NEUCA (NEU): Program skupu akcji własnych - raport 15

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 27 WZA z dnia 5 maja 2020r. Zarząd NEUCA S.A. ustanowił w dniu dzisiejszym następujące szczegółowe warunki programu nabywania akcji własnych:

1.Zarząd Spółki niniejszym postanawia, iż celem programu skupu akcji jest umorzenie skupionych akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

2. Szczegółowe warunki realizacji programu przedstawiają się następująco:

Reklama

2.1. Nabywanie akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

2.2. Program Skupu akcji trwać będzie od dnia wskazanego w pkt 2.1 do 31 grudnia 2021r. z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest uprawniony do:

(i) rezygnacji z realizacji Programu Skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie;

(ii) zakończenia Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

2.3. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, lub nabywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez ww. Giełdę.

2.4. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie Programu Skupu nie będzie większa niż 90.000.000 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

2.5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję (wartość równa wartości nominalnej akcji).

2.6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym, oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki.

2.7. W ramach realizacji Programu Skupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 maja 2020 roku.

2.8. Liczba nabywanych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcji własnych, w każdym dniu Programu Skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu Programu Skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

2.9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

2.10. Każdorazowo po powzięciu informacji z firmy inwestycyjnej o przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji własnych, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości ilość akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu oraz średniej ceny.

2.11. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu Skupu i zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na realizację Programu Skupu, a w tym o:

• rezygnacji z realizacji lub wstrzymania Program Skupu w okresie jego trwania;

• zakończeniu Program Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

Akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Piotr SucharskiPrezes Zarządu
2020-05-15Grzegorz DzikWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »