Reklama

PRAGMAFA (PRF): PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii F - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu 22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Parametry emisji Obligacji serii F są następujące.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Reklama

Emisja obejmuje nie więcej niż 10.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii F emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW Obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej.

Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 Obligacji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii F.

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej Obligacji i wynosi 1.000 zł. Obie wartości zostały ustalone w wymienionej na wstępie uchwale Zarządu Emitenta.

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 19 lutego 2018 r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 9 lutego 2018 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii F oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału, tj. od dnia 19 lutego 2015 r.

Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu - zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.

Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje - nie dotyczy.

Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - nie dotyczy.

Emitent uzupełni niniejszy raport w zakresie wyceny przedmiotu zastawu przez biegłego niezwłocznie po jej otrzymaniu, a w zakresie wartości zobowiązań na koniec kwartału poprzedzającego udostepnienie propozycji nabycia - niezwłocznie po ostatecznym zweryfikowaniu ich wartości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-22Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2015-01-22Jerzy SaganProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »