Reklama

NOWAGALA (CNG): Proces wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności Spółki

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 24 grudnia 2019 r. ("NWZA") uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki ("Uchwała"), Zarząd Emitenta niniejszym informuje o rozpoczęciu procesu wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na przedmiotową zmianę.

Reklama

Cena wykupu została ustalona zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych i wynosi 0,73 złotego. Wykup akcji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Spółki. Podmiotem wykupującym akcje, o którym mowa w art. 417 § 3 Kodeksu spółek handlowych będzie Cerrad sp. z o.o.

Jednocześnie, wskazuje się, iż zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych skuteczność Uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Tym samym, Zarząd Spółki zgodnie z procedurą przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych wzywa:

1.akcjonariuszy obecnych na NWZA, którzy głosowali przeciw Uchwale do złożenia w Spółce nie później niż do dnia 27 grudnia 2019 r. (tj. w terminie dwóch dni od dnia NWZA):

(i) oryginałów świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 25 lutego 2020 r.,

(ii) informacji o danych kontaktowych akcjonariusza wraz ze wskazaniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, numeru takiego rachunku oraz numeru powiązanego rachunku pieniężnego,

2.akcjonariuszy nieobecnych na NWZA, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, o której mowa w Uchwale, do złożenia w Spółce nie później niż do dnia 24 stycznia 2020 r. (tj. w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Uchwały):

(i) oryginałów świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 25 lutego 2020 r.,

(ii) informacji o danych kontaktowych akcjonariusza wraz ze wskazaniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, numeru takiego rachunku oraz numeru powiązanego rachunku pieniężnego,przy czym zaznacza się, że w przypadku niezłożenia ww. dokumentów akcjonariusze nieobecni na NWZA będą uważani, zgodnie z art. 416 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, za zgadzających się na zmianę.

W celu dochowania wskazanych terminów akcjonariusze powinni przesłać kopie dokumentów, o których mowa powyżej, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: wza@nowa-gala.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. (w przypadku akcjonariuszy obecnych na NWZA) albo do dnia 24 stycznia 2020 r. (w przypadku akcjonariuszy nieobecnych na NWZA). Oryginały dokumentów powinny zostać nadany w tym samym terminie listem poleconym na następujący adres korespondencyjny:

Ceramika Nowa Gala S.A.

ul. Ceramiczna 1

26-200 Końskie

Z dopiskiem: Wykup

W przypadku zgłoszenia się akcjonariuszy do procedury wykupu w związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki, Zarząd dokona wykupu, za cenę wskazaną powyżej, przedstawionych przez nich akcji nie później niż do dnia 24 lutego 2019 r., tj. zgodnie z art. 417 § 3 Kodeksu spółek handlowych w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-24Halina Bąkprezes zarządu
2019-12-24Zbigniew Polakowskiprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »