Reklama

WADEX (WAX): Powołanie Zarządu Nowej Kadencji

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH WADEX S.A. informuje że w związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 16 czerwca 2011 uchwała 2/06/2011 powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

Zbigniew Piechociński- Prezes Zarządu

Od roku 1990 Pan Zbigniew Piechociński pełnił funkcję Prezesa Zarządu PPH WADEX sp. z o.o. Od dnia 12.12.2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w PPH WADEX S.A.

Miejscem wykonywania pracy przez Pana Zbigniewa Piechocińskiego jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klimasa 45.

Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny - Specjalizacja Maszyny i Technologia Obróbki Bezwiozowej, magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

- 1990 współzałożyciel spółki P.P.H. WADEX Sp. z o. o., Prezes Zarządu,

- 1989 - 1995 własna działalność gospodarcza w branży budowlano-remontowej pod firmą "Filar" Zbigniew Piechociński, Wrocław, właściciel,

- 1979-1981 Jelczańskie Zakłady Samochodowe z siedzibą w Jelczu, starszy technolog,

- 1981-1989 Spółdzielnia Inwalidów "Premegal", Wrocław ul. Cybulskiego 35, główny mechanik,

- od 2004 Członek Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z siedzibą w Legnicy ul. Jaworzyńska 261,

- 2004 - 2009 - Prezes Zarządu S & P Logistic Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu,

- 2007r wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej POPON oddział Dolnośląski,

- od 2007r do obecnie - Prezes Zarządu Komin Service Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu.

- od 2009 członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Miejskim,

- od 2010 Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pan Zbigniew Piechociński w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej:

- od 2007r do obecnie - Prezes Zarządu Komin Service Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

- od 2004r do 2009r - Prezes Zarządu S & P Logistic Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Zbigniew Piechociński posiada udziały następujących spółek:

Komin Service Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - 59%

K& P Investment Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - 30%

Prowadzona przez Pana Zbigniewa Piechocińskiego działalność, nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Zbigniew Piechociński:

-nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,

- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,

- nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,

- nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 - 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zbigniew Piechociński nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Zbigniew Piechociński jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Krystyny Piechocińskiej.

Pan Zbigniew Piechociński jest zatrudniony w Spółce (umowa o pracę) na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

Ryszard Sebastian - Członek Zarządu

Od dnia 17 stycznia 2008r pełni funkcję Członka Zarządu.

Miejscem wykonywania pracy przez Pana Ryszarda Sebastiana jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klimasa 45.

Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska, dr nauk technicznych

Studia podyplomowe:

- zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

- Zarządzanie firmą

Przebieg kariery zawodowej:

- 1974-1978 Politechnika Wrocławska, pracownik naukowy,

- 1978-1979 Technische Hochschule Dresden (Niemcy), pracownik naukowy,

- 1979-1990 Politechnika Wrocławska, pracownik naukowy,

- 1991-1992 Korporacja MF Forte, Wrocław, kierownik działu importu,

- 1992-1993 Biuro Handlowe Fabryki Mebli Forte SA, Wrocław, z-ca dyr. Biura, dyr. Handlowy,

- 1993-1994 Fabryka Mebli Forte SA, Ostrów Mazowiecka, z-ca dyr. naczelnego ds. logistyki i informatyki, Członek Zarządu

- 2001-2003 Meble Polonia Sp. z o.o., Grupa Forte, Wrocław, Prezes Zarządu

- 2003-2006 FURNEL S.A., Hajnówka, Prezes Zarządu.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pan Ryszard Sebastian w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej:

W latach 2003-2006 - Prezes Zarządu FURNEL S.A. w Hajnówce.

Pan Ryszard Sebastian nie posiada akcji Emitenta.

Pan Ryszard Sebastian nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Ryszard Sebastian:

- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,

- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,

- nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,

- nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 - 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Sebastian nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Ryszardem Sebastianem a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących.

Pan Ryszard Sebastian jest związany z Emitentem kontraktem menadźerskim, na podstawie którego pełni funkcje Dyrektora Handlowego.

Do Zarządu nowej kadencji zostali powołani członkowie Zarządu poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna

§5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zarządy | powołania | nowym | zarzad | powołany | powołanie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »