Reklama

FARMACOL (FCL): Program skupu akcji własnych Farmacol SA . - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, realizując uchwałę nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2010 r., podjął uchwałę o przyjęciu "Programu skupu akcji własnych Farmacol S.A."

Jednocześnie działając w trybie art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), Zarząd podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył dzień 19 lipca 2010 roku, jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych w ramach przedmiotowego Programu.

Reklama

Treść "Programu skupu akcji własnych" jest następująca:

Katowice, dnia 12 lipca 2010 r.

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH FARMACOL S.A.

I. PODSTAWA PRAWNA :

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. (dalej "Spółka") uchwałą nr 25 - podjętą w dniu 30 czerwca 2010 r. - upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych, na warunkach i w trybie tam określonym uchwale. Niniejszy Program skupu (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej "GPW") i przygotowany został stosownie do zobowiązania wynikającego z § 1 i § 2 wyżej wymienionej uchwały WZA Farmacol S.A.

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, na warunkach i w trybie określonych w wyżej opisanej uchwale WZA Farmacol S.A.

Nabywanie własnych akcji stwarza możliwość sprzedaży akcji przez inwestorów, którzy postanowią zamienić na gotówkę akcje Spółki uznając, że cena oferowana w ramach programu skupu jest dla nich korzystna.

Zdaniem Zarządu Farmacol SA obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości. Z reguły wyższe od bieżącej wartości rynkowej są również wyceny Spółki dokonywane przez niezależnych analityków, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej wieloletnie rynkowej wyceny Spółki (biorąc pod uwagę parametr cena do zysku na 1 akcje i cena do wartości księgowej) będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w akcje Farmacol S.A.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia zaplanowane jest na dzień 19 lipca 2010 r.;

2. Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 25 WZA Farmacol S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku;

3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW;

4. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie w obrocie anonimowym;

5. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 1.000.000 (jeden milion) sztuk;

6. Minimalna zapłata za nabywane akcje nie może być niższa od ich wartości nominalnej, a nie wyższa niż 55,00 PLN (pięćdziesiąt pięć złotych).

7. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w transakcjach pakietowych;

8. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 55.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki;

9. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015 roku;

10. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2015 r. roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 30 czerwca 2015 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

10. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;

11. Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 50 % odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;

12. Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:

a. ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu akcji oraz ich średniej ceny;

b. po zakończeniu realizacji Programu - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

14. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zarząd Spółki zwoła

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o innym przeznaczeniu skupionych akcji własnych
Aleksander Chomiakow - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »