Reklama

PRAGMAFA (PRF): Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

Raport bieżący nr 94/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000,- złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 listopada 2014 r.

1) data emisji: 19 grudnia 2014 r., data rozpoczęcia subskrypcji: 4 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 18 grudnia 2014 r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 19 grudnia 2014 r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;

4) emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;

7) cena po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł (jeden tysiąc złotych);

8) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 131;

9) liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 131;

10) emisja nie była podzielona na transze;

11) Emitent nie zawierał umów o subemisję;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych);

13) łączne koszty emisji wyniosły: 415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych) w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych);

b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;

d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;

e) promocji oferty – nie wystąpiły;

14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 20,75 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2014-12-19Jerzy SaganProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »