NETMEDIA (NEM): Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na rok 2010 - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. podaje prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2010 rok.

Zarząd NETMEDIA S.A. prognozuje, że w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa NETMEDIA S.A. osiągnie następujące wyniki finansowe ( w tys. zł):

Reklama

Przychody netto: 135.000

Zysk netto: 8.000

Prognozę wybranych informacji finansowych na rok 2010 oparto na szacunkach i hipotezach, które zostały sformułowane przez Zarząd Emitenta oraz Zarządy spółek zależnych i odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu Emitenta oraz Zarządów spółek zależnych co do możliwości kształtowania się przyszłych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA S.A., a także uwzględniają wyniki Grupy Kapitałowej osiągnięte w okresie III kwartałów 2010 roku.

W powyższych skonsolidowanych prognozach ujęto następujące spółki grupy kapitałowej:

Spółki zależne konsolidowane metodą pełną:

- ehotele.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów i praw głosów);

- Netmedia Business Travel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów i praw głosów);

- Marco Polo Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów i praw głosów).

Spółki stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności:

- Finder S.A. z siedzibą w Warszawie (41,6% i praw głosów);

- Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z siedzibą w Warszawie (29,8%i praw głosów).

W powyższych prognozach nie ujęto następujących spółek:

a) Spółki zależne ze względu na istotność danych:

- Netmedia T.S. RO SRL z siedzibą w Brasov, Rumunia (70 % udziałów i praw głosów);

- NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie (61 % udziałów i praw głosów).

b) Spółka nie podlegająca konsolidacji przeznaczona do sprzedaży:

- eMonety.pl S.A. - Netmedia posiada 4,96 % akcji spółki odpowiadających takiemu samemu udziałowi w prawach głosu - nie podlega konsolidacji. Netmedia posiada pośrednio 28,32% akcji spółki eMonety.pl S.A. Łącznie posiada 33,28% akcji.

W 2010 roku Emitent zamierza dalej zmieniać sposób rozliczania się z kontrahentami na rynku usług hotelowych. W 2010 roku w większym stopniu niż w 2009 roku rozliczana będzie tylko prowizja od dokonanej rezerwacji, a nie jak dotychczas całkowita wartość noclegu oraz innych usług hotelowych. Zmiana ta powoduje co prawda zmniejszenie prognozowanych przychodów, ale z drugiej strony wpływa na wzrost rentowności działalności na rynku usług hotelowych.

W powyższej prognozie nie ujęto żadnych jednorazowych zdarzeń związanych z wniesieniem działalności Emitenta na rynku nieruchomości aportem do spółki zależnej Nsoft S.A.

Założenia do prognoz wyników finansowych przyjęte przez Emitenta:

I. Czynniki niezależne, na które nie mają wpływu członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta:

a. Sytuacja makroekonomiczna i polityczna Polski, główny rynek na którym działa Emitent, nie ulegnie istotnej zmianie, a w szczególności wzrost produktu krajowego brutto utrzyma się na poziomie około 3% oraz, że nie nastąpią negatywne zmiany w prawie podatkowym, stopach procentowych oraz w kursach walut.

b. Tempo wzrostu rynków, na których Emitent prowadzi działalność, a w szczególności na rynku turystyki indywidualnej oraz biznesowej, usług lokalizacyjnych i numizmatyki utrzyma się na dodatnim poziomie.

c. Tempo rozwoju Internetu w Polsce oraz rynku e-commerce utrzyma się na dodatnim poziomie.

II. Czynniki, na które mogą mieć wpływ członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta:

a. Grupa kapitałowa uzyskiwać będzie podobną jak w roku 2009 marżę na sprzedaży miejsc hotelowych, biletów lotniczych, rejsów, kredytów oraz innych oferowanych produktów i usług.

b. Grupa kapitałowa w istotny sposób nie utraci kluczowych klientów lub kontrahentów.

c. Wartość łącznych kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych segmentach działalności grupy kapitałowej nie wzrośnie w sposób znacząco większy niż wynika z potrzeby osiągnięcia założonych w prognozach wzrostów przychodów.

d. Koszty ogólnego zarządu nie będą nadmierne w stosunku do potrzeb wynikających ze wzrostu skali prowadzonej działalności.

e. Inwestycje Emitenta w wartości niematerialne i prawne nie zwiększą wartości amortyzacji o więcej niż 30% w skali roku w stosunku do 2009 roku.

f. Wartość przychodów i kosztów finansowych oszacowano w oparciu o prognozę wolnych środków pieniężnych będących w dyspozycji Spółki i podmiotów zależnych oraz krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań finansowych Emitenta oraz spółek zależnych.

g. W prognozach nie ujęto przychodów i zysków generowanych przez dwa nowe podmioty Nsoft S.A. i Netmedia T.S. RO SRL ze względu na aktualny brak istotności danych. W przypadku wystąpienia istotności danych, dane finansowe powyższych podmiotów mogą wpłynąć w sposób istotny na wynik grupy.

h. Ze względu na trudny do przewidzenia i dynamicznie zmieniający się rynek finansowy nie uwzględniono w prognozach wpływu na wynik finansowy potencjalnych różnic kursowych.

Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie ww. prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Zarząd będzie również dokonywać weryfikacji realizacji ww. prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.
Andrzej Wierzba - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | wyniki finansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »