Reklama

PAGED (PGD): prognoza wyników finansowych na rok 2010 - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged S.A. po przeprowadzeniu analiz dotychczasowego wykonania wyniku finansowego w roku bieżącym oraz weryfikacji budżetów spółek zależnych, postanawia przedstawić prognozę w zakresie skonsolidowanych wyników finansowych, jakie Spółka i jej Grupa Kapitałowa zamierzają osiągnąć w 2010 roku.

Prognoza wyników finansowych na 2010 rok:

- Przychody ze sprzedaży: 340 mln zł,

- EBITDA: 36,1 mln zł,

Reklama

- EBIT (zysk operacyjny): 25,1 mln zł,

- Zysk netto: 18,5 mln zł.

Okres, którego prognoza dotyczy:

Rok obrotowy 2010 rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się 31 grudnia 2010 r.

Podstawy i istotne założenia prognozy:

Prognoza została sporządzona przy założeniu:

- braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz przepisach prawa, które mogłyby istotnie wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Spółki,

- braku istotnych i częstych fluktuacji kursów walutowych,

- braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, których Zarząd Emitenta nie mógł przewidzieć, oraz oszacować ich skutków finansowych.

W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2010 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym Grupa Paged prowadzi działalność.

Na potrzeby prognozy ustalono, iż kursy walut będą stałe w okresie prognozy drugiego półrocza 2010 roku. Przyjęte w prognozie kursy głównych walut prezentują się następująco:

- 1EUR = 4,000 PLN,

- 1USD = 3,050 PLN.

Na potrzeby prognozy przyjęto, iż stopy procentowe będą stałe w całym okresie prognozy drugiego półrocza 2010 i założono, iż wartość indeksów stóp procentowych rynku lokat międzybankowych (WIBOR / EURIBOR) będą kształtowały się na następującym poziomie:

- WIBOR 1M = 3,60%,

- WIBOR 3M = 3,85%,

- EURIBOR 1M = 0,65%,

- EURIBOR 3M = 0,90%.

W założeniach na 2010 rok nie uwzględniono wpływu potencjalnych akwizycji (przejęć innych podmiotów) na prognozowane wyniki finansowe.

Sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników:

Spółka będzie na bieżąco monitorować wykonanie opublikowanej Prognozy.

W raporcie okresowym obejmującym wyniki za III kwartał 2010 r. Zarząd Spółki przedstawi swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania niniejszej prognozy wyników na 2010 rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki w okresie po opublikowaniu raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2010 r., przedstawi korektę prognozy - w formie odrębnego raportu bieżącego.

Okresy w jakich Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała korekty prezentowanej prognozy

Spółka planuje dokonywać oceny możliwości realizacji Prognozy w okresach kwartalnych.

Zastrzeżenie:

Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń.

Załączniki:

Plik;Opis
Daniel Mzyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: wyniki finansowe | Paged SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »