Reklama

FERRUM (FER): Prognoza wyników Ferrum S.A. na rok 2011.

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ferrum S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Ferrum S.A. na rok 2011:

- Przychody ze sprzedaży: 368 mln zł,

- EBITDA: 41 mln zł,

- EBIT (zysk operacyjny): 30 mln zł,

- Zysk netto: 21 mln zł.

Prognoza została sporządzona przy założeniu:

- zwiększenia przychodów Spółki w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Klientów Spółki - podmioty krajowe i zagraniczne w roku 2011,

- nieznacznego wzrostu kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem Spółki,

Przygotowując prognozę dokonano kalkulacji kosztów finansowych w oparciu o zawarte umowy kredytowe.

Ponadto, prognoza została sporządzona przy założeniach:

- braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz przepisach prawa, które mogłyby istotnie wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę,

- braku istotnych i częstych fluktuacji kursów walutowych,

- braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, których Zarząd Emitenta nie mógł przewidzieć, oraz oszacować ich skutków finansowych.

W prognozie założono, że w roku 2011 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym Emitent prowadzi działalność.

Emitent przyjął, iż w okresie prognozy zmienny kurs EURO średniorocznie wynosić będzie 1EUR = 3,7925 PLN, a wartości indeksów stóp procentowych rynku lokat międzybankowych (WIBOR / EURIBOR) będą kształtowały się na następującym średniorocznym poziomie:

- WIBOR 1M = 4,26%,

- EURIBOR 1M = 1,15%,

Spółka będzie na bieżąco monitorować wykonanie opublikowanej Prognozy. Spółka planuje dokonywać oceny możliwości realizacji Prognozy w okresach kwartalnych. W raportach okresowych za rok 2011 r. Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania niniejszej prognozy wyników na 2011 rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raportach okresowych. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń.

W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Tadeusz Kaszowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: rok 2011 | Raport bieżący | Ferrum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »