ALCHEMIA (ALC): Program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem”) informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia program skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 21 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki

do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. Powyższy program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia (dalej zwany: Programem) zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

Reklama

I. Podstawa prawna.

Podstawę prawną Programu stanowi: Uchwała nr 21 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538, ze zm., dalej zwana: Ustawą o obrocie), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33. ze. zm.)

II. Cel programu.

Celem programu jest skup przez Emitenta akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży w zakresie udzielonego Zarządowi Emitenta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta upoważnienia Uchwałą nr 21 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zdaniem Zarządu Emitenta obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość skupu lub odsprzedaży części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Emitenta.

III. Szczegółowe informacje dotyczące programu.

1) Program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celu odsprzedaży rozpocznie się 11 lipca 2014r.

2) Programem objęte są akcje własne notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3) Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie.

4) Akcje własne mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.

5) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte.

6) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 26 czerwca 2019 r.

7) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.

8) Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

9) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 22/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.

10) Cena, za którą Emitent będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11) Emitent dziennie będzie mógł nabyć nie więcej niż 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.

12) W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Emitent będzie mógł przekroczyć powyżej wskazany próg 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji w tej sprawie.

13) Zarząd Emitenta poddawać będzie do publicznej wiadomości informacje

o nabytych ilościach akcji własnych.

14) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6 lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 9.

15) W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed dniem 26 czerwca 2019 r. Zarząd Emitenta przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

16) Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33, ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-11Rafał RegulskiWiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. finansowych
2014-07-11Magdalena MatłachProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »