Reklama

FERRO (FRO): Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FERRO S.A. informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2012 r. (raport bieżący 25/2012 z dnia 23 maja 2012 r.) po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki metod i warunków realizacji programu odkupu akcji własnych przez Spółkę ("Program Odkupu Akcji"), podjął decyzje o rozpoczęciu programu odkupu akcji własnych przez Spółkę ("Program Odkupu Akcji").

Warunki programu odkupu są następujące.

1. Zarząd jest upoważniony do nabycia, w ramach Programu Odkupu Akcji, akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), w dacie podjęcia Uchwały.

2. Realizacja Programu Odkupu Akcji będzie trwała 24 miesiące od dnia podjęcia Uchwały.

3. Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu Odkupu Akcji tylko w stosunku do akcji znajdujących się w obrocie na GPW. Akcje Spółki będą nabywane na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej "Rozporządzenie").

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone.

5. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji Zarząd przeznaczy do umorzenia.

6. Cena jednostkowa za akcję FERRO SA nabywaną w ramach Programu Odkupu Akcji nie może być niższa niż 4,95 zł i wyższa niż 10,60 zł. Niezależnie od powyższego Spółka będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa, co oznacza, że w ramach Programu Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny akcji ostatniego niezależnego obrotu akcjami na rynku regulowanym GPW i po cenie najwyższej bieżącej niezależnej oferty na akcje Spółki na rynku regulowanym GPW.

7. Spółka utworzyła fundusz rezerwowy pod nazwą "Fundusz Programu Odkupu" w wysokości 11.000.000 PLN celem sfinansowania i rozliczenia nabycia przez Spółkę akcji własnych w ramach Programu Odkupu Akcji.

8. W okresie upoważnienia udzielonego w § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do powiadamiania każdego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie dotyczącym:

a) Liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki

b) Łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki

9. Po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zarząd będzie mógł zakończyć Program Odkupu Akcji przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na jego realizację lub odstąpić od realizacji Programu Odkupu Akcji w całości lub części.

10. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia Programu Odkupu Akcji, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał o umorzeniu nabytych akcji spółki.

11. W trakcie realizacji Programu Odkupu Akcji Spółka będzie podawać w formie raportów bieżących informacje o stanie realizacji programu odkupu.

12. Program Odkupu Akcji prowadzony będzie przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Aneta Raczek - Prezes Zarzadu
Artur Depta - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | PGNiG

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »