SOHODEV (SHD): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 93

Raport bieżący nr 93/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 5 stycznia 2006 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 31.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ......................."

Uchwała nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie ......................."

Uchwała nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 grudnia 2005 roku, numer 240(2332), poz. 14275."

Uchwała nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna w drodze zmiany wartości nominalnej akcji ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 29 ust. 2 Statutu, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.185.826,60 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złote 60/100) o kwotę ....................... zł (słownie .......................) tj. do kwoty ....................... zł (słownie: .......................) w drodze zmiany dotychczasowej wartości nominalnej akcji z 0,10 zł (słownie: dziesięciu groszy) do ....................... zł (słownie: .......................).

§ 2

Podwyższenie kapitału pokrywane jest ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, stanowiących nadwyżkę wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji w związku z emisjami akcji w latach ubiegłych.

§ 3

Zgodnie z art. 431 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

ÂŤKapitał zakładowy Funduszu wynosi ....................... zł (słownie: .......................) i dzieli się na 11.858.266 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.858.266, o wartości nominalnej po ....................... (słownie .......................) każda.Âť"

Uchwała nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie zgody na nabycie akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do ....................... (słownie: .......................) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji bezpośrednich, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że

(a)nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę, oraz

(b)cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w terminie do 30 stycznia 2006 r., oraz

(c)warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Artykułem 23 ust. 2 pkt (f) Statutu Spółki.

Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę zapasów gotówki na rzecz akcjonariuszy Spółki."

Uchwała nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ........................"

Uchwała nr 7/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ......................."

Uchwała nr 8/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna w następującej wysokości:

1.miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego jest równe ........... złotych brutto;

2.miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe ............ złotych brutto.

§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formie formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 4

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 5

Wynagrodzenia określone uchwałą mają zastosowanie od dnia 1 lutego 2006 r.

§ 6

Z dniem 31 stycznia 2006 r. uchyla się dotychczas mające zastosowanie uchwały dotyczące wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej."

Uchwała nr 9/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółki Akcyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 29 ust. 4 Statutu, przyjmuje wytyczną dla Rady Nadzorczej do negocjacji warunków umowy o zarządzanie, zawartej w dniu 23 czerwca 1999 r. z firmą zarządzającą Supernova Management Sp. z o.o. (dawniej NFI Management Sp. z o.o.), w postaci dążenia do obniżenia określonego w umowie Wynagrodzenie za Zarządzanie o co najmniej 25% jego wysokości."

Data autoryzacji: 28.12.05 19:10

Grzegorz Golec - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | zarobki | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »