Reklama

SELENAFM (SEL): Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję - korekta - raport 13

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2018 poprzez uzupełnienie przekazanych informacji o aktualne życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 14 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.

Krzysztof Domarecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Seleny FM S.A. – spółki holdingowej Grupy Selena. Założyciel Seleny S.A., producenta i eksportera artykułów chemii budowlanej. Pierwsza spółka Seleny została założona w 1992 roku, a jej działalność koncentrowała się na rynku polskim. Obecnie, Grupa Selena to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej posiadający centralę w Polsce.

Reklama

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował również filozofię. W latach 1983-1991 pracował w Zakładzie Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmował się sądownictwem i ustrojem prezydenckim. W latach osiemdziesiątych organizował studenckie wyprawy do Indii, zgłębiając tamtejsze zwyczaje oraz kulturę.

Swoją pierwszą firmę Technimeks, zajmującą się m.in. sprzedażą komputerów, założył razem z przyjaciółmi z Politechniki Wrocławskiej jeszcze na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Na podwalinach Technimeksu w 1992 roku powstało aż 5 spółek. Jedną z nich była właśnie Selena. Krzysztof Domarecki od początku istnienia firmy stał na jej czele, odpowiadając za rozwój i rozbudowę portfolio produktów. Grupa Selena zajmuje się produkcją i dystrybucją nowoczesnej chemii budowlanej, do której należą silikony, pianki montażowe, akryle i kleje.

W latach 1999-2008 Krzysztof Domarecki pełnił funkcję prezesa zarządu Seleny Co SA, odpowiedzialnej za działalność zagraniczną Grupy. Przedsiębiorstwo rozpoczęło wówczas silną ekspansję na międzynarodowych rynkach, koncentrując się na rozszerzaniu sieci dystrybucji i promocji marek Tytan i Artelit, by finalnie stać się korporacją o zasięgu globalnym. W skład Grupy wchodzi obecnie 30 spółek w 18 krajach na całym świecie. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii, a jej produkty są dostępne w ponad 70 krajach.

Funkcję prezesa zarządu Seleny FM, spółki holdingowej Grupy, która odpowiada za strategię rozwoju oraz koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, Krzysztof Domarecki pełnił do 2011 roku. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. Akcje Selena FM S.A. od kwietnia 2008 roku notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2013 roku przychody Grupy wyniosły ponad 1 miliard 100 milionów złotych.

Za swoje osiągnięcia biznesowe Krzysztof Domarecki otrzymał wyróżnienie w konkursie "Przedsiębiorca Roku” (kategoria "Odpowiedzialność społeczna”), organizowanym przez firmę Ernst & Young, tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł” miesięcznika "Nowy Przemysł” oraz Nagrodę Prezydenta Wrocławia za "ulokowanie gospodarki Wrocławia w światowej sieci powiązań i zbudowanie rozpoznawalnej marki firmy”.

W kręgu pozabiznesowych zainteresowań Krzysztofa Domareckiego znajdują się m. in. filozofia, historia oraz teoria globalizacji.

Borysław Czyżak jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku, prowadził zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej. Odbył staże naukowe w Oksfordzie i na Uniwersytecie Stanforda, w centrum kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dołączył do warszawskiego biura firmy McKinsey & Company specjalizującej się w doradztwie strategicznym, uczestniczył w projektach dotyczących prywatyzacji i zmian strategicznych w firmach przemysłowych, liniach lotniczych, telekomunikacji i w bankowości. W tym czasie ukończył program MMBA w Holandii prowadzony dla firmy McKinsey.

W latach 2000-2014 związany z szwajcarską firmą Egon Zehnder International i jej biurem w Warszawie, od 2007 roku Partner w centrali Egon Zehnder AG w Zurychu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Egon Zehnder w Polsce. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr. W ostatnich latach prowadził szereg projektów dotyczących pomocy przy połączeniach i przejęciach firm, poszukiwania kadr, budowania rad nadzorczych, audytów kadry zarządzającej w Polsce, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i na Bliskim Wschodzie. W Polsce pracował z wieloma spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20, ale większość czasu poświęca firmom prywatnym będącym w rękach założycieli. Jest członkiem rady nadzorczej firmy AAA Auto z siedzibą w Pradze, będącej własnością funduszu Abris. Jest jednym z fundatorów Fundacji Studnia Nadziei budującej studnie w Afryce.

Andrzej Krämer pełni funkcję CEO w Marmite Sp. z o.o., czołowego europejskiego producenta umywalek, brodzików i wanien wykonanych z materiału Mineral Composite. Firma łączy naturalne materiały mineralne, zaawansowaną technologię i opracowuje dalsze innowacje w zakresie wykorzystania Mineral Composite.

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał w 1989 roku od własnej firmy specjalizującej się w usługach hydraulicznych, następnie w 1991 roku rozpoczął pracę w firmie Danfoss.

Przeszedł ścieżkę kariery od Dyrektora Sprzedaży w polskim Danfoss, następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Danfoss Plumbing Controls w Szwecji, skąd przeniósł się do Danii, gdzie był Dyrektorem Regionalnym i potem Wiceprezesem Danfoss A/S Hydronic Balancing. Następnie, również w Danii, przeniósł się do Danfoss A/S, Residential Heating, gdzie zajmował funkcję Wiceprezesa.

Marlena Łubieszko-Siewruk - manager z kilkunastoletnim doświadczeniem obszarze finansów w międzynarodowych i polskich koncernach branży produkcyjnej (sprzęt AGD, chemia budowlana, piekarnictwo). Specjalizuje się w budowaniu i rozwoju funkcji finansowych oraz współtworzeniu strategii działu finansów wspierającej cele biznesowe. Posiada tytuł magistra ekonomii (specjalność finanse i bankowość), studiowała także na Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta od 2006 roku.

W latach 1998 – 1999 związana z firmą Fael Legrand Sp. z o.o. (będącej częścią Grupy Legrand (eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym), gdzie obejmowała stanowisko Samodzielnej Księgowej.

W latach 1999 – 2000 była Managerem FP&A (projekt "green field”) w firmie General Electric Power Controls Sp. z o.o. odpowiedzialnym za planowanie, budżetowanie, analizę i raportowanie wyników finansowych spółki. Zajmowała się także wdrożeniem systemu SAP w zakresie kontrolingu i rozwój funkcji kontrolingowej w organizacji.

W latach 2000 – 2005 pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w firmie Whirlpool Sp. z o.o. Do jej osiągnięć należy wdrożenie standardów raportowania Grupy Whirlpool – US GAAP, restrukturyzacja stuosobowego zespołu księgowości, reorganizacja procesów księgowych, a także wdrożenie systemu finansowo-księgowego – SAP.

W latach 2005 – 2013 związana z Seleną FM S.A., gdzie pełniła rolę Dyrektora ds. księgowości i raportowania finansowego Grupy Kapitałowej. Odpowiadała za sprawozdawczość Grupy notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2013 roku jest Dyrektorem ds. Finansów i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w firmie Bama Europa Sp. z o.o., gdzie kompleksowo zarządza pionem finansów spółki (finanse, księgowość, kontroling, IT), a zarazem rozwija kompetencje zespołu finansowego. Odpowiedzialna jest również za tworzenie strategii finansowej, zarządzanie płynnością finansową, politykę cenową produktów dla kluczowego klienta oraz negocjacje i zawieranie umów z dostawcami.

Mariusz Warych – Absolwent handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, z dyplomem w zakresie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii. Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także posiada dyplom CIA (Certified Internal Auditor). Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Od czerwca 2013, pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w Banku BGŻ BNP Paribas, gdzie przewodniczy również Komitetowi Audytu. W latach 2011 – 2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki JSW.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował stanowiska Dyrektora Audytu Wewnętrznego w Europie, w spółkach: KBC Group, Aviva, Allianz, PZU oraz Dyrektora Finansowego w Citileasing oraz Handlowy-Leasing. Pracował także jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Deloitte oraz jako Audytor Zewnętrzny, zatrudniony przez flagowe biura firmy Ernst & Young na świecie, ze szczególną specjalizacją w zakresie usług finansowych oraz firm nowej generacji (tzw. high tech) – w Warszawie, Londynie, Toronto, Vancouver i Nowym Jorku.

Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce.

Ponadto, był doradcą ds. finansowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Vancouver, gdzie również prowadził audycję w Polskim Radiu NOFA.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Selena FM S.A.. Nie są też wspólnikami w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie są członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych.

Żadna z powołanych osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-06Marcin MacewiczPrezes Zarządu
2018-07-06Agata Gładysz - Stańczyk Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »