BUDIMEX (BDX): Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA - Obwodnica Nowogardu - raport 13

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

rb bx/13/2010

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 lutego 2010 roku otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane: "Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6".

Wartość kontraktu: 132.404.019,51 PLN netto

Reklama

Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty zakończenia robót

Warunki finansowe:

Płatność: 49 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Wykonawcy

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

A. Za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót - 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień

zwłoki

B. Za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie - 0,01% Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej za każdy dzień zwłoki

C. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej

D. Za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu, raportu, projektu umowy z podwykonawcą oraz terminu

określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) - w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki

E. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w 

Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie rękojmi za wady w terminie

określonym przez Inżyniera/Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki , w wysokości 0,005% Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej

Kary umowne płacone przez Zamawiającego:

A. Z tytułu odstąpienia od Umowy - 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.
Marcin Węgłowski - członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zwłoki | Budimex SA | obwodnica | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »