BIOTON (BIO): Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. na rok 2010 - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BIOTON S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki na 2010 rok.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe (w mln zł):

Przychody ze sprzedaży 363

EBITDA 159

Zysk z działalności operacyjnej 134

Zysk netto 94

Okres, którego prognoza dotyczy:

Rok obrotowy 2010 rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się 31 grudnia 2010 r.

Reklama

Podstawy i istotne założenia prognozy:

Powyższa prognoza ("Prognoza") dotyczy sytuacji hipotetycznej i przedstawia hipotetyczną sytuację finansową, majątkową oraz zakładane wyniki Grupy Kapitałowej Spółki w okresie Prognozy oparte na najlepszych szacunkach Zarządu Spółki. Podania tych wartości do publicznej wiadomości nie należy jednakże traktować jako równoznaczne z gwarancją ich wykonania i osiągnięcia zakładanych wyników przez Zarząd Spółki. Ponieważ istnieją stwierdzone ryzyka zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, niezależnym od Spółki, które mogą mieć realny wpływ na realizację zakładanych w Prognozie wielkości, nie można wykluczyć, że w okresie objętym Prognozą mogą wystąpić wszystkie te ryzyka pojedynczo bądź łącznie a tym samym mogą wystąpić odchylenia od wielkości zakładanych w opublikowanej przez Spółkę Prognozie. Nie jest także możliwe jednoznaczne i miarodajne ustalenie kierunku zmian i siły oddziaływania tych ryzyk na zmiany w przyjętych poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w Prognozie, a także nie jest możliwe określenie wielkości wpływu i kierunku tych zmian na wielkość odchyleń od zaprezentowanych w Prognozie wartości. W związku z tym także zakładane w Prognozie wielkości finansowe oraz prognozowane wyniki Grupy Kapitałowej Spółki mogą ulec zmianie.

Założenia dotyczące czynników, pozostających poza obszarem wpływów członków organów zarządzających lub nadzorczych Spółki:

- brak istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz przepisach prawa, które mogłyby istotnie wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Spółki

- brak istotnych i częstych fluktuacji kursów walutowych

- brak istotnych problemów w zakresie procedur administracyjnych uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń przy realizacji już pozyskanych, jak i nowych kontraktów dystrybucyjnych

- brak wystąpienia czynników ryzyka opisanych w raporcie rocznym Spółki

Założenia dotyczące czynników, na które mogą mieć wpływ członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Spółki:

- zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w Bioton Wostok oraz aktywów związanych z produkcją i dystrybucją antybiotyków w Polsce,

- zawarcie umów i zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex S.r.l.,

- zwiększenie sprzedaży flagowego produktu Spółki - rekombinowanej insuliny ludzkiej na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych, na których sprzedaż jest realizowana zarówno przez Spółkę, jak i przez spółkę zależną SciGen Ltd.,

- rozpoczęcie sprzedaży insuliny na rynku chińskim w ramach kontrakt z Bayer HealthCare,

- redukcja kosztów działalności operacyjnej wynikająca ze sprzedaży aktywów związanych z produkcją i dystrybucją antybiotyków w Polsce oraz kosztów ogólnego zarządu Spółki,

- redukcja kosztów ogólnych działalności w podmiotach zależnych od Spółki - głównie BioPartners Holdings AG oraz Grupa Kapitałowa SciGen Ltd.,

Sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników:

Spółka będzie na bieżąco monitorować wykonanie opublikowanej Prognozy. W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę Prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego po opublikowaniu raportu okresowego obejmującego kwartalne wyniki finansowe.

Okresy w jakich Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny

Spółka planuje dokonywać oceny możliwości realizacji Prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny, w okresach kwartalnych.

Zastrzeżenie:

Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715) . Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raportach rocznych Spółki. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń strategii.
Sławomir Ziegert - Prezes Zarządu
Adam Aleksandrowicz - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Bioton SA | Raport bieżący | wyniki finansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »