RONSON (RON): Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Temat: Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się 28 czerwca 2011 r. w biurze Spółki w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("ZWZA"), które odbędzie się 30 czerwca 2011 r. w Rotterdamie pod adresem: 210 212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 10.00 czasu lokalnego.

Reklama

Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i na ZWZA, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 czasu lokalnego przed rozpoczęciem Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz o godz. 9.30 przed rozpoczęciem ZWZA i będzie trwała odpowiednio do godz. 15:00 oraz 10.00 czasu lokalnego w danym dniu.

W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz na ZWZA, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na ZWZA Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.ronson.pl materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i ZWZA, w tym:

(i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający noty wyjaśniające do proponowanych uchwał przedstawionych poniżej i ich podstawę prawną, wraz z załącznikami, w tym projektem zmian niektórych postanowień statutu Spółki z dnia 13 maja 2011 r., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego;

(ii) Istotne Informacje Dotyczące Obowiązujących Procedur; oraz

(iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 3 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 5 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 35.091 tysięcy PLN za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2010 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 6 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 7 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 8 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 10 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej

§1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać pana Mark Segall jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać pana Yair Shilhav jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Arie Mientkavich jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Przemysława Kowalczyka jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 11 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie powołania członków Zarządu

§1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Israel Greidinger jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, na okres czterech lat.

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Ronen Ashkenazi jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, na okres czterech lat.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 12 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia Zmienić statut Spółki zgodnie z projektem zmian z dnia 13 maja 2011 r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV oraz udzielić upoważnień wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również notariuszom, prawnikom i asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V., potrzebnych do sporządzenia projektu wymaganego aktu notarialnego wprowadzającego zmiany do statutu, do wystąpienia o niezbędne oświadczenie o braku zastrzeżeń wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Holandii, jak również do sporządzenia aktu notarialnego o zmianie statutu

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis

Ronson WZA 2011 Projekt zmian Statutu.pdf;Projekt zmian statutu - tłumaczenie polskie

Ronson AGM 2011 Draft deed of amend AoA.PDF;Projekt zmian statutu - wersja angielska


Tomasz Łapiński - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | głosowania | zgromadzenie | Ronson Europe N.V. | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »