Reklama

PELION (PEL): Program nabywania akcji własnych przez Pelion S.A. w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 72/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 roku, ustalił i przyjął w dniu 22 maja 2012 roku do realizacji następujący program nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

1. Akcje Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

2. Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych w dniu 24 maja 2012 r.

3. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10 % wszystkich akcji Spółki.

4. Wartość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji własnych ograniczona jest wartością środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym, o którym mowa w pkt 10.

5. Realizacja programu będzie trwała w okresie od 24.05.2012 r. do 09.05.2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

6. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wyższą niż 130 zł (sto trzydzieści złotych), a niższą niż 2 zł (dwa złote).

7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

8. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

9. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przez zakończeniem procesu nabywania akcji własnych.

10. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu rezerwowego, na który przelane zostaną:

a) część zysku za rok 2011 zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 r.;

b) środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienioną uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r., zgromadzone na specjalnie w tym celu utworzonym funduszu.

11. W przypadku, gdy po upływie terminu wykupu, o którym mowa w pkt 5, fundusz nie zostanie wyczerpany, środki te będą mogły być wykorzystane na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/33).
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »