusz Staniszewski.

Nowa kadencja, wspólna dla całej Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 30 marca 2010 r.

Jarosław Augustyniak:

Wykształcenie:

* 1996 r. - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek bankowość i finanse; tytuł magistra;

* 1997 r. - Uniwersytet w Wiedniu w Austrii;

* 1998 r. - Uniwersytet w St. Gallen w Szwajcarii.

Przebieg pracy zawodowej:

* 1995 r. - KPMG (Niemcy),

* 1996 -1999 r. - KPMG (Polska),

* 1999 -2000 r. - Siemens Finance Sp. z o.o.,

* 2000 -2004 r. - Expander S.A.: Prezes Zarządu,

* 2004-2006 r. - Open Finance S.A.: Prezes Zarządu,

* od 2006 - 03.01.2010 r. - Noble Bank S.A.: Prezes Zarządu,

* od 04.01.2010 r. - Getin Noble Bank S.A: I Wiceprezes Zarządu.

Pan Jarosław Augustyniak jest również Członkiem Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Panoramy Finansów SA, Członkiem Rady Nadzorczej Getin International S.A., Członkiem Rady Nadzorczej TFI Noble Funds S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Tax Care S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jarosława Augustyniaka, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Augustyniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Remigiusz Baliński

Wykształcenie:

2005 - 2006 MBA "Financial concentration", Wyższa Szkoła Biznesu Nowy Sącz, National Louis University Chicago,

1987 - 1992 absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Przebieg pracy zawodowej:

1996 do chwili obecnej: RB Investcom sp. z o.o - Prezes Zarządu,

20.06.2008 do chwili obecnej: Dom Maklerski Polonia Net SA - Członek Rady Nadzorczej, obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A,

05.12.2007 r. do chwili obecnej: Getin International SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

08.03.2007 - 04.01.2010: Noble Bank SA - Członek Rady Nadzorczej, obecnie: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA

02.02.2007 do chwili obecnej: JML S.A. - Członek Rady Nadzorczej, obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Home Broker S.A,

2008 do chwili obecnej: Tax Care S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

29.12.2006 do chwili obecnej: Fundacja LC Heart - Członek Rady Nadzorczej,

10.11.2006 - 07.04.2008 r.: GETIN Holding SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej; obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

02.10.2006 - 04.01.2010 : GETIN Bank SA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, obecnie: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA

04.2006: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA - Sekretarz Rady Nadzorczej; obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

04.2006: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA - Sekretarz Rady Nadzorczej; obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2006 - 22.04.2008: LC Corp S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej; obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2004 do chwili obecnej: Arkady Wrocławskie S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

2004 - 01.09.2008: Fiolet S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Fiolet PDK S.A,

2004 do chwili obecnej: Open Finance S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2004 - 01.09.2008: Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Fiolet PDK S.A,

2003 do chwili obecnej: Getin Leasing S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

01.2001 - 06.12.2001: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

01.2001- 2002: Efi sp. z o.o. - Doradca i Prokurent samoistny,

1997 - 01.2001: Efi sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

1995: Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A.- Kierownik Biura Zarządu,

1993-1996: Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego,

1993-1994: Gliwicki Bank Handlowy: - Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Remigiusza Balińskiego, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Remigiusz Baliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Radosław Stefurak

Wykształcenie:

1998 r. - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej

Przebieg pracy zawodowej:

09.1998 - 05.2001: Arthur Andersen Sp. z o.o. - Asystent, Konsultant Senior;

06.2001 - 07.2001: BZ WBK SA - Specjalista;

08.2001 - 11.2006: Lukas Bank SA - Analityk Finansowy, Główny Specjalista ds. projektów finansowych, Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych, Wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego;

04.2003 - 06.2006: Accord Finance SA - Członek Zarządu;

05.2003 - 12.2004: Lukas Bud Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej;

09.2003 - 06.2005: ProAsset Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej;

05.2007 - 08.2009: Carcade Sp. z o.o. - Członek Rady Dyrektorów;

08.2009 - 01.2010: Carcade Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Dyrektorów;

11.2007 - 11.2009: Getin International SA - Członek Rady Nadzorczej;

02.2008 - 01.2010: Zamknięta Spółka Akcyjna Sombelbank SA - Członek Rady Nadzorczej;

07.2008 - 10.2009: Getin Bank SA - Członek Rady Nadzorczej;

10.2009 - 01.2010: Getin Bank SA - Członek Zarządu;

2008-2009 - Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A;

2008-2010 - Członek Rady Administracyjnej SC Perfect Finance S.r.l.

Obecnie Pan Radosław Stefurak jest Członkiem Zarządu Getin Noble Banku SA, Członkiem Zarządu Getin Holding SA, Członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Plus Bank, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Noble Securities SA, Członkiem Rady Nadzorczej Noble TFI, Sekretarzem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing SA.

Ponadto Pan Radosław Stefurak jest biegłym rewidentem (nr wpisu: 10430).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Radosława Stefuraka, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Radosław Stefurak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dariusz Niedośpiał

Wykształcenie:

1992 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego - magister;

2003 - MBA, studia wg programu autorskiego Ernst & Young Polska;

Przebieg pracy zawodowej:

2004 i nadal: GETIN Holding SA - Doradca Zarządu;

2004 i nadal: RB Investcom Sp. z o.o. - Doradca Zarządu;

2003 - 2004: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA - Członek Zarządu;

2003 - 2004: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA - Członek Zarządu;

1998 - 2003: Europejski Fundusz Leasingowy SA - Dyrektor Departamentu Prawnego (1998 - 2002), Doradca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (2002 - 2003);

1996 - 1997: Towarzystwo Finansowo Leasingowe SA - Doradca Zarządu;

1992 - 1996: Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto - Kierownik Działu Kontroli Podatkowej

Pan Dariusz Niedośpiał był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej GETIN Leasing SA, Członkiem Rady Nadzorczej RB Expert SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej iCentrum SA, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Akcept SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej GETIN Raty SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Credit Car Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Finansowej SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej EFL Service SA, Członkiem Rady Nadzorczej Efi Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS BUD Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej Pro Asets Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej TPE SA.

Obecnie Pan Dariusz Niedośpiał jest Prezesem Zarządu LC Corp SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie SA, Prezesem Zarządu Katowice Ceglana Sp. z o.o., Prezesem Zarządu LC Corp Dębowa Ostoja Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Łódź Pustynna Sp. z o.o., Prezesem Zarządu LC Corp Stabłowice Sp. z o.o., Prezesem Zarządu LC Corp Pustynna Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, Prezesem Zarządu Rex Sp. z o.o. (spółka nie prowadzi działalności), Członkiem Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Fiolet PDK SA, Członkiem Rady Nadzorczej Carcade o.o. z/s w Moskwie, Członkiem Rady Nadzorczej Getin International SA; Członkiem Rady Nadzorczej Open Finance SA, Członkiem Rady Nadzorczej Tax Care SA, Członkiem Rady Nadzorczej Mercurius Domu Maklerskiego Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Elektronicznego Pieniądza ELBANK SA.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Dariusza Niedośpiała, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Niedośpiał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mariusz Staniszewski

Wykształcenie:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (kwiecień 2005 r.);

MBA - University of Chicago BSB ( marzec 2007)

Przebieg pracy zawodowej:

1998-1999 - Centrala Deutsche Bank A.G. - Trainee,

09.2000 - 03.2001 - Roland Berger and Partner - Management Strategy Consulting - Consultant,

2001 - 2006 - Credit Suisse Polska SA - Szef Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego - Stanowisko Doradcy Inwestycyjnego,

04.2006 i nadal - Noble Funds TFI - Prezes Zarządu.

Ponadto Pan Mariusz Staniszewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA Spółka Akcyjna.

Pan Mariusz Staniszewski jest Doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 182).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Mariusza Staniszewskiego, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Staniszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »