Reklama

VOXEL (VOX): Program Emisji Obligacji VOXEL S.A.

Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd VOXEL S.A. działając na podstawie § 5 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.) informuje, iż w dzisiejszym Zarząd VOXEL S.A. podjął w trybie obiegowym uchwałę nr 01/06/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji, w zakresie którego Spółka może emitować obligacje (dalej: "Obligacje”) jednej lub więcej serii, w ramach jednej lub większej ilości emisji. Program Emisji Obligacji opiera się na następujących założeniach: łącznie zostanie wyemitowane nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych; wartość nominalna jednej Obligacji każdej serii wynosić będzie 1.000 (jeden tysiąc) złotych; Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji; poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości; wszystkie Obligacje każdej serii nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane.

Reklama

Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji wymaga podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały. W uchwale emisyjnej Zarząd określi w szczególności:

1)łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii oraz oprocentowanie, które może być stałe lub zmienne, ustalone np. w oparciu o stopę WIBOR;

2)okresy odsetkowe dla poszczególnych serii, będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy;

3)czas wykupu dla poszczególnych serii, nie dłuższy jednak niż 2 lata od daty przydziału każdej serii;

4)prawo Emitenta lub obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wybranych serii;

5)wysokość ewentualnej premii płatnej przy wcześniejszym wykupie Obligacji poszczególnych serii;

6)wskazanie czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i ewentualne określenie zabezpieczenia;

7)wskazanie czy przewidywany jest próg emisji;

8)warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ust.1 ustawy o obligacjach;

9)wzór propozycji nabycia Obligacji w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o obligacjach;

10)upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych celem ich dematerializacji;

11)upoważnienie do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Marek Warzecha Wojciech WłodarczykPrzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Marek Warzecha Wojciech Włodarczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »