VOTUM (VOT): Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2015 - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie ze sporządzoną prognozą w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wybrane dane finansowe wyniosą (w tys.):

• Przychody ze sprzedaży netto w Grupie Kapitałowej – 90 681 PLN

• Zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM przypisany podmiotowi dominującemu – 13 657 PLN

1. Podstawy i istotne założenia prognozy:

Zarząd Spółki przygotowując prognozę wyników wziął pod uwagę następujące czynniki:

Reklama

a. poprzednie wyniki ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej VOTUM,

b. analizę rynku, udział w rynku i pozycję spółek Grupy Kapitałowej VOTUM,

c. sytuację finansową i jej potencjalne zmiany,

d. zmiany w środowisku prawnym i podatkowym,

e. zobowiązania wobec osób trzecich,

f. wpływ połączenia spółek zależnych.

2. W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2015 nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynki, na których spółki Grupy VOTUM S.A. prowadzą działalność.

3. Na potrzeby prognozy ustalono, iż średnioważony kurs walut w 2015 roku ujęty w prognozach spółek zależnych będzie wynosił:

1 EUR = 4,2000 PLN

1 CZK = 0,1540 PLN

1 UAH = 0,2544 PLN

1 HUF = 0,0135 PLN

Kursy walutowe mają bezpośredni wpływ na obliczane wyniki spółek zagranicznych.

4. Na potrzeby prognozy przyjęto średnią wartość stóp procentowych w 2015 roku na poziomie:

WIBOR 1M = 1,65%

Stawka WIBOR 1M – jest uwzględniana jako koszt pieniądza przy przychodach i kosztach odsetkowych.

5. Zarząd Spółki przyjął ponadto następujące założenia finansowe na rok 2015:

Inflacja = -1,1%

Inflacja oczekiwana – założenia związane ze wzrostem cen dóbr i usług nabywanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej.

Stopa bezrobocia = 11,2%

Stopa bezrobocia wpływa na koszt pozyskania pracowników oraz poziom zaangażowania i koszty motywacji pracowników już zatrudnionych

Przeciętne wynagrodzenie = 4.123,26 zł

Wartość i trend zmian przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ma wpływ na koszt pozyskania pracy w Grupie Kapitałowej.

Odsetki ustawowe = 8%

Stopa podatku = 19%

6. Zarząd określił ponadto dynamikę sprzedaży r/r na poziomie 1,22

Podstawowe założenia do prognozowanych wyników związane są z planami budżetowymi opartymi na analizach działalności poszczególnych spółek Grupy. Ich podstawę stanowią dane historyczne, a także posiadany wolumen sprzedaży oraz potencjalne możliwości jego rozwoju. Ze względu na niejednolity charakter świadczonych usług wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej określiły prognozy według własnej specyfiki prowadzonej działalności.

I. Działalność odszkodowawcza – w odniesieniu do spółek zajmujących się działalnością odszkodowawczą głównym czynnikiem warunkującym wartość prognozowanych wyników jest wolumen spraw prowadzonych przez spółki. Na podstawie danych historycznych i w oparciu o możliwości terenowych struktur sprzedaży została określona liczba spraw możliwych do pozyskania w roku 2015. Sprawy zostały podzielone na grupy według wartości sumy roszczeń zgłaszanych do ubezpieczycieli w każdej z nich. Procentowy rozkład spraw w poszczególnych grupach został określony na podstawie danych historycznych. Wyodrębnienie grup i określenie liczby spraw w każdej z nich pozwoliło na prognozowanie przychodów ze spraw w oparciu o następujące czynniki określone dla każdej z grup:

- średnia wartość zgłoszonego roszczenia

- średnia wartość uzyskanego odszkodowania

- średnie honorarium rotacja sprawy – liczba dni od podpisania umowy do uzyskania odszkodowania

- system prowizyjny

- rozwój terenowych struktur sprzedaży

II. Działalność rehabilitacyjna – w przypadku spółki prowadzącej działalność rehabilitacyjną prognozy oparte są na szacunkowej liczbie pacjentów turnusów rehabilitacyjnych ustalanej na podstawie obłożenia bazy stacjonarnej oraz liczbie możliwych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach usług rehabilitacji ambulatoryjnej.

III. Pozostała działalność – zgodnie z charakterem prowadzonych usług.

Sposób monitorowania oraz okresy, w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz korekty możliwości realizacji prognoz. Zarząd Spółki uwzględniając założenia do niniejszej prognozy będzie dokonywał kwartalnej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. W raportach okresowych Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w świetle wyników zaprezentowanych w raportach okresowych po kolejnych kwartałach roku 2015. O ewentualnych korektach Zarząd będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 25 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-05 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2015-06-05 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »