Reklama

ALCHEMIA (ALC): Program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 21 lipca 2010 r. podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh. Powyższy program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (dalej zwany: Programem) zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

Reklama

I.Podstawa prawna.

Podstawę prawną Programu stanowi: Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie udzielenia Zarządowi ALCHEMIA S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538, ze zm., dalej zwana: Ustawą o obrocie), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

II.Cel programu.

Celem programu jest skup przez Emitenta akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży w zakresie udzielonego Zarządowi Emitenta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta upoważnienia Uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie udzielenia Zarządowi ALCHEMIA S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH. Zdaniem Zarządu Emitenta obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość skupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Emitenta.

III.Szczegółowe informacje dotyczące programu.

1) Rozpoczęcie Programu zaplanowane jest na dzień 22 lipca 2010 r.

2) Programem objęte są akcje własne notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3) Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A z siedzibą w Warszawie.

4) Akcje własne mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.

5) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte.

6) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w ilości nie większej niż 26.500.000 sztuk (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy sztuk).

7) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 r.

8) Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 5,00 złotych (słownie: pięć złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 złotych (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.

9) Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Emitenta, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Emitenta zbyte.

10) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.

11) Cena, za którą Emitent będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12) Emitent dziennie będzie mógł nabyć nie więcej niż 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.

13) W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Emitent będzie mógł przekroczyć powyżej wskazany próg 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji w tej sprawie.

14) Zarząd Emitenta podawać będzie do publicznej widomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych.

15) Zarząd może zrezygnować i/lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 7 i/lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 10.

16) W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 30 czerwca 2014 r. Zarząd Emitenta przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

17) Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).
Karina Wściubiak-Hankó - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | alchemia | procent | Warszawa | Alchemia SA | Raport bieżący | giełdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »