BORYSZEW (BRS): Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 maja 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na nową, trzyletnią kadencję (kadencja wspólna).

Aktualnie skład Zarząd Spółki jest pięcioosobowy. W skład Zarządu nowej kadencji powołano:

Pana Jarosława Michniuka na stanowisko Prezesa Zarządu Boryszew S.A.,Dyrektora Generalnego,

Pana Aleksandra Barysia na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego,

Reklama

Pana Mikołaja Budzanowskiego na stanowisko Członka Zarzadu,Dyrektora ds. Rozwoju,

Pana Cezarego Pyszkowskiego na stanowisko Członka Zarzadu, Dyrektora ds. Fuzji i Rozwoju Sektora Automotive,

Pana Piotra Szeligę na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Segmentu Metali.

Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu Spółki

Pan Jarosław Michniuk ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym ze specjalizacją Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W latach 1982 – 1984, pracował jako Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach;

Od roku 1985 do 1989, pracownik naukowy i technolog w Instytucie Technologii Elektronowych

w Warszawie;

W latach 1988 – 1989, Główny Technolog Zakładów Elektronicznych Układów Specjalizowanych

w Toruniu.

W 1990 doradca techniczno – handlowy reprezentujący firmę Plaskon z grupy Rohm and Haas w Europie Środkowo – Wschodniej.

W 1991 rozpoczęcie 20 – letniej współpracy z BASF; ścieżka kariery od pozycji przedstawiciela handlowego, menedżera produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce.

W latach 2001 – 2004, BASF, stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych

w Europie Środkowo – Wschodniej;

2004 – 2008, BASF, stanowisko Dyrektora Marketingu w Europie (Niemcy), następnie: p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk);

2008 – 2011, BASF, stanowisko Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce

i na Bliskim Wschodzie.

Od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu Selena FM SA, jednostki dominującej w Grupie Selena, globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Jarosław Michniuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Jarosław Michniuk nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Aleksander Baryś ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse

i Bankowość) uzyskując tytuł magistra ekonomii, studiował także na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy). Od 2008 roku posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland.

W latach 2003 – 2008 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN (Kontroler Finansowy

w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora ds. Unipetrol w PKN ORLEN S.A.).

W latach 2009 – 2016 związany z Grupą CIECH, na stanowiskach: Szefa Pionu Finansowo – Księgowego w CIECH S.A. (2009 – 2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład Grupy CIECH Soda Deutschland (2014– 2016), Dyrektora Biura Zarządzania Grupą w CIECH S.A. (2016), oraz członka rad nadzorczych spółek Grupy CIECH.

Pan Aleksander Baryś był także Członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

Pan Aleksander Baryś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Aleksander Baryś nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mikołaj Budzanowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Był słuchaczem na Stanford Executive Institute, Stanford University (Management Science and Engineering) oraz stypendystą japońskiej fundacji Sasakawy (Nippon Foundation), Deutsch Akademischer Austausch Dienst (DAAD).

Od lipca 2004 roku do grudnia 2007 roku był doradcą w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

W 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska.

W latach 2008 – 2009 – Dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy i gazu. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie spec-ustawy dot. budowy terminalu LNG w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących.

W latach 2009 – 2011 był Wiceministrem Skarbu Państwa.

W latach 2011 – 2013 – Minister Skarbu Państwa, odpowiedzialny za nadzór nad strategicznymi spółkami w sektorze ropy i gazu oraz projektami dywersyfikacyjnymi, m.in. budową terminalu LNG w Świnoujściu, poszukiwaniami gazu łupkowego oraz rozbudową infrastruktury do eksploatacji i przesyłu surowców energetycznych. Inicjator nowych projektów energetycznych oraz wydobywczych w Polsce. Odpowiedzialny za integrację sektora chemicznego wokół Grupy Azoty. Nadzorował i sfinalizował proces negocjacji cenowych kontraktu jamalskiego w 2012 roku.

Pan Mikołaj Budzanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Mikołaj Budzanowski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Cezary Pyszkowski posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada tytuł licencjata Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Studiował także w Akademii Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Pan Cezary Pyszkowski posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. W latach 2008 – 2014 związany był z UniCredit CAIB Poland S.A., gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, a od 2012 roku zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, Corporate & Investment Banking. Wcześniej pracował w CDM Pekao S.A. (2008 – 1997) oraz w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. (1997 – 1995).

Pan Cezary Pyszkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Cezary Pyszkowski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Szeliga jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

W latach 1996 – 2000 pracował w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku Experienced Senior Consultant – Kierownik Projektów.

W latach 2000 – 2003 w firmie ce-market.com pełnił funkcję Kontrolera Finansowego.

Od 2003 do 2012 roku był zatrudniony w Impexmetal S.A. kolejno na stanowiskach: Dyrektora Finansowego ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektora ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki oraz jako Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. We wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A.

Od 2006 roku jest związany ze Spółka Boryszew, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu Spółki (2012-2016), Dyrektora ds. Rachunkowości, p.o. Dyrektora Finansowego oraz Doradcy ds. Kontroli Zarządczej.

Pan Piotr Szeliga sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew: Impexmetal S.A.., Hutmen S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM Silesia S.A., SPV Lakme Investment Sp.

z o.o., Baterpol S.A., FŁT Polska Spółka z o.o., Eastside – Bis Sp. z o.o.

Pan Piotr Szeliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Piotr Szeliga nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-18 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »