Reklama

QUMAK (QMK): Powołanie Rady Nadzorczej Qumak S.A. nowej, VIII kadencji - raport 17

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A., informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. podejmując stosowną uchwałę, ustaliło liczbę członków Rady VIII kadencji na 5 osób.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych dokonało wyboru i powołało w skład Rady Nadzorczej Qumak S.A. VIII kadencji następujące osoby:

1. Pana Gwidona Skoniecznego

2. Pana Wojciecha Włodarczyka

3. Pana Piotra Woźniaka

Reklama

4. Pana Wojciecha Napiórkowskiego

5. Panią Aleksandrę Annę Górską

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej VIII znajdują się poniżej.

Gwidon Skonieczny

Pan Gwidon Skonieczny jest inżynierem – absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Studiował również na Akademii Leona Koźmińskiego na programie MBA dla Inżynierów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami o dużym stopniu skomplikowania.

Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier systemowy kolejno w firmach Compas, Recon oraz EDS Poland (PTK Centertel Account). Następnie kontynuował jako lider projektu w firmach NC Virtual Systems S.A. oraz Nasza Telekomunikacja S.A. Od 2003 do 2005 roku w PTK Centertel jako kierownik projektu, następnie w latach 2005-2009 oraz 2012-2013 w Telekomunikacji Polskiej / Orange. W tych organizacjach odpowiedzialny był za całościowe zarządzanie projektami informatycznymi i telekomunikacyjnymi o znacznej wartości. W latach 2001 – 2010 był współwłaścicielem spółki Figaro Software Sp. z o.o., zajmującej się produkcją i sprzedażą systemów informatycznych dla firm z branży ubezpieczeniowej. W ostatnich latach Pan Gwidon Skonieczny prowadził program III Etapu Budowy Stadionu PGE Arena Gdańsk (dla firmy TRIAS S.A.) – jednego ze stadionów EURO 2012, zorganizował projekty Workflow dla Ministerstwa Sprawiedliwości (dla Maxto) oraz projekt Muzeum Pieniądza NBP (dla TRIAS S.A.). Od 2013 zatrudniony w Italtel Poland Sp. z o.o., gdzie odpowiada za kompleksowe zarządzanie projektami.

Pan Gwidon Skonieczny ma dobrą znajomość inżynierii systemów informatycznych oraz języków programowania. Posiada szeroką wiedzę z zakresu metodyk zarządzania projektami udokumentowaną certyfikatami Project Management Professional, PRINCE2 Foundation i Practitioner, a także Professional Scrum Master.

Pan Gwidon Skonieczny złożył oświadczenie, że nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

Ponadto, Pan Skonieczny spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Włodarczyk

Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto, odbył studia doktoranckie z dziedziny ekonomii na Wydziale Bankowości/ Bankowość Inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W latach 1994-1997 pracował w Biurze Maklerskim CERTUS Sp. z o.o. jako Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Księgowy Papierów Wartościowych, a następnie Starszy Księgowy Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego. Od 1997 do 1999 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A. najpierw jako analityk finansowy , kolejno jako Kierownik ds. Analiz w Zakładzie Metali Szlachetnych w latach 1998 do 1999. W latach 1999 - 2005 pracował w PKN ORLEN S.A. zajmując następujące stanowiska: starszego analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (od 1999 do 2000 roku); Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (od 2000 do 2002 roku); Kierownika Projektów Strategicznych (od 2002 do sierpnia 2004 roku); Zastępcy Dyrektora Biura Strategii ds. Projektów Strategicznych (od sierpnia 2004 do 2005 roku). W latach 2000 do 2008 Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Sanatorium Uzdrowiskowego Ciechocinek Krystynka Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN. Od 2005 do 2007 roku w Ernst & Young, Business Advisory, Senior – Grupa Oil, Gas and Chemicals - prowadził projekty doradcze dla spółek z branży. Następnie, w latach 2007 - 2008 piastował stanowisko Senior Eksperta w Departamencie Doradztwa Biznesowego w Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W 2008 roku jako Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń w CIECH S.A. Od 2008 do 2009 roku pełnił funkcje Członka Zarządu (od kwietnia do końca maja 2008 roku) a następnie Prezesa Zarządu (od czerwca 2008 do maja 2009) w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. W powyższych okresach Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółek zależnych: Nafroserwis Sp. z o.o. oraz Naftor Sp. z o.o. W chwili obecnej pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek: Ceramika Nowa Gala S.A., Projprzem S.A., Voxel S.A., Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność dla przemysłu (głównie w branżach chemicznej, farmaceutycznej, naftowej, gazowej i energetycznej; prace dla firm m. in.: PKM Duda – Doradca Zarządu, Szef Audytu i Kontroli, wcześniej PolfaTarchomin – Doradca Zarządu, Orlen, Anwil, PGNiG, Ciech, Polska Soda).

Pan Wojciech Włodarczyk złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Włodarczyk spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Woźniak

Pan Piotr Woźniak posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

Pierwsze doświadczenia zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach były one wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji, w szczególności zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up, przedsiębiorczości, Public Relations i Investor Relations, rachunkowości zarządczej, wyceny i analizy przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczął w lutym 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co, PPTFI Pioneer czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy, w Pionie Controllingu. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich dla spółek publicznych. Od 2011 do 2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A, w latach 2012-2013 Prezesa Zarządu CEO w Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.). Następnie do 2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (holding notowany na rynku New Connect).

Od września 2014 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., analizą budżetu Grupy, koordynacją PR Korporacyjnego oraz Relacji Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso S.A. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. Od kwietnia 2016 r. członek zarządu spółki Unicorn Nest sp. z o.o., funduszu pre-seed. Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management.

Pan Piotr Woźniak złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Woźniak spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Napiórkowski

Pan Wojciech Napiórkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł MBA (program w kooperacji z London Business School) oraz CFA Level 3 (Certified Financial Analyst).

Posiada doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji nadzorczych w spółkach publicznych. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych GTC S.A., Kopex S.A., Scanmed Multimedis S.A., Rolmipex Nasiona S.A. (spółka nie notowana na rynku publicznym). Jest aktywnym członkiem Rad Nadzorczych Soho Development S.A., Trakcja S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w kancelarii prawnej w 1997 (Domański Zakrzewski Palinka – kancelaria prawna Arthur Andersen). W latach 1999-2003 pracował jako Investment Manager w Emerging Ventures Limited, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny w Advent International, gdzie zajmował się kierowaniem procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce. Podobną funkcję sprawował w Bridgepoint Capital w latach 2007-2011. Od 2011 roku pracuje w Abris Capital Partners (usługi doradztwa i generowania transakcji na rynku polskim). W latach 2012- 2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Investors TFI. Od maja 2014 roku jest Dyrektorem Zarządzającym Aktivist FIZ (pierwszy polski fundusz aktivistyczny).

Pan Wojciech Napiórkowski złożył oświadczenie, że nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka rady Nadzorczej Spółki. Nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Napiórkowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Aleksandra Anna Górska

Pani Aleksandra Anna Górska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także ukończyła Kurs Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Floryda. W 2007 roku zdała egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach z sektora bankowego, a następnie od 2004 roku jako prawnik specjalizujący się w zakresie prawa bankowego i innych instytucji finansowych w Kancelarii Prawniczej M. Furtek i Wspólnicy. W latach 2007-2013 jako Radca Prawny zarządzała Zespołem Obsługi Prawnej, Nadzoru i Kontroli w KBC Securities N.V. oddział w Polsce. Od sierpnia 2013 do chwili obecnej, Partner w Łempicka Mincewicz Ścibor Górska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego oraz finansowego, a także emisji obligacji, usług płatniczych, ochrony danych osobowych i praw konsumentów.

Pani Aleksandra Górska złożyła oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pani Górska spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §5 ust.1 pkt.22


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-14Tomasz LaudyPrezes ZarząduTomasz Laudy
2016-06-14Jacek SuchenekWiceprezes ZarząduJacek Suchenek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »