Reklama

PLASTBOX (PLX): Program odkupu akcji własnych - raport 42

Raport bieżący nr 42/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka) w wykonaniu uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. (Raport bieżący nr 11/2012 z 31 marca 2012 r.) informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu Programu odkupu akcji własnych przez Spółkę ("Program Odkupu").

Mając na uwadze obowiązki Spółki, związane z realizacją Programu Odkupu akcji własnych Zarząd przedstawia do publicznej wiadomości Założenia Programu Odkupu:

Reklama

1. Nabywanie akcji własnych Spółki zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurą i zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie").

2. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Zarząd przeznaczy do umorzenia. Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu.

3. Odkup akcji własnych w ramach Programu Odkupu rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2012 r. Program Odkupu trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu Odkupu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program Odkupu, jednakże nie dłużej niż do dnia 29 marca 2017 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może skrócić okres trwania Programu Odkupu.

4. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 8.812.280,00 zł (8.812.280 akcji).

5. Spółka przeznaczyła na nabywanie akcji własnych w ramach Programu Odkupu kwotę do 5.000.000 zł.

6. Minimalna cena za jedną akcję wynosić będzie 2,15 zł a cena maksymalna za nabywane akcje Spółki nie może być wyższa niż 4 zł za akcję oraz nie może być wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym.

7. Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu Odkupu tylko w stosunku do akcji, znajdujących się w obrocie na GPW. Spółka nie może nabywać swoich akcji w transakcjach pakietowych lub transakcjach poza rynkiem regulowanym.

8. Spółka nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość obrotu oparta jest na średniej dziennej wielkości obrotu akcjami Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu Odkupu do publicznej wiadomości i ustalona jest, na tej podstawie, dla okresu trwania Programu. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki na rynku regulowanym Zarząd może przekroczyć granicę 25%, o której mowa powyżej, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,

b) Spółka poda w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,

c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

9. W trakcie realizacji Programu Odkupu Spółka będzie podawać w formie raportów bieżących informacje o stanie realizacji Programu Odkupu (w zakresie wymaganym w treści art. 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia) oraz wszelkie informacje o zmianach w realizacji Programu Odkupu.

10. Program Odkupu prowadzony będzie przez Dom Maklerski IDM SA z siedzibą w Krakowie.
Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »