Reklama

ACTION (ACT): Prace związane z prezentacją propozycji restrukturyzacji zobowiązań finansowych ACTION S.A. w restrukturyzacji.

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) nawiązując do raportu bieżącego nr 91/2017, raportu bieżącego 93/2017, raportu bieżącego nr 94/2017, informuje, iż w ramach trwających prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji zobowiązań finansowych ACTION S.A. w restrukturyzacji celem ich prezentacji Wierzycielom, sporządził szacunki i informacje o następujących danych:

Reklama

I. Poziom zobowiązań bieżących na dzień: 30.11.2017 r.: 60 629 370,52 tys. PLN

II. Środki pieniężne na dzień 30.11.2017 r.: 53 880 981,50 PLN

III. Informacja o poziomie zapasów Spółki oraz spółek zależnych na dzień 30/11/2017 z rozbiciem na zapasy posiadane przez poszczególne spółki oraz informacja o prognozowanym poziomie oraz Informacja o prognozowanym poziomie zapasów Spółki oraz spółek zależnych na dzień 31/12/2017.

Action S.A. w restrukturyzacji – zapasy na dzień 30.11.2017 – 129 438 852,00 PLN

Action S.A. w restrukturyzacji – prognoza zapasy na dzień 31.12. 2017 – 106 235 508,49 PLN

Action Europe - zapasy na dzień 30.11.2017 –21 545 970, 86 PLN

Action Europe – prognoza zapasy na dzień 31.12.2017 - 18 474 521,90 PLN

IV. Wartość należności ogółem na dzień 30.11.2017 r. oraz wartość prognozowanych należności na dzień 31.12.2017

Action S.A. w restrukturyzacji wartość należności ogółem na dzień 30.11.2017 r.: 230 367 410 PLN

Action S.A. w restrukturyzacji Wartość prognozowanych należności na dzień 31/12/2017: - należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności: 229 351tys. PLN. Dane rzeczywiste będą dostępne po zamknięciu miesiąca grudnia 2017 r.

V. Informacja o wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki na dzień 30/11/2017 tzn. Informacja o aktualnej wysokości wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem wierzycieli Spółki kwot ich wierzytelności z poszczególnych tytułów oraz zabezpieczeń. Informacja o prognozowanym poziomie wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki, o których mowa powyżej na dzień 31/12/2017, przy założeniu, że Spółka dotrzyma harmonogramów spłat tych wierzytelności

Pekao SA:

1) Kredyt w rachunku bieżącym o maksymalnej łącznej wysokości w kwocie 29 724 543,00 PLN (równowartość: 7 105 355,27 EUR).

Wysokość zobowiązania na 30/11/2017 r.: 1 778 782,75 PLN oraz 106 123,68 USD

Prognozowana wysokość zobowiązania na 31/12/2017 r.: 0 PLN/USD

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym jest:

a) pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,

b) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), do maksymalnej łącznej wysokości 135 481 507,50 zł,

c) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 135 481 507,50 zł na zapasach magazynowych Kredytobiorcy, których wartość powinna wynosić co najmniej 60 000 000,00 zł

d) przelew wierzytelności handlowych o wartości min. 17 354 400,00 zł,

e) przelew praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu Zastawu.

2. Kredyt inwestycyjny o wartości 50 000 000 PLN.

Wysokość zobowiązania na 30/11/2017 r.: 12 498 254,11 PLN

Prognozowana wysokość na 31/12/2017 r.: 11 536 849,94 PLN

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego jest:

a) hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 75 000 000,00 zł

b) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 75 000 000,00 zł na wierzytelnościach Kredytobiorcy z rachunków Kredytobiorcy;

c) pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,

d) przelew praw z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,

e) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm.) w formie i treści akceptowalnej przez Bank,

PKO BP

Gwarancja na rzecz Urzędu Skarbowego na kwotę 3 000 000 PLN udzielona w ramach limitu wielocelowego (zobowiązanie nie stało się do chwili obecnej wymagalne).

Wysokość zobowiązania warunkowego na 30/11/2017 r.: 3 000 000 PLN

Prognozowana wysokość zobowiązania warunkowego na 31/12/2017 r.: 3 000 000 PLN

Prawnym zabezpieczeniem spłaty są:

a) cesję wierzytelności należnych Kredytobiorcy oraz zobowiązanie się do utrzymania tych wierzytelności poziomie nie niższym niż 35 000 000 PLN,

b) nieodwołalne pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych z tyt. kredytu w ciężar rachunku i innych rachunków otwartych w BANKU. Pełnomocnictwo upoważnia bank do podejmowania czynności z samym sobą w rozumieniu art. 108 KC

HSBC

Gwarancje na rzecz CERN udzielone na kwotę 308 297,19 USD udzielone w ramach wygasłego limitu wielocelowego(zobowiązanie nie stało się do chwili obecnej wymagalne).

Wysokość zobowiązania warunkowego na 30/11/2017 r.: 308 297,19 USD

Prognozowana wysokość zobowiązania warunkowego na 31/12/2017 r.: 308 297,19 USD

Prawnym zabezpieczeniem spłaty są:

a) cesję wierzytelności oraz zobowiązanie się do utrzymania tych wierzytelności na poziomie nie niższym niż 35 000 000 PLN,

b) nieodwołalne pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych z tyt. kredytu w ciężar rachunku i innych rachunków otwartych w BANKU. Pełnomocnictwo upoważnia bank do podejmowania czynności z samym sobą w rozumieniu art. 108 KC

VI. Informacja o szacowanym poziomie zobowiązań Spółki – art. 342 prawo upadłościowe, str 37 Plan restrukturyzacyjny na dzień 31/12/2017 ( w tym zobowiązań pracowniczych Spółki i zobowiązań Spółki powstałych po otwarciu wobec Spółki postępowania sanacyjnego.

Szacowany poziom zobowiązań pracowniczych:

a) wynagrodzenia pracownicze ok.4,0 mln zł. (netto)

Szacowany poziom pozostałych zobowiązań powstałych po otwarciu sanacji:

a) zobowiązania bieżące ok. 39 mln zł. (zobowiązania handlowe, wynagrodzenia inne niż pracownicze, należności publicznoprawne od wynagrodzeń)

b) rezerwy ujęte w sprawozdaniu nie przypisane do sald zobowiązań (szacowane rabaty dla kontrahentów) : ok 2 mln zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-24 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2018-01-24 Andrzej Biały Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »