KREC (KRC): Prawomocne uchylenie postanowienia dotyczącego zabezpieczenia na majątku Emitenta w związku z wniesionym przeciwko Emitentowi pozwem o naprawienie szkody – opóźniona informacja poufna - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014).

Reklama

W dniu 8 lutego 2019 roku ze względu na słuszny interes Emitenta, Zarząd Spółki Krynicki Recykling S.A. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej możliwości zastosowania tymczasowych środków zabezpieczających wobec Spółki Krynicki Recykling S.A. oraz skierowaniu przeciwko Spółce do Sądu litewskiego pozwu o odszkodowanie.

Dnia 8 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, doręczył Emitentowi odpisy dokumentów przekazanych z wniosku Wileńskiego Sądu Okręgowego (Vilniaus Apygardos Teismas) a dotyczące powództwa spółki BUAB Lithuanian Glass Recycling (dalej jako: Powód). Zgodnie z tłumaczeniem tych dokumentów, Wileński Sąd Okręgowy dnia 3 grudnia 2018 roku orzekł o zastosowaniu tymczasowych środków zabezpieczających tj. o zajęciu mienia ruchomego i nieruchomego pozwanych "Krynicki Recykling S.A.”, Adama Krynickiego, Piotra Krynickiego, Vytautasa Cepasa i Olegasa Bukinasa o wartości 3.081.103,72 EUR, zaś w razie braku lub niewystarczającej ilości ww. mienia – o zajęciu praw majątkowych i środków pieniężnych. Ponadto Powód BUAB Lithuanian Glass Recycling zwrócił się z pozwem do sądu wnosząc o: 1) zasądzenie na rzecz Powoda od pozwanych solidarnie Krynicki Recykling S.A., Adama Krynickiego, Piotra Krynickiego, Vytautasa Cepasa i Olegasa Bukinasa kwoty w wysokości 1.046.574,35 EUR wynikającej z wyrównania szkody wierzycieli; 2) zasądzenie na rzecz Powoda od pozwanych solidarnie: Krynicki Recykling S.A. Adama Krynickiego, Piotra Krynickiego, Vytautasa Cepasa i Olegasa Bukinasa i Agencji Rejonu Koszedarskiego Departamentu Ochrony Środowiska Regionu Kowieńskiego Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej kwoty w wysokości 1.168.195,12 EUR tytułem wyrównania szkody za zagospodarowanie 3.435,868 ton odpadów, jako ilości przewyższającej dozwoloną do przechowywania ilość odpadów określoną w pozwoleniu ZZZK nr 4/40; 3) zasądzenie na rzecz Powoda od pozwanych solidarnie Krynicki Recykling S.A., Adama Krynickiego, Piotra Krynickiego, Vytautasa Cepasa, Olegasa Bukinasa i Agencji Rejonu Koszedarskiego kwoty w wysokości 2.034.529,37 EUR tytułem odszkodowania za zagospodarowanie 5.519,168 ton odpadów przewyższających dozwoloną do przechowywania ilość objętą pozwoleniem ZZZK nr 4/40.

Wysokość roszczenia dochodzona pozwem o odszkodowanie obejmuje sumę kwot wskazanych w żądaniu 1) i 3) powyżej. Powód wezwany został do uzupełnienia braków formalnych pozwu. W związku z powyższym Emitent podjął wątpliwość czy pozew ten został skutecznie złożony przeciwko Spółce.

Poza tym Zarząd Emitenta dysponując niepełną wiedzą co do okoliczności faktycznych stanowiących podstawę zgłaszanych roszczeń oraz posiadając uzasadnione wątpliwości co do zasadności tych roszczeń (zarówno co do ich podstawy, jak i wysokości) oraz możliwości ich skutecznego dochodzenia w świetle prawa litewskiego, nie potrafił ocenić realności zagrożenia i ryzyka wynikających z okoliczności dotyczącej wniesionego powództwa. Ponadto Zarząd Emitenta nie zgadzając się z zasadnością postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia podjął decyzję o niezwłocznym zaskarżeniu postanowienia o ustanowieniu tymczasowego środka zabezpieczającego oraz decyzję, że przekaże informację dotyczącą wydania tego postanowienia po prawomocnym rozstrzygnięciu odwołania Emitenta. Wydane postanowienie o zabezpieczeniu oznaczało w ocenie Emitenta realizację niespotykanej w świetle prawa spółek unii europejskiej zasady przerzucenia odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadą jest natomiast brak odpowiedzialności wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto interes w udzieleniu zabezpieczenia i wydaniu tego postanowienia uzasadniony został dwoma okolicznościami tj. wartością roszczenia (która to wartość została podana bez uzasadnienia zdaniem Zarządu Emitenta) oraz faktem, że spółka zobowiązana tj. Emitent ma siedzibę poza terytorium Litwy.

Emitent zaskarżył przedmiotowe postanowienie w dniu 15 lutego 2019 roku. W dniu 21 lutego 2019 roku Wileński Sąd Okręgowy uchylił postanowienie z dnia 3 grudnia 2018 roku o zastosowaniu tymczasowych środków zabezpieczających – zajęciu mienia ruchomego i nieruchomego, praw majątkowych i środków pieniężnych pozwanych "Krynicki Recykling S.A.”, Adama Krynickiego, Piotra Krynickiego, Vytautasa Cepasa i Olegasa Bukinasa o wartości 3.081.103,72 EUR. Postanowienie o uchyleniu tymczasowych środków zabezpieczających wobec Emitenta stało się prawomocne w dniu 8 marca 2019 roku. Emitent powziął o tym informację w dniu 13 marca 2019 roku poinformowany przez pełnomocnika – wileńską kancelarię prawną reprezentującą Emitenta w postępowaniu dotyczącym zaskarżenia tego postanowienia. Wileński Sąd Okręgowy uznał za uzasadnioną w całości argumentację przedstawioną w zażaleniu przez Emitenta, dotyczącą braku podstaw zabezpieczania zgłaszanego przez Powoda roszczenia.

Niezależnie od powyższego, w międzyczasie litewska kancelaria prawna na zlecenie Emitenta przeprowadziła analizę akt sprawy powództwa o odszkodowanie którego dotyczyło zabezpieczenie. Emitent uzyskał od reprezentującej go przed Sądem Okręgowym w Wilnie kancelarii opinię prawną i podsumowanie wynikające z analizy akt sprawy zawierające podstawy faktyczne oraz prawne zgłaszanych względem Emitenta roszczeń oraz informacje dotyczące dodatkowych okoliczności faktycznych spraw związanych z przedmiotową a także powiązań osobowych istniejących pomiędzy poszczególnymi podmiotami występującymi w sprawie, a których twierdzenia stanowiły podstawę zgłaszanych wierzytelności. Ponadto kancelaria litewska potwierdziła, że braki formalne pozwu zostały uzupełnione w związku z powyższym powództwo należy uznać za skutecznie wniesione. Zgodnie z oceną i rekomendacją wileńskiej kancelarii prawnej zgłaszane roszczenia powinny być kwestionowane tak co do zasady jak i wysokości w postępowaniu sądowym.

Nie wdając się w szczegóły co do okoliczności faktycznych stanowiących podstawę roszczeń, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, iż analiza dokonana przez kancelarię litewską pozwala przyjąć, iż istnieją uzasadnione podstawy do kwestionowania roszczeń objętych pozwem, tak co do ich podstaw merytorycznych, jak i wysokości, zaś przedmiotowa sprawa może znajdować swoje źródła w działaniu określonych osób i podmiotów w porozumieniu z określonym zamiarem uzyskania od Spółki korzyści tytułem rzekomej szkody, która w rzeczywistości nie wystąpiła. Emitent w chwili obecnej wspólnie z wileńską kancelarią prawną przygotowuje odpowiedź na pozew, która powinna zostać złożona do sądu w dniu 9 kwietnia 2019 roku. Niezależnie od powyższego Emitent rozważa podjęcie innych kroków prawnych zmierzających do ochrony jego interesów w świetle prawa litewskiego.

Emitent o dalszych etapach postępowania wynikających z w/w wniesionego powództwa o naprawienie szkody oraz o dalszych krokach i działaniach podejmowanych w celu ochrony swych praw poinformuje kolejnymi raportami ESPI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-13Adam KrynickiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »