Reklama

ELEKTROTI (ELT): Prognoza wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości prognozę jednostkowych wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. na rok 2020 i skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM na rok 2020.

Reklama

Prognoza jednostkowych wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. na rok 2020 przedstawia się następująco:

Przychody ze sprzedaży: 241.500 tys. zł

Zysk operacyjny: 20.000 tys. zł

Zysk netto: 15.000 tys. zł

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM na rok 2020 przedstawia się następująco:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 328.000 tys. zł

Skonsolidowany zysk operacyjny: 24.500 tys. zł

Skonsolidowany zysk netto: 18.400 tys. zł

Prognoza została przygotowana zgodnie z historycznymi sprawozdaniami finansowymi przy zastosowaniu odpowiednich zasad rachunkowości.

Przy sporządzeniu przedstawionej powyżej prognozy wyników finansowych na rok 2020 Zarząd ELEKTROTIM S.A. wziął pod uwagę:

1. portfel zamówień dla ELEKTROTIM S.A., który wynosi ok. 231.000 tys. zł,

2. portfel zamówień dla Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, który wynosi ok. 306.000 tys. zł,

3. prognozy jednostkowe spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A.,

4. planowaną, na rok 2020, sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej we Wrocławiu, która powinna wygenerować dodatni wynik około 5 000 tys. zł.

Powyższa prognoza finansowa została sporządzona z należytą starannością zgodnie z najlepszą wiedzą kierownictwa co do przyszłych zdarzeń mających wpływ na wyniki spółki przy założeniu, że w okresie prognozy nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na usługi oferowane przez ELEKTROTIM S.A. Ponadto prognoza finansowa została sporządzona przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń jednorazowych, związanych z ryzykiem prowadzonej działalności.

Zarząd ELEKTROTIM S.A., który jest odpowiedzialny za przygotowanie i prezentację prospektywnych informacji finansowych, zlecił biegłemu rewidentowi z firmy audytorskiej HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o. sprawdzenie prognozy oraz sporządzenie raportu w celu zwiększenia wiarygodności danych, zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3400 "Sprawdzenie prospektywnych informacji finansowych”. W przedmiotowym raporcie znajduje się m.in. następująca konkluzja: "Sprawdzając dowody uzasadniające założenia przyjęte przez Zarząd Spółki, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że założenia te nie stanowią racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych za okres zakończony 31 grudnia 2020. Naszym zdaniem prognozowane informacje finansowe, obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe, zostały poprawnie przygotowane na podstawie przyjętych założeń i zaprezentowane zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Rzeczywiste wyniki finansowe Spółki mogą różnić się od prognozowanych informacji finansowych, ponieważ przewidywane zdarzenia często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne.”

Zarząd ELEKTROTIM S.A. na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy, i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników (co kwartał) również w kontekście ewentualnej korekty.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zdecydował się na opublikowanie prognozy ze względu na wdrożoną do realizacji "Strategię ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”, która została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 40/2018 z dnia 13.11.2018 roku ("wizja roku 2022”).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-04Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2020-02-04Dariusz PołetekCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »